Lietteiden keräys Paraisten saaristossa

Paraisilla Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä aivan kuten jäteastioiden tyhjennyksetkin. Lietekaivojen tyhjennyksistä huolehtivat Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kilpailuttamat yritykset: Nauvossa Kaivuu & Kuljetus Saarinen Oy, Korppoossa Eerola-yhtiöt Oy ja Houtskarissa Lindqvist Trans.

Keräysalue

Lietekaivot tyhjennetään kunnan järjestämänä Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarten alueilta keväästä 2021 alkaen. Näillä alueilla huolehdimme myös jäteastioiden tyhjennyksistä.

Lietteiden keräys alueen ulkopuolella

Jos kiinteistösi ei kuulu kunnan järjestämään keräysalueeseen, voit jatkossakin tilata lietekaivon tyhjennyksen valitsemaltasi yrittäjältä. Paraisten saaristossa lietekaivoja tyhjentävät mm.

Lietekeräykseen liittyminen

Lietteenkeräykseen liittymiseksi tarvitsemme tiedot kiinteistösi jätevesijärjestelmästä. Voit ilmoittaa tiedot sähköisessä asiointipalvelussamme tai tulostamalla ja postittamalla paperisen lomakkeen asiakaspalveluumme. Voit myös skannata täytetyn lomakkeen ja lähettää sen asiakaspalvelumme sähköpostiin liete@lsjh.fi.

Ilmoita asuntosi jätevesijärjestelmän tiedot

Lietekaivojen tyhjennykset säännöllisesti tai tilauksesta

Vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajanasuntojen sakokaivot (eli saostussäiliöt) ja pienpuhdistamot tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, tyhjennetään sakokaivot vähintään kerran kahdessa vuodessa.

Umpisäiliöt tyhjennetään säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai tarvittaessa tilauksesta. Seuraathan umpisäiliön täyttymistä esimerkiksi hälyttimen avulla ja tilaat tyhjennyksen ajoissa asiakaspalvelustamme.

Tyhjennykset toteutetaan arkipäivisin. Kovilla pakkasilla (lämpötila alle -15 °C) lietekaivoja ei pystytä tyhjentämään ja silloin tyhjennykset siirtyvät eteenpäin.

Tyhjennyksen tilaaminen

Voit tilata lietekaivon tyhjennyksen asiakaspalvelumme tai sähköisen asiointimme kautta. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua tyhjennysajankohtaa. Suoritamme erikseen tilatun tyhjennyksen viimeistään 5 arkipäivän sisällä.

Jos tilaat tyhjennyksen erikseen siten, että lietekaivo on tyhjennettävä saman päivän aikana, veloitamme tyhjennyksestä pikatyhjennyksen kuljetusmaksun.

Tyhjennyksen peruutus

Jos sakokaivoon ei ole vuoden aikana kertynyt lietettä tyhjennettäväksi, voi kuluvan vuoden tyhjennyksen peruuttaa täyttämällä peruutuslomakkeen ja toimittamalla sen jätehuoltolautakunnalle.

Tyhjennys tulee peruuttaa viimeistään 4 viikkoa ennen suunniteltua tyhjennystä. Jos peruutuksen syy ei ole riittävä, jätehuoltolautakunta ilmoittaa siitä sinulle. Tyhjennyksen peruutus koskee vain kuluvaa vuotta.

Peruuta sakokaivon tyhjennys

Lietekeräyksen hinnat 1.4.2021 alkaen

Lietekaivojen tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Tämän lisäksi tehdystä ylimääräisestä työstä laskutetaan lisämaksuja.
Lietetyhjennyksistä lähetetään erillinen lasku tyhjennyksen jälkeen.

Lietekeräyksen maksut 
KuljetusmaksuMaksu (€/tyhjennys)
Kuljetusmaksu (tyhjennys 5 arkipäivän sisällä tilauksesta)177,89
KäsittelymaksuMaksu (€/m³)
Sakokaivo (saostussäiliö) tai pienpuhdistamo20,59
Umpisäiliö16,83

Kuljetusmaksu

Kuljetusmaksulla katetaan yhden jätevesijärjestelmän lietteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset yhdellä käyntikerralla. Yhdellä jätevesijärjestelmällä tarkoitetaan yhden asuin- tai vapaa-ajan asuinrakennuksen ja näihin olennaisesti liittyvien samassa paikassa sijaitsevien muiden rakennusten, kuten pihasaunojen jätevesijärjestelmien lietesäiliöitä.

Yhdellä käyntikerralla Nauvossa ja Korppoossa voidaan tyhjentää enintään 13 m³ lietettä ja Houtskarissa enintään 6 m³.

Käsittelymaksu

Lietteen käsittelymaksu veloitetaan sen mukaan, kuinka monta kuutioita lietettä on tyhjennetty lietekaivosta. Käsittelymaksulla katetaan kunnan jätevedenpuhdistamon maksut sekä hallintokulut.

