Lietteiden keräys Lounais-Suomen Jätehuollon muissa kunnissa

Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilaan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun asukkaat sopivat toistaiseksi tyhjennyksistä valitsemansa yrittäjän kanssa. Kuljetusyrittäjä laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.

Lietekuljetukset hoituvat tulevaisuudessa LSJH:n kanssa

Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa, Ruskolla, Salossa, Sauvossa ja Turussa siirrytään LSJH:n järjestämään lietteiden kuljetukseen vuosien 2021–2026 aikana. Näissä kunnissa LSJH kilpailuttaa lietteen kuljetukset asukkaiden puolesta.

Siirtymisen taustalla on syksyllä 2018 tehty jätehuoltoviranomaisen eli jätehuoltolautakunnan päätös. Valmistelutyöt kuljetusten kilpailutuksen toteuttamiseksi on aloitettu siitä huolimatta, että jätehuoltolautakunnan päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

Asumisessa syntyvät sakokaivo- ja umpisäiliölietteet kerätään kaikilta kiinteistöiltä, joita ei ole liitetty kunnan tai osuuskunnan viemäriverkostoon. Kunnan järjestämän lietekuljetuksen alettua tyhjennyksiä ei enää tilata lietteen kuljettajalta, vaan asukkaat sopivat tyhjennyksistä suoraan LSJH:n kanssa.

Ilmoita jätevesijärjestelmäsi tiedot

Ilmoita asuntosi jätevesijärjestelmän tiedot sähköisesti

Jotta saamme lietteiden kuljetusten kilpailutuksen tehtyä parhaalla mahdollisella tavalla, selvitämme nyt alueen kiinteistöjen lietekaivotyyppejä ja tilavuuksia.

Selvitystyö aloitetaan Nousiaisista. Lähetämme kyselyn kaikille Nousiaisissa sijaitseville asuinkiinteistöille, jotka eivät ole viemäriverkoston piirissä. Kyselyllä kartoitetaan kiinteistöillä käytössä olevien lietekaivojen tyypit ja tilavuudet sekä lietetyhjennystarpeet.

Vastaava kysely lähetetään vuoden 2020 loppuun mennessä vaiheittain kunta kerrallaan kaikille LSJH:n toimialueella sijaitseville kiinteistöille, joita muutos koskee. Kyselyn tulevat jatkossa siis saamaan vastaavat kiinteistöt Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Paimiossa, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa, Ruskolla, Salossa, Sauvossa ja Turussa.

Selvitystyöllä varmistamme toimivat ja asukkaiden tarpeisiin parhaiten sopivat lietekaivojen tyhjennykset, ja saamme mahdollisimman kilpailukykyisen hinnan lietteen tyhjennyksille ja kuljetuksille. Kilpailutuksen jälkeen jätehuoltolautakunta vahvistaa taksassaan lietteiden tyhjennys- ja kuljetushinnat.

Voit ilmoittaa kiinteistösi lietekaivojen tiedot sähköisen asiointipalvelumme kautta. Muista täyttää ilmoitus jokaisesta kiinteistöstä, jossa on oma jätevesijärjestelmä.