Toimiva jätetila ja astiat

Helppokäyttöinen ja turvallinen jätetila, kuten jätehuone tai jätekatos, on merkittävä tekijä jätehuollon toimivuuden kannalta. Hyvin suunniteltua ja hoidettua jätetilaa on miellyttävää ja turvallista käyttää. Jätetilojen suunnittelussa on otettava huomioon kunnalliset jätehuoltomääräykset sekä rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten antamat ohjeet ja määräykset.

Jätetilan mitoitus tehdään kerättävien jätelajien, jätekertymän ja jäteastioiden tyhjennysvälin mukaan sekä siten, että astiat voidaan tyhjentää siirtämättä muita keräysvälineitä.

Toimivassa jätetilassa on

 • esteetön sisäänkäynti (ei kynnystä tai rappuja)
 • hyvä valaistus
 • kova, tasainen ja luistamaton pohja
 • riittävästi tilaa (myös uusille jäteastioille)
 • selkeä opastus (lajitteluohjeet ja tarvittavat yhteystiedot)
 • oikein mitoitettu jäteastioiden määrä ja tyhjennystiheys
 • jäteastiat sijoitettu harkitusti (useimmin tyhjennettävät etualalla)
 • riittävän leveä oviaukko (150 cm)
 • ovea auki pitävä mekanismi
 • mielellään lukittava ovi
 • puhdistaminen suunniteltu helpoksi (mahdollisesti vesipiste ja viemäri)
 • hyvä ilmanvaihto
 • varastointitila vain jätetilan hoitoon tarkoitetuille välineille

Huomioi jätetilan sijoittamisessa

 • riittävä paloturvallinen etäisyys rakennuksista sekä naapuritontin rajoista, joka on vähintään 8 m
 • kiinteistön ilmanottoaukot
 • riittävä etäisyys leikki- ja oleskelualueista
 • turvallinen tyhjennys: peruuttamista tontilla tulee välttää
 • turvallisuus käyttäjille ja tyhjentäjille

Jäteastiat

Kiinteistönhaltija vastaa jätteen keräysjärjestelmään sopivien jäteastioiden hankinnasta. Käsin siirrettävien astioiden tulee olla kannellisia ja pyörällisiä.

LSJH vuokraa astioita, vaihtoehtoisesti oman astian voi ostaa rautakaupasta.

Vuokraa jäteastia: Näin astiapalvelumme toimii

Jäteastioiden sijoitus kiinteistöllä

Jäteauton tulee päästä vähintään 10 metrin päähän astioista. Paikallaan kuormattavia astioita ovat esimerkiksi etukuormaus- ja syväkeräyssäiliöt. Jäteautolla tulee olla pääsy niiden välittömään läheisyyteen.

Jäteastiat tulee sijoittaa riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Paikalla on oltava riittävä valaistus.

Jäteastioiden merkitseminen

Jäteastia merkitään jätelajin mukaan kanteen tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella tekstitarralla. Keräysväline on myös merkittävä kiinteistön osoitenumerolla tai muulla tunnisteella. Lisäksi kaikissa jäteastioissa on oltava tyhjentäjän nimi ja yhteystiedot.

Jäteastiatarroja voi tilata Tilaamosta. LSJH:n kuljetusasiakkaille ne sisältyvät astiatyhjennysten hintaan.