Lietteiden keräys

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajanasuntojen sakokaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, on sakokaivot tyhjennettävä vähintään kerran kahdessa vuodessa. Umpisäiliöt tyhjennetään aina tarvittaessa. Kun lietekaivot tyhjennetään ja lietteet käsitellään asianmukaisesti, niiden aiheuttama ympäristökuormitus vähenee merkittävästi.

Lietteiden keräys siirtyy LSJH:lle koko toimialueella

Kemiönsaaressa lietekaivojen tyhjennyksestä sovitaan Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa. Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilaan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun asukkaat sopivat vielä toistaiseksi tyhjennyksistä valitsemansa yrittäjän kanssa.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt siirtää koko toimialueen lietteiden keräykset LSJH:n hoidettavaksi. Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa, Ruskolla, Salossa, Sauvossa ja Turussa siirrytään LSJH:n järjestämään lietteiden kuljetukseen vuosien 2021–2026 aikana. Jatkossa LSJH siis kilpailuttaa lietteen kuljetukset asukkaiden puolesta näissäkin kunnissa.

Siirtymisen taustalla on syksyllä 2018 tehty jätehuoltoviranomaisen eli jätehuoltolautakunnan päätös. Valmistelutyöt kuljetusten kilpailutuksen toteuttamiseksi on aloitettu siitä huolimatta, että jätehuoltolautakunnan päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

Lietteiden keräys Kemiönsaaressa
Lietteiden keräys alueen muissa kunnissa