Lietteiden keräys Kemiönsaaressa

Lounais-Suomen Jätehuolto hoitaa Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteiden keräyksen ja kuljetuksen aivan kuten jäteastioiden tyhjennyksetkin. Lietekaivojen tyhjennyksistä huolehtii paikallinen yrittäjä Östermalm Trading Ab.

Keräysalue

Lietekaivot tyhjennetään kunnan järjestämänä Kemiönsaaren pääsaaren, Lövö-Kasnäslandetin, Rosala-Hiittisten ja Högsåran alueilta. Muilta alueilta kiinteistön käyttäjä tilaa tyhjennykset valitsemaltaan yrittäjältä.

Lietteiden keräys alueen ulkopuolelta

Jos kiinteistösi ei kuulu kunnan järjestämään keräysalueeseen, voit tilata lietekaivon tyhjennyksen valitsemaltasi yrittäjältä. Kemiönsaaren saaristossa lietekaivoja tyhjentävät mm.

Lietekeräykseen liittyminen

Liity lietekeräykseen ja ilmoita asuntosi jätevesijärjestelmän tiedot täyttämällä sähköinen liittymislomake tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 0200 47470 tai liete@lsjh.fi.

Ilmoita asuntosi jätevesijärjestelmän tiedot

Lietekaivojen tyhjennykset säännöllisesti tai tilauksesta

Vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajanasuntojen sakokaivot ja pienpuhdistamot tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, tyhjennetään sakokaivot vähintään kerran kahdessa vuodessa. Jos lietekaivon tyhjennykselle tulee tarvetta sovittua aikaisemmin, tulee tyhjennys tilata hyvissä ajoin asiakaspalvelustamme.

Umpikaivot voidaan tyhjentää joko säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai ainoastaan asiakkaan tilauksesta. Muutoksista tulee sopia asiakaspalvelumme kanssa.

Tyhjennykset toteutetaan arkipäivisin. Kovilla pakkasilla (lämpötila alle -15 °C) lietekaivoja ei pystytä tyhjentämään ja tästä syystä tyhjennykset siirtyvät eteenpäin.

Tyhjennyksen tilaaminen

Tilaa tyhjennys vähintään 2 viikkoa etukäteen. Näin ajoreitit voidaan suunnitella ajoissa ja lietekaivot tyhjennetään järjestelmällisesti.

Jos tyhjennys tilataan erikseen siten, että lietekaivo on tyhjennettävä neljän arkipäivän sisällä, veloitetaan tyhjennyksestä pikakuljetusmaksu.

Tilaa lietekaivon tyhjennys asiakaspalvelustamme puh. 0200 47470 tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Tyhjennyksen peruutus

Jos sakokaivoon ei ole vuoden aikana kertynyt lietettä tyhjennettäväksi, voi kuluvan vuoden tyhjennyksen peruuttaa täyttämällä sähköisen lomakkeen.

Tyhjennyksen voi peruuttaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen suunniteltua tyhjennystä. Peruutus on tehtävä kuitenkin viimeistään kuukautta ennen tyhjennystä. Jos peruutuksen syy ei ole riittävä, siitä ilmoitetaan sinulle. Tällöin tyhjennys tapahtuu suunnitellussa aikataulussa.

Tyhjennyksen peruutus koskee vain kuluvaa vuotta. Seuraava tyhjennys tulee normaalin tyhjennysrytmin mukaan.

Peruuta sakokaivon tyhjennys

Lietekeräyksen hinnat 1.4.2021 alkaen

Jätehuoltoviranomainen on vahvistanut jätetaksassa lietekeräyksen maksut. Lietekaivojen tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Tämän lisäksi ylimääräisestä työstä veloitetaan lisämaksuja.

Lietekeräyksen maksut 
Kuljetusmaksu, lietettä alle 5 m³Maksu (€/tyhjennys)
Kuljetusmaksu (tyhjennys 2 viikon sisällä tilauksesta)76,21
KäsittelymaksuMaksu (€/m³)
Sakokaivo tai saostussäiliö, pienpuhdistamo20,59
Umpisäiliö16,83

Kuljetusmaksu

Kuljetusmaksulla katetaan yhden jätevesijärjestelmän lietteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset yhdellä käyntikerralla. Yhdellä jätevesijärjestelmällä tarkoitetaan yhden asuin- tai vapaa-ajan asuinrakennuksen ja näihin olennaisesti liittyvien samassa paikassa sijaitsevien muiden rakennusten, kuten pihasaunojen jätevesijärjestelmien lietesäiliöitä. Kerralla tyhjennettävän lietteen määrä on enintään 5 m³.

