Kunnan kilpailuttama lietteenkuljetus sai lopullisen varmistuksen – LSJH jatkaa kilpailutusten valmistelua

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusten kilpailuttaminen kunnan eli Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämänä sai lopullisen sinetin, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksestä tehdyn valituslupahakemuksen. LSJH jatkaa aloittamaansa lietekaivojen kokonaismäärän kartoittamista. Viemäriverkoston ulkopuolisille kiinteistöille postitettavan lietekaivokyselyn saavat seuraavaksi turkulaiset ja salolaiset. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, sillä lietekaivoselvityksiä käytetään kilpailutusten perustana.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tekemä päätös kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen siirtymisestä sai lainvoiman, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi asiasta tehdyn valituslupahakemuksen.

Sako ja umpikaivolietteen kuljetukset kilpailuttaa asukkaiden puolesta jatkossa kuntien omistama Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH). Lietteenkuljetukset siirtyvät LSJH:n kilpailuttamiksi vuosien 2021–2026 aikana.

Vain noin puolet vastannut lietekaivokyselyyn

LSJH aloitti valmistelut kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen siirtymisestä heti, kun lautakunta teki siitä päätöksen vuonna 2018. Ensimmäiseksi alettiin kartoittaa alueen lietekaivojen kokonaismäärää.

Kilpailutusten perustaksi tulevat lietekaivoselvitykset ovat nyt loppusuoralla. Lietekaivokyselyt on lähetetty Turkua ja Saloa lukuun ottamatta kaikkiin LSJH:n omistajakuntien kiinteistöihin, jotka eivät kuulu viemäriverkoston piiriin. Kirjeitä on lähetetty kaikkiaan 32 400 kappaletta. Vastausprosentissa on kuitenkin parantamisen varaa: vain noin puolet lietekyselyn saaneista on vastannut siihen.

– Mitä useampi kiinteistö vastaa kyselyyn, sen parempi kilpailutus saadaan aikaseksi. Asukkaat voivat siis itse vaikuttaa kilpailutuksen lopputulokseen. Jos kyselyn on saanut, muttei vielä ole ilmoittanut tietojaan, se pitäisi tehdä viimeistään nyt, LSJH:n asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta kannustaa.

Seuraavat kilpailutukset julkaistaan vielä 2021

Ensimmäiset päätöksenmukaiset lietteenkuljetusurakat käynnistyvät huhtikuun alussa, kun lietekaivoja aletaan tyhjentää LSJH:n toimesta Paraisten alueen Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla. Seuraavat lietekuljetuskilpailutukset LSJH julkaisee tämän vuoden syksyllä.

– Tällä hetkellä suunnittelutyö on käynnissä ja urakka-alueita optimoidaan niin, että ne sopivat kaiken kokoisille yrityksille. Tarjouspyynnön julkaisua edeltävät urakoitsijoiden kanssa käytävät markkinavuoropuhelut. Nyt voimme edetä suuremmalla vaihteella ja jatkaa lietehuollon kehittämistä asukkaiden ja ympäristön hyväksi, Huhta toteaa.

Tietoa lietteiden keräyksestä LSJH:n alueella.