Parainen

Kanta-Parainen

Kanta-Paraisilla (entisen Paraisten kunnan alueella) kiinteistön haltija tekee kotitalouskohtaisen tyhjennyssopimuksen valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jätteenkuljettaja laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä. Luettelo kuljetusyrityksistä löytyy alla.

Lähekkäin tai saman tien varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisastian, ns. kimppa-astian käytöstä. Kiinteistöjen etäisyys jäteastiasta voi olla korkeintaan 1 km. Jos kiinteistöt sijaitsevat saman yksityistien tai -tieverkoston varrella, etäisyys jäteastiasta voi ylittää kilometrin rajan. Kimppa-astialle tarvitaan yhteyshenkilö, joka sopii jäteastian koosta ja tyhjennyksistä kuljettajan kanssa sekä ilmoittaa kimpasta jätehuoltolautakunnalle.

Jäteastiaan kerätään lajiteltua polttokelpoista jätettä, josta tuotetaan energiaa jätevoimaloissa. Kierrätettävät jätteet voi viedä yleiseen kierrätyspisteeseen. Vaaralliset jätteet tulee viedä esimerkiksi jätekeskukseen tai lajitteluasemalle.

Katso listaus alueella toimivista kuljetusyrittäjistä

Ilmoitus kimppa-astian käytöstä jätehuoltolautakunnalle

Paraisten saaristo

Lounais-Suomen Jätehuolto on kilpailuttanut asukkaiden puolesta jätteen kuljetukset Paraisten saariston alueella ja hoitaa jätehuollon organisoinnin sekä asiakaspalvelun.

Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla olevilla kiinteistöillä jätteet kerätään omaan jäteastiaan, josta jäteauto käy ne tyhjentämässä. Iniön kiinteistönomistajat sekä saarikiinteistöjen asukkaat ja mökkiläiset puolestaan vievät jätteensä aluekeräyspisteiden yhteisiin jäteastioihin. Alue, jolla aluekeräys on käytettävissä, on määritelty tarkemmin jätehuoltomääräysten liitekartassa

Jäteastiaan kerätään tai jätepisteeseen viedään lajiteltua polttokelpoista jätettä, josta tuotetaan energiaa jätevoimaloissa. Kierrätettävät jätteet voi viedä yleiseen kierrätyspisteeseen. Vaaralliset jätteet tulee viedä esimerkiksi jätekeskukseen tai lajitteluasemalle.

Liity kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen
Liity aluekeräyspisteen käyttäjäksi (vain saariston asukkaat)

Kimppa-astian käyttö

Lähekkäin tai saman tien varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisastian, ns. kimppa-astian käytöstä. Kiinteistöjen etäisyys jäteastiasta voi olla korkeintaan 1 km. Jos kiinteistöt sijaitsevat saman yksityistien tai -tieverkoston varrella, etäisyys jäteastiasta voi ylittää kilometrin rajan.

Kimppa-astialle tarvitaan yhteyshenkilö, joka kokoaa jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen tiedot sopimukseen. Sopimus lähetetään LSJH:lle. Kimppasopimuksen lisäksi jokaisen kimpan käyttäjän on ilmoitettava oman kiinteistönsä tiedot LSJH:lle.

Kimppa-astian laskutus perustuu astian tilavuuteen ja tyhjennyskertojen lukumäärään. Kiinteistöt sopivat astian käytöstä prosenttiosuudella, jonka mukaan astiatyhjennysten kustannukset jaetaan. Kiinteistöjen yhteenlasketun laskutusosuuden on oltava 100 %.

Lasku lähetetään joko kimpan yhteyshenkilölle tai erikseen jokaiselle kimppa-astiaa käyttävälle kiinteistölle, jolloin astiaa käyttävien ei tarvitse keskenään huolehtia kustannusten jakamisesta. Laskun jakamisesta LSJH veloittaa palvelumaksun 5,25 €/osakas/vuosi.

Ilmoita kimppa-astiasta

Kimppa-astian käyttäjäksi liittyminen Iniössä ja muilla saarilla

Aluekeräykseen kuuluvien kiinteistöjen asukkaat voivat halutessaan liittyä kimppa-astian käyttäjäksi, mikäli kimppa-astia sijaitsee alle 1 km päässä satamapaikasta, josta asuin- tai vapaa-ajan kiinteistölle kuljetaan. Tällöin polttokelpoinen jäte viedään kimppa-astiaan, eikä aluekeräyspisteitä käytetä.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja kysy lisää kimppa-astiaan liittymisestä, puh. 0200 47470 tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Jätemaksut Paraisten saariston alueella 1.1.2022 alkaen

Jätehuoltoviranomainen on vahvistanut jätetaksassa astiakohtaiset jätemaksut. LSJH laskuttaa kiinteistöä sovittujen jäteastioiden tyhjennyskertojen mukaisesti. Jäteastian viereen jätetystä jätteestä tai muusta erityispalvelusta laskutetaan lisämaksut -taulukon mukaisesti.

Jätemaksut laskutetaan kiinteistöiltä pääsääntöisesti kolmen kuukauden välein. Aluekeräyspisteen käyttäjät saavat laskun kerran vuodessa. Jätelasku on mahdollista saada e-laskuna. E-lasku otetaan käyttöön omassa verkkopankissa.

