Lietteiden keräys

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajanasuntojen sakokaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, on sakokaivot tyhjennettävä vähintään kerran kahdessa vuodessa. Umpisäiliöt tyhjennetään aina tarvittaessa. Kun lietekaivot tyhjennetään ja lietteet käsitellään asianmukaisesti, niiden aiheuttama ympäristökuormitus vähenee merkittävästi.

Kemiönsaaressa lietekaivojen tyhjennyksestä sovitaan Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa. Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilaan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun asukkaat sopivat tyhjennyksistä valitsemansa yrittäjän kanssa.

Lietteiden keräys Kemiönsaaressa
Lietteiden keräys alueen muissa kunnissa

Lietteiden keräys Kemiönsaaressa

Lounais-Suomen Jätehuolto hoitaa Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteiden keräyksen ja kuljetuksen aivan kuten jäteastioiden tyhjennyksetkin. Lietekaivojen tyhjennyksistä huolehtivat paikalliset yrittäjät F:ma Transport F. Lindholm ja Transport Sundman Ab Oy.

Keräysalue

Lietekaivot tyhjennetään kunnan järjestämänä Kemiönsaaren pääsaaren, Lövö-Kasnäslandetin, Rosala-Hiittisten ja Högsåran alueilta. Muilta alueilta kiinteistön käyttäjä tilaa tyhjennykset valitsemaltaan yrittäjältä.

Lietteiden keräys alueen ulkopuolelta

Jos kiinteistösi ei kuulu kunnan järjestämään keräysalueeseen, voit tilata lietekaivon tyhjennyksen valitsemaltasi yrittäjältä. Kemiönsaaren saaristossa lietekaivoja tyhjentävät mm.

Lietekeräykseen liittyminen

Liity lietekeräykseen ja ilmoita asuntosi jätevesijärjestelmän tiedot täyttämällä sähköinen liittymislomake tai ottamalla yhteyttä asiakaspaveluumme puh. 0200 47470 tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Ilmoita asuntosi jätevesijärjestelmän tiedot

Kaivojen tyhjennykset säännöllisesti tai tilauksesta

Vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajanasuntojen sakokaivot tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, tyhjennetään sakokaivot vähintään kerran kahdessa vuodessa. Jos kaivon tyhjennykselle tulee tarvetta sovittua aikaisemmin, tulee tyhjennys tilata hyvissä ajoin asiakaspalvelustamme.

Umpikaivot voidaan tyhjentää säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai ainoastaan asiakkaan tilauksesta. Muutoksista tulee sopia asiakaspalvelumme kanssa.

Tyhjennykset toteutetaan arkipäivisin. Kovilla pakkasilla (lämpötila alle -15 °C) kaivoja ei pystytä tyhjentämään ja tästä syystä tyhjennykset siirtyvät eteenpäin.

Tyhjennyksen tilaaminen

Tilaa tyhjennys vähintään 2 viikkoa etukäteen. Näin ajoreitit voidaan suunnitella ajoissa ja kaivot tyhjentää järjestelmällisesti.

Jos tyhjennys tilataan erikseen siten, että kaivo on tyhjennettävä viiden arkipäivän sisällä, veloitetaan tyhjennyksestä pikakuljetusmaksu.

Tilaa lietekaivon tyhjennys asiakaspalvelustamme puh. 0200 47470 tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Tyhjennyksen peruutus

Jos sakokaivoon ei ole vuoden aikana kertynyt lietettä tyhjennettäväksi, voi kuluvan vuoden tyhjennyksen peruuttaa täyttämällä sähköisen lomakkeen. Paperisen lomakkeen voit tilata asiakaspalvelustamme.

Tyhjennyksen voi peruuttaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen suunniteltua tyhjennystä. Peruutus on tehtävä kuitenkin viimeistään kuukautta ennen tyhjennystä. Jos peruutuksen syy ei ole riittävä, ilmoitamme siitä sinulle. Tällöin tyhjennys tapahtuu suunnitellussa aikataulussa.

Tyhjennyksen peruutus koskee vain kuluvaa vuotta. Seuraava tyhjennys tulee normaalin tyhjennysrytmin mukaan.

Peruuta sakokaivon tyhjennys

Lietekeräyksen hinnat 1.1.2018 alkaen

Jätehuoltoviranomainen on vahvistanut jätetaksassa lietekeräyksen maksut. Lietekaivojen tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Tämän lisäksi ylimääräisestä työstä veloitetaan lisämaksuja.

Lietekeräyksen maksut 
Kuljetusmaksu, lietettä alle 5 m³Maksu (€/tyhjennys)
Kuljetusmaksu77,48
KäsittelymaksuMaksu (€/m³)
Sakokaivo tai saostussäiliö, pienpuhdistamo18,60
Umpikaivo14,88
LisämaksutMaksu
Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m³ tai enemmän23,09 €/tyhjennys
Tyhjennysetäisyysmaksu12,60 €/tyhjennys
Kuljetuskaluston siirtomaksu25,20 €/tyhjennys
Erityistoimenpidemaksu80,76 €/h
Hukkanouto38,80 €/tyhjennys
Pikakuljetusmaksu, pääsaari154,94 €/tyhjennys
Pikakuljetusmaksu, saaristo (Rosala-Hiittinen, Högsåra)232,43 €/tyhjennys
Poikeustilanteen kuljetusmaksu232,43 €/tyhjennys
Poikkeustilanteen lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m³ tai enemmän69,27 €/tyhjennys
Poikkeustilanteen kilometrimaksu1,15 €/km

Lue maksujen selitykset

Lietetyhjennykset poikkeustilanteissa

Normaalina toimistoaikana (arkisin klo 9–15) voit asioida asiakaspalvelumme kanssa lieteasioissasi. Jos lietekaivon ylitäyttyminen uhkaa asukkaiden terveyttä, ympäristöä tai kiinteistön kuntoa esimerkiksi siten, että wc ei vedä tai jätevesi tulvii kiinteistön sisälle, voi tyhjennyksen tilata normaalin toimistoajan ulkopuolella suoraan kuljettajilta:

  • Transport Sundman Ab Oy, p. 0400 323 174
  • F:ma Transport F. Lindholm, p. 044 355 3353

Tällaisessa poikkeustilanteessa tilatusta tyhjennyksestä veloitetaan taksanmukaiset poikkeustilannemaksut.

Lietteiden keräys Lounais-Suomen Jätehuollon muissa omistajakunnissa

Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilaan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun asukkaat sopivat tyhjennyksistä valitsemansa yrittäjän kanssa. Kuljetusyrittäjä laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.