Lietteiden keräys Kemiönsaaressa

Lounais-Suomen Jätehuolto hoitaa Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteiden keräyksen ja kuljetuksen aivan kuten jäteastioiden tyhjennyksetkin. Lietekaivojen tyhjennyksistä huolehtii paikallinen yrittäjä Östermalm Trading Ab.

Keräysalue

Lietekaivot tyhjennetään kunnan järjestämänä Kemiönsaaren pääsaaren, Lövö-Kasnäslandetin, Rosala-Hiittisten ja Högsåran alueilta. Muilta alueilta kiinteistön käyttäjä tilaa tyhjennykset valitsemaltaan yrittäjältä.

Lietteiden keräys alueen ulkopuolelta

Jos kiinteistösi ei kuulu kunnan järjestämään keräysalueeseen, voit tilata lietekaivon tyhjennyksen valitsemaltasi yrittäjältä. Kemiönsaaren saaristossa lietekaivoja tyhjentävät mm.

Lietekeräykseen liittyminen

Liity lietekeräykseen ja ilmoita asuntosi jätevesijärjestelmän tiedot täyttämällä sähköinen liittymislomake tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 0200 47470 tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Ilmoita asuntosi jätevesijärjestelmän tiedot

Lietekaivojen tyhjennykset säännöllisesti tai tilauksesta

Vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajanasuntojen sakokaivot ja pienpuhdistamot tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, tyhjennetään sakokaivot vähintään kerran kahdessa vuodessa. Jos lietekaivon tyhjennykselle tulee tarvetta sovittua aikaisemmin, tulee tyhjennys tilata hyvissä ajoin asiakaspalvelustamme.

Umpikaivot voidaan tyhjentää joko säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai ainoastaan asiakkaan tilauksesta. Muutoksista tulee sopia asiakaspalvelumme kanssa.

Tyhjennykset toteutetaan arkipäivisin. Kovilla pakkasilla (lämpötila alle -15 °C) lietekaivoja ei pystytä tyhjentämään ja tästä syystä tyhjennykset siirtyvät eteenpäin.

Tyhjennyksen tilaaminen

Tilaa tyhjennys vähintään 2 viikkoa etukäteen. Näin ajoreitit voidaan suunnitella ajoissa ja lietekaivot tyhjennetään järjestelmällisesti.

Jos tyhjennys tilataan erikseen siten, että lietekaivo on tyhjennettävä kolmen arkipäivän sisällä, veloitetaan tyhjennyksestä pikakuljetusmaksu.

Tilaa lietekaivon tyhjennys asiakaspalvelustamme puh. 0200 47470 tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Tyhjennyksen peruutus

Jos sakokaivoon ei ole vuoden aikana kertynyt lietettä tyhjennettäväksi, voi kuluvan vuoden tyhjennyksen peruuttaa täyttämällä sähköisen lomakkeen.

Tyhjennyksen voi peruuttaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen suunniteltua tyhjennystä. Peruutus on tehtävä kuitenkin viimeistään kuukautta ennen tyhjennystä. Jos peruutuksen syy ei ole riittävä, siitä ilmoitetaan sinulle. Tällöin tyhjennys tapahtuu suunnitellussa aikataulussa.

Tyhjennyksen peruutus koskee vain kuluvaa vuotta. Seuraava tyhjennys tulee normaalin tyhjennysrytmin mukaan.

Peruuta sakokaivon tyhjennys

Lietekeräyksen hinnat 1.3.2021 alkaen

Jätehuoltoviranomainen on vahvistanut jätetaksassa lietekeräyksen maksut. Lietekaivojen tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Tämän lisäksi ylimääräisestä työstä veloitetaan lisämaksuja.

Lietekeräyksen maksut 
Kuljetusmaksu, lietettä alle 5 m³Maksu (€/tyhjennys)
Kuljetusmaksu75,93
KäsittelymaksuMaksu (€/m³)
Sakokaivo tai saostussäiliö, pienpuhdistamo20,59
Umpisäiliö16,83
LisämaksutMaksu
Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m³-14 m³22,78 €/tyhjennys
Kuljetuskaluston siirtomaksu37,20 €/tyhjennys
Erityistoimenpidemaksu (minimiveloitus 0,5 h)80,76 €/h
Hukkanouto37,97 €/tyhjennys
Pikakuljetusmaksu150,62 €/tyhjennys
Poikeustilanteen kuljetusmaksu227,79 €/tyhjennys

Lue maksujen selitykset

Lietetyhjennykset poikkeustilanteissa

Normaalina toimistoaikana (arkisin klo 9–15) voit asioida asiakaspalvelumme kanssa lieteasioissasi. Jos lietekaivon ylitäyttyminen uhkaa asukkaiden terveyttä, ympäristöä tai kiinteistön kuntoa esimerkiksi siten, että wc ei vedä tai jätevesi tulvii kiinteistön sisälle, voi tyhjennyksen tilata normaalin toimistoajan ulkopuolella suoraan kuljettajalta:

  • Östermalm Trading Ab, p. 040 0790 412

Tällaisessa poikkeustilanteessa tilatusta tyhjennyksestä veloitetaan taksanmukainen poikkeustilannemaksu.