Käsittelymaksu

Lietteen käsittelymaksu veloitetaan sen mukaan, kuinka monta kuutioita lietettä on tyhjennetty lietekaivosta. Käsittelymaksulla katetaan kunnan jätevedenpuhdistamon maksut sekä hallintokulut.

LisämaksutMaksu
Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m³-14 m³22,86 €/tyhjennys
Kuljetuskaluston siirtomaksu37,20 €/tyhjennys
Erityistoimenpidemaksu (minimiveloitus 0,5 h)81,22 €/h
Hukkanouto38,11 €/tyhjennys
Tilaustyhjennysmaksu (tyhjennys 4 arkipäivän sisällä tilauksesta)152,42 €/tyhjennys
Pikatyhjennyksen kuljetusmaksu arkisin (tyhjennys vuorokauden sisällä tilauksesta)228,59 €/tyhjennys
Pikatyhjennyksen kuljetusmaksu viikonloppuisin (tyhjennys vuorokauden sisällä tilauksesta)657,94 €/tyhjennys

Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5–14 m³

Jos lietettä on 5–14 m³, lisätään tyhjennyshintaan lisäkuljetusmaksu. Jos lietettä on enemmän kuin 14 m³, joudutaan kaivo tyhjentämään kahdesti ja siitä veloitetaan kaksinkertainen kuljetusmaksu.

Kuljetuskaluston siirtomaksu

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään saman jätevesijärjestelmän lietekaivojen välillä ja siirtomatka on enintään 300 m, lisätään tyhjennyshintaan kuljetuskaluston siirtomaksu.

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään toisen lietekaivon tyhjennyksen vuoksi yli 300 m, peritään siirtomaksun sijaan toinen kuljetusmaksu.

Erityistoimenpidemaksu

Jos lietekaivon sijainti tai kunto vaatii tyhjennyksen yhteydessä erityisiä toimenpiteitä, lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu työtuntien perusteella.

Erityistoimenpiteitä ovat esimerkiksi maa-aineksen tai jään poistaminen, yli 45 m pitkän imuletkun käyttö tai lietesäiliön ja lieteauton välinen korkeusero, joka hidastaa tyhjennystä.

Hukkanoutomaksu

Hukkanoutomaksu peritään jos

  • lietekaivoa ei löydy annettujen ohjeiden perusteella tai sen sijaintia ei ole merkitty,
  • lietekaivossa on sinne kuulumatonta materiaalia, jonka vuoksi tyhjennystä ei voida suorittaa,
  • lietekaivon kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin,
  • lukitus estää lietekaivon tyhjennyksen, kulkureitti lietekaivon luo on kulkukelvoton tai
  • lietekaivo on tyhjä.

Hukkanoutomaksun lisäksi ei peritä muita maksuja.

Tilaustyhjennysmaksu

Jos tyhjennys tilataan erikseen siten, että kaivo on tyhjennettävä neljän arkipäivän sisällä, veloitetaan tyhjennyksestä tilaustyhjennysmaksu.

Kuljetusmaksu pikatyhjennyksestä

Jos lietekaivon tyhjennys tarvitaan samana päivänä, kun tilaus tehdään, veloitetaan siitä pikatyhjennyksen kuljetusmaksu. Jos tyhjennys tarvitaan saman päivän aikana viikonloppuna tai arkipyhänä, veloitetaan siitä viikonlopun pikatyhjennyksen kuljetusmaksu.

Pikatyhjennyksen tilaaminen

Arkisin klo 9–15 voit asioida asiakaspalvelumme kanssa lieteasioissasi puhelimitse. Erittäin kiireellisessä tilanteessa voi tyhjennyksen tilata asiakaspalvelun aukioloajan ulkopuolella päivystysnumerosta 020 728 2004.

Päivystysnumero palvelee arkisin klo 15–22 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9–18. Jos haluat saada tyhjennyksen tilauspäivälle, tulee tilaus tehdä ennen klo 18.00.

Päivystysnumeron kautta tilatusta kiireellisestä tyhjennyksestä veloitetaan taksanmukainen pikatyhjennyksen kuljetusmaksu.