Jätehuoltopalvelut työpaikoille

Lounais-Suomen Jätehuolto palvelee kaikkia julkisia toimijoita sekä sosiaali-, terveys- ja koulutusalan yrityksiä jätelain vastuujaon mukaisesti. Asiakkaina ovat esimerkiksi valtion laitokset, kunnat ja seurakunnat sekä yksityiset hoiva- ja palvelutalot, lääkärikeskukset ja oppilaitokset. Kartoitamme asiakkaan jätehuollon nykytilanteen ja sen perusteella kehitämme jätehuoltoa ja räätälöimme kohteeseen sopivat opastemateriaalit. Henkilökunnan koulutus on olennainen osa palvelua. Konsultointi ja koulutus ovat maksuttomia.

LSJH:n asiakkaita ovat seuraavat toimijat:

  • kunnat, kuntayhtymät
  • seurakunnat
  • valtio
  • sosiaali-, terveys- ja koulutusalan yritykset

Tarjoamme täyden palvelun konseptia

Jätehuoltokartoitukset

Kartoituskäynnillä tarkistamme että kiinteistön jätehuolto on kustannustehokas­ta ja käyttäjäystävällistä sekä täyttää jätehuolto- ja työturvallisuusmääräykset. Käynneillä haastattelemme mahdollisuuksien mukaan myös kiinteistön henkilökuntaa ongelmakohtien selvittämiseksi.

Parannusehdotukset ja niiden toteutus

Teemme ehdotukset jätehuollon kehittämisestä. Tarvittaessa organisoimme kiinteistön jätehuollon uudelleen. Kiinteistölle laaditaan räätälöidyt lajitteluohjeet ja muut tarvittavat materiaalit. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella hoidamme myös jäteastioiden tyhjennykset.

Koulutuksella jätehuolto läheiseksi

Mihin juomalasi kuuluu lajitella? Entä terveydenhuollon jätteet? Koulutuksella ja käytännön vinkeillä motivoimme henkilökuntaa oikeaoppiseen lajitteluun. Koulutukset räätälöidään aina vastaamaan kyseisen työpaikan käytäntöjä ja erityiskysymyksiä.

Petra-jätevertailu ja LSJH:n asiakasraportointi

Tarjoamme nettipohjaiset työkalut jätemäärien ja jätehuollon kustannusten seurantaan. Petra-jätevertailulla vertaat organisaatiosi jätemääriä muihin vastaavantyyppisiin toimijoihin.

Kirjaudu Petra-jätevertailuun

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella asiakasraportoinnista voi tarkistaa esimerkiksi jäteastioiden seuraavat tyhjennyspäivät.

Tutustu asiakasraportointiin

Sähköiset asiakaskirjeet

Tiedotamme jätehuollon ajankohtaisista asioista sähköisillä asiakaskirjeillä suoraan työpaikan vastuuhenkilölle.

Konsultointiapu

Tarjoamme asiakkaillemme apua muun muassa jätehuollon kilpailuttami­seen ja rakenteilla olevien kiinteistöjen jätteenkeräysratkaisujen valintaan. Neuvomme mielellämme kaikissa jätehuollon kysymyksissä.

Mitä etuja palvelukonseptilla voidaan saavuttaa?

  • Astiakokojen ja tyhjennysvälien järkeistämisellä saadaan aikaan kustannussäästöjä ja pienennetään ympäristövaikutuksia.
  • Työturvallisuus ja käyttömukavuus paranevat, kun käyttäjät ovat suunnittelussa mukana ja käytetään asianmukaisia keräysvälineitä.
  • Jäteratkaisujen tarkastelu jo rakennusten suunnitteluvaiheessa ehkäisee virheinvestointeja.
  • Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden noudot saadaan toimiviksi ja turvallisiksi.
  • Osaava ja motivoitunut henkilökunta pystyy toimimaan jätteiden kanssa asianmukaisesti.