Kotitalouksilta kerättyä metallia tutkittiin Lounais-Suomessa

Mediatiedote 01.03.2018
Lounais-Suomen Jätehuolto OY (LSJH)
Mepak-Kierrätys Oy
Lassila & Tikanoja Oyj (L&T)

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH), Mepak-Kierrätys Oy:n ja Lassila & Tikanoja Oyj:n (L&T) yhdessä toteuttamassa metallijätteen lajittelututkimuksessa selvisi, että vaikka metallia lajitellaan Lounais-Suomessa pääosin hyvin, eksyy metallinkeräysastioihin jonkin verran odotettua enemmän myös sinne kuulumatonta jätettä. Metallijätteitä tutkittiin LSJH:n alueella, jossa metallia kerätään enemmän kuin muualla Suomessa.

Kerätyn metallin määrä kasvaa Lounais-Suomessa vuosittain. Vuonna 2017 lounaissuomalaiset lajittelivat metallia 6,5 prosenttia ahkerammin vuoteen 2016 verrattuna.
– Metallijätteitä haluttiin tutkia juuri Lounais-Suomen Jätehuollon alueella, sillä lounaissuomalaiset ovat maan kärkikastia metallijätteiden kierrätyksessä, Mepak-Kierrätys Oy:n toimitusjohtaja Tapani Sievänen kiittelee.

LSJH:n, Mepak-Kierrätys Oy:n ja L&T:n yhdessä toteuttamassa kotitalouksien metallijätteen lajittelututkimuksessa selvitettiin, minkälaista metallia kotitalouksista viedään metallinkeräykseen. Lajittelututkimuksessa selvitettiin metallijätteen koostumusta sekä vertailtiin eroja keräystapojen ja keräysalueiden välillä. Tutkimuksen käytännön osuus toteutettiin loppuvuodesta 2017 Turun Topinojan jätekeskuksessa. Tutkimuksessa lajiteltiin yhteensä noin 5,5 tonnia materiaalia, ja tutkittavien metallien osuudet laskettiin painoon perustuen. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää yhtenäinen valtakunnallinen tutkimusmenetelmä, koska yhtenäinen käytäntö puuttuu, ja vastaavanlaisia tutkimuksia on tehty vähän.

Metallijätteisiin päätyy yllättävän paljon sähkölaitteita

Yli puolet tutkitusta materiaalista oli kotitalouksien pienmetallia, kuten kattiloita, paistinpannuja, ruokailuvälineitä, nauloja ja ruuveja. Metallipakkausjätettä oli joukossa kolmannes. Pakkauksista suurin osa oli tinapeltisiä säilyketölkkejä. Tutkitun metallijätteen joukossa oli myös jonkin verran odotettua enemmän, kaikkiaan noin 15 prosenttia, keräykseen kuulumattomia materiaaleja, kuten muita pakkausjätteitä, tekstiilejä ja biojätteitä.

Sähkölaitteita oli päätynyt metallinkeräykseen yhteensä miltei 6 prosenttia, erityisesti taloyhtiöiden metallinkeräysastioista.
– Elektroniikkalaitteet saattavat sisältää ympäristölle vaarallisia ainesosia, ja ne tarvitsevat siksi erilaisen käsittelyn kuin tavanomainen metallijäte. Rikkinäiset sähkölaitteet pitääkin viedä sähkölaitteiden vastaanottopaikkoihin, kuten LSJH:n lajitteluasemille, jossa ne otetaan vastaan ilmaiseksi, lajittelututkimuksesta vastannut LSJH:n projektikoordinaattori Matti Kakko kertoo.

Vaarallista jätettä erityisesti alueellisista kierrätyspisteistä

Vaarallista jätettä oli tutkitun materiaalin joukossa noin 2,5 prosenttia. Suurin osa vaarallisesta jätteestä tuli alueellisista kierrätyspisteistä. Metallin joukkoon oli lajiteltu esimerkiksi maalia sisältäviä maalipurkkeja sekä aerosolipakkauksia, joissa oli vielä painetta jäljellä. Ne ovat kuitenkin vaarallista jätettä, joka on vietävä vaarallisen jätteen keräykseen. Kotitalouksien vaarallisia jätteitä otetaan vastaan esimerkiksi LSJH:n lajitteluasemilla maksutta aina 50 kiloon tai litraan saakka.
– ­Maalia tai kemikaaleja sisältävät metallipurkit sekä paineelliset aerosolipakkaukset aiheuttavat metallin murskaus- ja kierrätyslaitoksilla todellisia työturvallisuusriskejä, Tapani Sievänen toteaa.

Metallipakkausten kierrätyksestä huolehtii Suomessa tuottajayhteisö Mepak-Kierrätys Oy. Muista kotitalouksien metallijätteistä vastaavat kuntien jäteyhtiöt eli Lounais-Suomessa LSJH. Metallipakkauksia ja pienmetallia kerätään samoihin astioihin suoraan kiinteistöiltä seudun useimmissa taloyhtiöissä. Pientaloasukkaita palvelevat alueelliset keräyspisteet. Kerätty metallijäte toimitetaan Mepakin vastaanottoterminaaleihin, joita L&T ylläpitää Turussa ja Salossa.

LSJH:n Matti Kakko kannustaa metallien huolelliseen lajitteluun.
– Jokainen pullonkorkki ja klemmari kannattaa tähdätä oikeaan keräysastiaan. Metallit ovat uusiutumattomia luonnonvaroja, joita voidaan kuitenkin käyttää uudelleen ja uudelleen. Metalleja kierrättämällä säästetään raaka-aineita, vältetään kaivostoiminnan päästöjä ja pienennetään energian kulutusta.

 

Lisätietoa metallijätteen vastaanotosta ja lajittelusta: www.lsjh.fi/jatelaji/metalli/

Lisätietoa sähkölaitteiden vastaanotosta ja lajittelusta: www.lsjh.fi/sahkolaitteiden-vastaanotto/ ja www.serkierratys.fi/

Lisätietoa vaarallisen jätteen vastaanotosta ja lajittelusta: www.lsjh.fi/jatelaji/vaarallinen-jate/  ja www.lsjh.fi/vaarallisten-jatteiden-vastaanotto/