Lakimuutos vähentää kierrätyspisteiden määrää alkuvuonna

Lounais-Suomen Jätehuolto ylläpitää minimivaatimuksia parempaa palvelutasoa

Vuoden alussa kierrätyspisteiden määrä vähenee Lounais-Suomessa, mutta uusissa Rinki-ekopisteissä vastaanotettavien jätelajien määrä kasvaa ja pisteitä sijoitetaan enemmän kauppojen yhteyteen. Vuoden 2016 alussa kotitalouksien pakkausjätteiden keräysvastuu siirtyy kunnilta pakkausten tuottajille. Muutos johtuu pakkausten täyden tuottajavastuun voimaantulosta (jätelaki 646/2011 ja valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 2014/518). Käytännön työtä tekee Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (Rinki).

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt, että alueella ylläpidetään minimivaatimuksia parempaa palvelutasoa, kun lasipakkausten ja metallin vastaanottoa jatketaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) omilla keräyspisteillä. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan LSJH täydentää Ringin keräysverkostoa 107 pisteessä. Lisäksi täydentävää keräystä järjestetään taloyhtiöissä jätehuoltomääräysten mukaisilla kiinteistökohtaisilla erilliskeräyksillä.

Alkuvuonna Rinki perustaa Lounais-Suomen Jätehuollon alueen 17 kuntaan 40 uutta kuluttajapakkausten keräyspistettä ja vuokraa käyttöönsä 122 LSJH:n nykyisin ylläpitämää pistettä. Minimivaatimusten mukaan kierrätyspisteiden määrä putoaisi Lounais-Suomessa nykyisestä 524 pisteestä 162 Rinki-ekopisteeseen. Kun Rinki-ekopisteisiin lisätään LSJH:n täydentämät 107 kierrätyspistettä, on asukkaiden käytössä yhteensä 269 pisteen kierrätysverkosto.

Rinki ylläpitää Rinki-ekopisteitä, joissa kerätään kotitalouksien lasi- ja kartonkipakkauksia, metallia sekä 52 pisteessä myös muovipakkauksia. Ringin asiakaspalvelu ja neuvonta palvelee numerossa 0800 133 888 (2.1.2016 alkaen) sekä osoitteessa www.rinkiin.fi. Sivustolla on julkaistu myös pakkausjätteiden lajitteluohjeet osoitteessa rinkiin.fi/lajitteluohjeet.

LSJH:n ylläpitämissä kierrätyspisteissä kerätään lasipakkauksia, metallia sekä keräyspaperia Paperinkeräys Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla. LSJH:n kierrätyspisteitä koskevissa asioissa palvelee yhtiön palvelunumero 0200 47470 sekä kotisivut. LSJH:n täydentävien kierrätyspisteiden sijoittumisen suunnittelussa on huomioitu:
• Rinki-ekopisteiden sijainnit
• alueella olevien taloyhtiöiden määrä, joilla jätehuoltomääräysten mukaisesti omat hyötyjäteastiat kiinteistöllä
• pientalojen määrä ja sijoittuminen alueella
• vapaa-ajan kiinteistöjen määrä alueella

LSJH ja Rinki uskovat, että pakkausmateriaalien lajittelu jatkuu entiseen tapaan Rinki-ekopisteiden ja LSJH:n täydentävän keräyksen myötä. Jos tuttu kierrätyspiste poistuu, voi neuvoa kysyä Ringin tai LSJH:n asiakaspalvelusta. Kaikki kierrätyspisteet osoitteineen löytyvät myös valtakunnallisesta karttahausta www.kierratys.info.

Tiukan aikataulun takia kaikki Rinki-ekopisteet eivät ole käytössä vielä 1.1.2016. Pisteverkosto täydentyy 2016 alkuvuoden aikana. Lakkautettavat kierrätyspisteet poistetaan käytöstä tammi-maaliskuun aikana. Asiasta ilmoitetaan kyseisissä pisteissä etukäteen. Sulkemisaikataulu sovitetaan Rinki-ekopisteverkoston perustamisaikatauluun. LSJH seuraa uuden keräysverkoston toimivuutta ja aloittaa syväsäiliöiden ylöskaivamisen syksyllä.

Jätelain mukaan kunta voi täydentää tuottajien järjestämää pakkausjätteiden keräystä. Osassa Suomea täydentävää verkostoa ei ole järjestetty. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt kuntia kuultuaan, että LSJH:n tulee täydentää tuottajien järjestämää keräystä. Lisäksi jätehuoltolautakunta on päättänyt täydentää lasi- ja kartonkipakkausten sekä metallin keräystä kiinteistöillä. Lautakunta ei ole vielä päättänyt muovipakkausten kiinteistökohtaisesta keräämisestä.

Rinki-ekopisteiden ylläpito rahoitetaan tuottajavastuuperiaatteen mukaisesti. Käytännössä kuluttajat maksavat pakkausjätteiden kierrätyksestä aiheutuvat kustannukset uusien tuotteiden hinnoissa. LSJH:n ylläpitämän kierrätyspisteverkoston keräyksen ja kuljetuksen kustannukset katetaan Salossa, Paimiossa, Kemiönsaaressa ja Sauvossa jätehuollon perusmaksulla ja muissa kunnissa polttokelpoisen jätteen käsittelymaksulla. Tuottajayhteisöt vastaavat kaikkien kerättyjen jätejakeiden käsittelykustannuksista. Kerätyistä materiaaleista ei makseta korvauksia.