Taloyhtiön jätehuolto

Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisten saaristossa, Raisiossa ja Ruskon Vahdolla jätteenkuljetuksesta sovitaan Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kanssa. Jätteenkuljetuksen hinnat perustuvat jätehuoltolautakunnan määräämään taksaan.

Jätteenkuljetukseen liitytään ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 0200 47470 tai taloyhtiot@lsjh.fi.

Jätteenkuljetuksen hinnat Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisten saaristossa, Raisiossa ja Ruskon Vahdolla

Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Paimiossa, Pöytyällä, Paraisten pääsaarella, Ruskolla (ei Vahto), Salossa, Sauvossa, Turussa ja Uudessakaupungissa isännöitsijät ja huoltoyhtiöt kilpailuttavat ja tekevät kiinteistökohtaisen tyhjennyssopimuksen yksityisten yrittäjien kanssa. Jätteenkuljettaja laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan.

Katso Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan listaus alueella toimivista kuljetusyrittäjistä

Uusi jätelaki astui voimaan heinäkuussa 2021. Muutokset jätteiden keräyksessä ja kuljetuksissa toteutuvat vähitellen siirtymäajan puitteissa. Lue lisää asiasta Jätelaki-sivulta.

Isännöitsijän muistilista

  • Tutustu alueesi jätehuoltomääräyksiin.
  • Jos rakennutat kiinteistölle jätepisteen, selvitä kunnan rakennusvalvonnasta tarvittavat rakennus- tai toimenpideluvat.
  • Tarkista, että jäteastioita on sopiva määrä ja että ne tyhjennetään riittävän usein. Tee sopimus jätteiden kuljetuksista.
  • Huolehdi jäteastioiden kunnosta ja puhtaanapidosta.
  • Varmista, että jätetila on mitoitettu niin, että jäteastioille ja niiden tyhjennykselle on riittävästi tilaa. Tilaa kannattaa varata muutamalle lisäastialle.
  • Huolehdi kulkuväylien kunnossapidosta.
  • Valvo, että jätteet lajitellaan oikein. Asukkaille jaettava jätetiedote sekä selkeät ohjeet ja opasteet jätetilassa helpottavat lajittelua.

Taloyhtiössä kerättävät jätteet

1-3 Polttokelpoinen jäte
4 Polttokelpoinen jäte
Metalli
5-9 Polttokelpoinen jäte
Metalli
Biojäte*
10-19 Polttokelpoinen jäte
Metalli
Biojäte*
Lasipakkaukset
20 tai enemmän Polttokelpoinen jäte
Metalli
Biojäte*
Lasipakkaukset
Muovipakkaukset
Kartonkipakkaukset
Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä Kerättävät jätelajit

Näiden jätelajien lisäksi kerätään kiinteistöiltä paperia, kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät.

* Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä.

Taloyhtiön ohjeellinen jäteastiatarve

Laskimme eri kokoisille taloyhtiöille tarvittavien jäteastioiden määrän ja niiden tyhjennysvälit. Jätemäärään vaikuttavat asuntojen määrän lisäksi myös asuntojen käyttöaste ja -tarkoitus. Paras ratkaisu syntyy usein kokeilemalla ja tyhjennysvälejä voi muuttaa, jos jokin astia täyttyykin nopeammin kuin aluksi on suunniteltu.

Tyhjennysvälit

Jäteastiat tulee tyhjentää kunnan jätehuoltomääräyksissä määriteltyjen tyhjennysvälien mukaisesti. Huomioithan, että jäteastiat on tyhjennettävä niin usein, että kaikki jätteet mahtuvat astiaan ja astioiden kannet sulkeutuvat kunnolla.

Jätelaji Pisin tyhjennysväli kesäaikana (viikot 18-40) Pisin tyhjennysväli talviaikana (viikot 41-17)
Polttokelpoinen jäte 4 viikkoa 4 viikkoa
Polttokelpoinen jäte, kun biojäte kompostoidaan tai kerätään erikseen 12 viikkoa 12 viikkoa
Muovipakkaukset 12 viikkoa 12 viikkoa
Biojäte 2 viikko 2 viikkoa
Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön 2 viikkoa 4 viikkoa
Muut kierrätettävät jätteet 6 kuukautta 6 kuukautta

Jätehuollon perusmaksu

Jäteastian tyhjennyksistä maksettavien maksujen lisäksi koko Lounais-Suomen Jätehuollon alueella kerätään jätehuollon perusmaksua. LSJH laskuttaa vuosittain jätehuollon perusmaksun kaikilta vakituisesti asutuilta asunnoilta sekä käyttökelpoisilta vapaa-ajan asunnoilta.

Lue lisää perusmaksusta