Nauvo, Korppoo ja Houtskari

Polttokelpoinen jäte 
Jäteastian koko (litraa)Tyhjennyshinta (€/tyhjennys)
12012,42
14012,82
15013,03
19013,86
20014,07
22014,48
24014,90
30016,14
33016,78
34016,98
36017,40
37017,61
38017,82
60023,20
66024,45
LisämaksutMaksu
Ylimääräinen jäte astian vieressä (esim. jätesäkki tai laatikko)Polttokelpoisen jätteen lisäjäte: 200 l astiakohtainen tyhjennyshinta. Muut jätelajit: ko. astiakohtainen tyhjennyshinta.
Siivous tai muu lisätyö63,00 €/h
Erikseen tilattu ylimääräinen jäteastian tyhjennysJos ylimääräinen tyhjennys poikkeaa päivittäisestä ajoreitistä, veloitetaan tyhjennys tuntihinnan mukaan 117,80 €/h. Muussa tapauksessa tyhjennys on normaalihintainen.*
HukkanoutoHukkanoudosta ei veloiteta käsittelymaksua, ainoastaan kuljetusmaksu.**
Jäteastian siirtomaksu (mikäli jäteastiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m)1,30 € / 10 m jälkeen jokainen alkava 10 m
Jäteauton peruutusmaksu1,30 € / 50 m jälkeen jokainen alkava 50 m
Palvelumaksu esim. kimppa-astian jätelaskun jakamisesta5,25 €/vuosi/osakas
Jäteastian pesu (120-660 l)30,00 €/kpl
Jäteastian pesu (etulastaus/etukontti)165,00 €/kpl
Jäteastian pesu (syväkeräyssäiliö)165,00 €/kpl
Jäteastian käsinpesu63,00 €/h

* Tarkemman hintatiedon saat asiakaspalvelustamme asiakaspalvelu@lsjh.fi tai puh. 0200 47470.

** Jäteastian tyhjennyshinta muodostuu jätteen käsittelymaksusta ja kuljetusmaksusta. Osuudet on eritelty jätetaksassa.

Iniö ja saarikiinteistöt

Aluekeräyksen jätemaksu on vuosimaksu ja se maksetaan jokaisesta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella sijaitsevasta asuin- tai vapaa-ajan rakennuksesta. Kiinteistön omistajan vaihtuessa kuluvan vuoden jätemaksun maksaa se, jonka omistuksessa kiinteistö oli 1. tammikuuta.

Ruokajätteen kompostoiminen alentaa vuosimaksua. Vakituisen asunnon vuosimaksuun vaikuttaa myös asukasmäärä.

Polttokelpoinen jäte 
Asuinkiinteistön käyttöAsunnon jätemaksu (€/asunto/vuosi)
Vakituinen asunto, jossa 2 tai useampi asukasta, ei kompostoi ruokajätettä243,72
Vakituinen asunto, jossa 2 tai useampi asukasta, kompostoi ruokajätteet190,41
Vakituinen asunto, jossa 1 asukas, ei kompostoi ruokajätettä152,73
Vakituinen asunto, jossa 1 asukas, kompostoi ruokajätteet100,65
Vapaa-ajan asunto, ei kompostoi ruokajätettä177,27
Vapaa-ajan asunto, kompostoi ruokajätteet123,32

Kompostoi ja säästä

Kompostoimalla ruokajätteet asianmukaisesti saat alennusta aluekeräyksen vuosimaksuun. Ruokajätettä saa kompostoida ainoastaan kompostorissa, johon haittaeläinten, kuten jyrsijöiden, pääsy on estetty. Kompostorissa on siis oltava pohja, seinät ja kansi sekä riittävä ilmanvaihto.

Ilmoita kompostoinnista kirjallisesti 31.3. mennessä asiakaspalveluumme. Tällöin kompostointialennus voidaan huomioida saman vuoden laskutuksessa. Huomioithan, että  kompostointialennusta ei myönnetä jälkikäteen laskutuksen tapahduttua. Kerran myönnetty alennus on voimassa toistaiseksi ja myös kompostoinnin lopettamisesta tulee ilmoittaa asiakaspalveluumme.

Ilmoita kompostoinnista

Jäteastian hankinta ja sijoittaminen

Kiinteistönhaltija vastaa keräysjärjestelmään sopivien jäteastioiden hankinnasta. Astian tulee olla kannellinen ja pyörällinen. Tavallisin astiakoko on 240 l, joka soveltuu hyvin esimerkiksi nelihenkiselle perheelle. Palvelunumerostamme saat neuvoa sopivan astian hankinnassa. Jäteastioita voi ostaa asiakaspalvelumme kautta tai esimerkiksi rautakaupoista. LSJH myös vuokraa astioita.

Sijoita jäteastia niin, että jäteautolla pääsee vähintään 10 metrin päähän. Hyvä sijoituspaikka on usein kiinteistölle johtavan tien liittymä. Tien tulee olla riittävän kantava, koska jäteauto voi painaa yli 20 tonnia. Myös auton kääntymiseen pitää tarvittaessa varata tilaa. Astia on hyvä merkitä nimellä tai talon numerolla erityisesti haja-asutusalueella.

Astioiden myyntihinnat

Jäteastian tyhjentäminen

Polttokelpoisen jätteen astiat on tyhjennettävä vähintään neljän viikon välein. Jos ruokajätteet kompostoidaan pieneläimiltä suojatussa kompostorissa, voidaan jäteastia tyhjentää kahdeksan tai jopa kahdentoista viikon välein. Vapaa-ajan kiinteistöjen tulee kuulua jätteenkuljetukseen vähintään toukokuun ja lokakuun alun välisen ajan.

Jäteastiat pyritään tyhjentämään aina samana viikonpäivänä, mutta tyhjennyspäivä voi vaihdella +/- 1 arkipäivää.

Jätehuollon perusmaksu

Jätteenkuljettajalle maksettavien tyhjennysmaksujen lisäksi Paraisilla kerätään jätehuollon perusmaksua. LSJH laskuttaa vuosittain jätehuollon perusmaksun kaikilta vakituisesti asutuilta asunnoilta sekä käyttökelpoisilta vapaa-ajan asunnoilta.

Lue lisää perusmaksusta