Korvenmäen liikennejärjestelyt päivitetään nykyaikaan – Kiertoliittymän rakentamisyöt aiheuttavat haittaa jätekeskuksessa asioiville

Korvenmäen jätekeskuksen sisääntuloon rakennetaan kiertoliittymä, joka valmistuttuaan parantaa alueen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Kiertoliittymän rakennusurakka käynnistyi maaliskuussa ja töitä tehdään aina toukokuun loppuun saakka. Uusien liikennejärjestelyjen rakentaminen aiheuttaa haittaa jätekeskuksessa asioiville.

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) Korvenmäen jätekeskuksen liikennejärjestelyt menevät uusiksi kuluvana keväänä. Jätekeskuksen sisääntuloon rakennetaan kiertoliittymä, joka valmistuttuaan parantaa alueen sisäisen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

– Seututie 110:n liittymä pysyy entisellään, mutta jätekeskuksen sisäinen liittymä päivitetään tälle vuosituhannelle. Korvenmäen asiakasliikennemäärissä erityisesti raskas liikenne on kasvanut ekovoimalaitoksen avaamisen myötä. Uudet liikennejärjestelyt selkeyttävät alueella asioimista ja lisäävät turvallisuutta, kertoo LSJH:n rakennusinsinööri Tommi Itkonen.

Uusi kiertoliittymä jakaa alueen liikennevirrat selkeämmin kolmeen eri liittymään: kiviaines- ja asfalttiliiketoiminnan, jätekeskuksen ja ekovoimalaitoksen liittymiin.

Kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä parannetaan myös lajitteluaseman jätteentuojien odotusalueita, sadevesiviemäröintejä, valaistuksia ja aluekaapelointeja.

Rakennustyöt aiheuttavat haittaa jätekeskuksessa asioiville

Rakennusalueelta poistetaan vanhat asfaltoinnit ja alueen pinnat muotoillaan uudestaan. Alue on   työn aikana murskepintainen toukokuun loppuun asti, jolloin liikenne- ja odotusalueet kanavoidaan reunakivetyksin ja lopulta asfaltoidaan.

– Rakennustyön ajankohta on valitettava, sillä kevät on lajitteluasemillamme perinteisesti kiireistä aikaa, kun asukkaat tekevät pihahommia ja käynnistelevät remontteja. Jos asemalle suuntaa nyt keväällä, kannattaa varautua siihen, että voi joutua hetkeksi odottamaan. Isojen työkoneiden joukossa kannattaa myös ajaa erityisen varovasti, Itkonen ohjeistaa.

Rakennustöistä vastaava urakoitsija ohjaa alueella liikennettä työmaaopasteilla. Opasteet ja ajoreitit vaihtelevat työvaiheiden mukaan. Töitä tehdään arkipäivisin aseman aukioloaikoina. Liittymän rakennustyöt toteuttaa Resolum Oy.