Lietteiden keräys Lounais-Suomen Jätehuollon muissa kunnissa

Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilaan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten (pl. Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaaret), Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun asukkaat sopivat toistaiseksi tyhjennyksistä valitsemansa yrittäjän kanssa. Kuljetusyrittäjä laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.

Katso listaus alueella toimivista kuljetusyrittäjistä

Lietekuljetukset hoituvat tulevaisuudessa LSJH:n kanssa

Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa, Ruskolla, Salossa, Sauvossa ja Turussa siirrytään LSJH:n järjestämään lietteiden kuljetukseen vuosien 2021–2026 aikana. Näissä kunnissa LSJH kilpailuttaa lietteen kuljetukset asukkaiden puolesta.

Siirtymisen taustalla on syksyllä 2018 tehty jätehuoltoviranomaisen eli jätehuoltolautakunnan päätös.

Asumisessa syntyvät sakokaivo- ja umpisäiliölietteet kerätään kaikilta kiinteistöiltä, joita ei ole liitetty kunnan tai osuuskunnan viemäriverkostoon. Kunnan järjestämän lietekuljetuksen alettua tyhjennyksiä ei enää tilata lietteen kuljettajalta, vaan asukkaat sopivat tyhjennyksistä suoraan LSJH:n kanssa.

Usein kysyttyä lietteenkeräyksestä

Ilmoita jätevesijärjestelmäsi tiedot

Ilmoita asuntosi jätevesijärjestelmän tiedot sähköisesti

Jotta saamme lietteiden kuljetusten kilpailutuksen tehtyä parhaalla mahdollisella tavalla, selvitämme nyt alueen kiinteistöjen lietekaivotyyppejä ja tilavuuksia.

Lähetämme kyselyn kaikille asuinkiinteistöille, jotka eivät ole viemäriverkoston piirissä. Kyselyllä kartoitetaan kiinteistöillä käytössä olevien lietekaivojen tyypit ja tilavuudet sekä lietetyhjennystarpeet.

Kysely lähetetään vuoden 2021 loppuun mennessä vaiheittain kunta kerrallaan kaikille LSJH:n toimialueella sijaitseville kiinteistöille, joita muutos koskee. Kyselyn saavat kiinteistöt Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa, Ruskolla, Salossa, Sauvossa ja Turussa.

Selvitystyöllä varmistamme toimivat ja asukkaiden tarpeisiin parhaiten sopivat lietekaivojen tyhjennykset, ja saamme mahdollisimman kilpailukykyisen hinnan lietteen tyhjennyksille ja kuljetuksille. Kilpailutuksen jälkeen jätehuoltolautakunta vahvistaa taksassaan lietteiden tyhjennys- ja kuljetushinnat.

Voit ilmoittaa kiinteistösi lietekaivojen tiedot sähköisen asiointipalvelumme kautta. Muista täyttää ilmoitus jokaisesta kiinteistöstä, jossa on oma jätevesijärjestelmä.