Kuntien jätelaitokset vaativat Fortumilta korvauksia

Mediatiedote 01.03.2019
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Rauman Seudun Jätehuoltolaitos

Lounaisen Suomen hankintarenkaan jätelaitokset Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH), Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja Rauman Seudun Jätehuoltolaitos ovat haastaneet Fortum Waste Solutions Oy:n (Fortum; ent. Ekokem Oyj) oikeuteen, koska Fortum on jätelaitosten käsityksen mukaan perusteetta vetäytynyt yhdyskuntajätteiden hyödyntämispalvelua koskevan hankintasopimuksen tekemisestä. Kanne on vireillä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja Rauman Seudun Jätehuoltolaitos vaativat Fortumilta vahingonkorvausta yhteensä 720 221,97 euroa hukkaan menneen kilpailutuksen aiheuttamien vahinkojen vuoksi. Lounaisen Suomen hankintarenkaan jätteiden hyödyntämiskilpailutus jouduttiin keskeyttämään, kun Fortum kieltäytyi keväällä 2017 tekemästä sopimusta antamansa tarjouksen ja hankintarenkaan jätelaitosten tekemien hankintapäätösten mukaan.

Jätelaitokset katsovat, että Fortum syyllistyi sopimuksentekorikkomukseen kieltäytyessään tekemästä hankintasopimusta.
– Fortum vetäytyi näkemyksemme mukaan perusteetta hankintasopimuksesta sen jälkeen, kun sen tarjous oli jo määräajan puitteissa hyväksytty ja kun osapuolet olivat jo pitkään neuvotelleet hankintasopimuksen yksityiskohdista. Sopimus jätteiden hyödyntämispalvelusta olisi pitänyt solmia hankintapäätösten mukaan, LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä toteaa.

Hankinnan mukaisessa kilpailutuksen voittaneessa ratkaisussa Fortum olisi rakentanut jätevoimalan Salon Korvenmäkeen. Fortum ei kuitenkaan suostunut toteuttamaan jätteiden hyödyntämispalvelua hankintarenkaalle.
– Vaadimme, että Fortum korvaa jätelaitoksille hukkaan menneestä kilpailutuksesta aiheutuneet vahingot, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Immo Sundholm kertoo.

Hankintarengas pyysi toukokuussa 2014 tarjouspyynnöllä tarjouksia yhdyskuntajätteiden hyödyntämispalvelua koskevassa julkisessa hankinnassa. Fortum antoi syyskuussa 2014 tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Hankintarengas hyväksyi Fortumin tarjouksen ja ilmoitti siitä Fortumille lokakuussa 2014. Fortum neuvotteli hankintasopimuksen tekemisestä aina huhtikuulle 2017 saakka, jolloin se ilmoitti yllättäen hankintarenkaalle, ettei teekään hankintasopimusta eli ei rakennakaan Salon Korvenmäkeen jätevoimalaa.