Korvenmäen jätekeskuksen kiertoliittymä valmistui

Korvenmäen jätekeskuksen kiertoliittymän rakennustyöt ovat valmiit. Uudet liikennejärjestelyt parantavat alueen sisäisen liikenteen sujuvuutta ja lisäävät asioinnin turvallisuutta.

Henkilö- ja pakettiautolla asioivat pientuojat ja raskas liikenne jaetaan kiertoliittymän avulla eri alueille. Sekä pientuojat että raskaan liikenteen ajoneuvot pysähtyvät asioimaan vaakatoimistolla, kuten aiemminkin. Ekovoimalaitoksen ja kiviaines- ja asfalttiliiketoiminnan liikenne kulkevat omien liittymien kautta, eikä niiden liikenne enää kulje jätekeskuksen läpi.

Liikennejärjestelyt uusittiin, jotta henkilöautoliikenteen ja raskaan liikenteen virrat eivät enää risteä ja näin aiheuta vaaratilanteita. Kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä parannettiin myös lajitteluaseman jätteentuojien odotusalueita, sadevesiviemäröintejä, valaistuksia ja aluekaapelointeja.

Alueen sisäinen nopeusrajoitus on 30 km/h, jota noudattamalla liikenne on kaikille sujuvaa.

Alla kuva pientuojien ajoreitistä Seututie 110:ltä vaakatoimistolle. Pientuojat kääntyvät heti jätekeskuksen portin jälkeen oikealle.

Ajoireitti Korvenmäen jätekeskukseen