LisämaksutMaksu
Kuljetuskaluston siirtomaksu37,20 €/tyhjennys
Erityistoimenpidemaksu (minimiveloitus 0,5 h)93,62 €/h
Hukkanouto88,95 €/tyhjennys

Kuljetuskaluston siirtomaksu

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään saman jätevesijärjestelmän lietekaivojen välillä ja siirtomatka on enintään 300 m, lisätään tyhjennyshintaan kuljetuskaluston siirtomaksu.

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään toisen lietekaivon tyhjennyksen vuoksi yli 300 m, peritään siirtomaksun sijaan toinen kuljetusmaksu.

Erityistoimenpidemaksu

Jos lietekaivon sijainti tai kunto vaatii tyhjennyksen yhteydessä erityisiä toimenpiteitä, lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu työtuntien perusteella.

Erityistoimenpiteitä ovat esimerkiksi maa-aineksen tai jään poistaminen, yli 45 m pitkän imuletkun käyttö tai lietesäiliön ja lieteauton välinen korkeusero, joka hidastaa tyhjennystä.

Hukkanoutomaksu

Hukkanoutomaksu peritään jos

  • lietekaivoa ei löydy annettujen ohjeiden perusteella tai sen sijaintia ei ole merkitty,
  • lietekaivossa on sinne kuulumatonta materiaalia, jonka vuoksi tyhjennystä ei voida suorittaa,
  • lietekaivon kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin,
  • lukitus estää lietekaivon tyhjennyksen, kulkureitti lietekaivon luo on kulkukelvoton tai
  • lietekaivo on tyhjä.

Hukkanoutomaksun lisäksi ei peritä muita maksuja.

Muut kuljetusmaksutMaksu €/tyhjennys
Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys arkisin266,84
Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys lauantaisin592,85
Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys sunnuntaisin837,37
Kuljetusmaksu, pikatyhjennys arkisin (tyhjennys vuorokauden sisällä tilauksesta)355,78
Kuljetusmaksu, pikatyhjennys viikonloppuisin (tyhjennys vuorokauden sisällä tilauksesta)975,25

Kuljetusmaksu täsmätyhjennyksestä

Kuljetusmaksu täsmätyhjennyksestä peritään, kun lietekaivon tyhjennys tilataan erikseen sovitulle päivämäärälle.

Jos täsmätyhjennys tilataan erikseen sovitulle arkipäivälle, tulee tilaus tehdä viimeistään kaksi arkipäivää ennen tyhjennystä.

Jos täsmätyhjennys tilataan erikseen sovitulle lauantaille, sunnuntaille tai arkipyhäpäivälle, tulee tilaus tehdä neljä arkipäivää ennen tyhjennystä.

Kuljetusmaksu pikatyhjennyksestä

Jos lietekaivon tyhjennys tarvitaan samana päivänä, kun tilaus tehdään, veloitetaan siitä pikatyhjennyksen kuljetusmaksu. Jos tyhjennys tarvitaan saman päivän aikana viikonloppuna tai arkipyhänä, veloitetaan siitä viikonlopun pikatyhjennyksen kuljetusmaksu.

Pikatyhjennyksen tilaaminen

Arkisin klo 9–15 voit asioida asiakaspalvelumme kanssa lieteasioissasi puhelimitse. Erittäin kiireellisessä tilanteessa voi tyhjennyksen tilata asiakaspalvelun aukioloajan ulkopuolella päivystysnumerosta 020 728 2004.

Päivystysnumero palvelee arkisin klo 15–22 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9–18. Jos haluat saada tyhjennyksen tilauspäivälle, tulee tilaus tehdä ennen klo 18.00.

Päivystysnumeron kautta tilatusta kiireellisestä tyhjennyksestä veloitetaan taksanmukainen pikatyhjennyksen kuljetusmaksu.

Lietteiden omatoiminen käsittely

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on sallittua tietyin ehdoin. Omatoimisesta käsittelystä, esimerkiksi kompostoinnista tai hyödyntämisestä maataloudessa, on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Lietteen hyödyntäminen maataloudessa edellyttää, että liete kalkkistabiloidaan tai käsitellään muulla Ruokaviraston (ent. Evira) ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsittelemättömänä peltoon.

Lisätietoa omatoimisesta käsittelystä saat Paraisten ympäristönsuojelutoimistolta ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalta.

Tee ilmoitus lietteen omatoimisesta käsittelystä

Kysymyksiä?

Lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin lietteiden keräyksestä.

Usein kysyttyä lietteiden keräyksestä

Asiakaspalvelumme auttaa myös mielellään kaikissa Paraisten saariston lietehuoltoa koskevissa kysymyksissä puh. 0200 47470 (arkisin ma–pe klo 9–15) ja asiakaspalvelu@lsjh.fi.