Lietekaivokysely mynämäkeläisille elokuun alkupuolella

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) valmistautuu kunnan kilpailuttamaan jätevesilietteiden kuljetukseen koko LSJH:n toimialueella vuoteen 2026 mennessä. Selvittelyt viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevien asuinkiinteistöjen lietekaivoista aloitettiin keväällä Nousiaisista. Seuraavaksi lietekaivotietoja tiedustellaan viemäriverkoston ulkopuolisilta kiinteistöiltä Mynämäeltä.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti syksyllä 2018 siirtää asumisessa syntyvien jätevesilietteiden kuljetuksen kuntien omistaman jätehuoltoyhtiön Lounais-Suomen Jätehuollon järjestämäksi vaiheittain vuosien 2021–2026 aikana. Alueella sijaitsevien kiinteistöjen lietekaivojen tietoja selvitetään viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevilta kiinteistöiltä kuljetusten yhteiskilpailutuksen onnistumiseksi ja lietepalveluiden varmistamiseksi asukkaille.

Seuraavaksi tietoja kysellään mynämäkeläisiltä kiinteistöiltä. Lietekaivokysely lähetetään niille Mynämäellä sijaitseville asuinkiinteistöille, jotka eivät ole viemäriverkoston piirissä. Kyselyllä kartoitetaan kiinteistöillä käytössä olevien lietekaivojen tyypit ja tilavuudet sekä lietetyhjennystarpeet.

Kyselyyn vastaaminen tärkeää

LSJH:n palveluesimies Sanna Rajala kertoo, että kyselyllä selvitetään tyhjennettävien lietekaivojen ja lietteen kokonaismäärää.
– On todella tärkeää, että kaikki kiinteistöt vastaavat kyselyyn. Mitä tarkemmin pystymme tässä vaiheessa määrittämään määrät, sitä paremmin kilpailutus onnistuu ja voimme varmistaa, että asukkaat saavat kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun jatkossakin. Nousiaisista saimme vastauksia hyvin, mutta toivomme niitä edelleen lisää. Vaikka nousiaislaisten vastausaika on jo mennyt umpeen, otamme tietoja mielellämme vastaan edelleen, Rajala sanoo.

LSJH:n kiinteistöille lähettämään kyselyyn voi vastata joko LSJH:n sähköisen asioinnin kautta osoitteessa www.lsjh.fi tai kiinteistöille postitettavalla paperisella lomakkeella. Apua kyselyn täyttämiseen saa kirjeen mukana tulevasta oppaasta tai LSJH:n asiakaspalvelusta, puh. 0200 47 470 (ma–pe klo 9–15) tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.

LSJH:n asiakaspalvelu vierailee Mynämäen Laurin markkinoilla 10.8. klo 9–16. Palveluneuvojat auttavat lietekaivotietojen ilmoittamisessa ja vastaavat kysymyksiin lietteen kuljetuksista. Palveluneuvojan kanssa voi tarvittaessa tehdä muutoksia myös oman kiinteistön jätehuoltopalveluihin, esimerkiksi polttokelpoisen jätteen jäteastian tyhjennysväleihin.

Tyhjennykset entiseen tapaan

Asukkaat tilaavat lietekaivojen tyhjennyksen toistaiseksi itse suoraan kuljetusyrittäjältä kuten tähänkin saakka. LSJH tiedottaa asukkaita kiinteistökohtaisesti hyvissä ajoin, ennen kuin uuteen kuljetusjärjestelmään siirrytään. Keskitetysti kilpailutetun lietteiden keräyksen ja kuljetuksen on tarkoitus alkaa Mynämäellä aikaisintaan vuoden 2021 aikana ja kaikissa LSJH:n toimialueen kunnissa siirtymäajan jälkeen vuosina 2021–2026.

– Meiltä on jonkin verran kyselty, onko lietteiden omatoiminen käsittely jatkossakin mahdollista. Jätevesilietteen omatoiminen käsittely esimerkiksi kompostoimalla tai maataloudessa hyödyntämällä on muutoksesta huolimatta edelleen sallittua jätehuoltomääräyksissä mainituin ehdoin. Kuten tähänkin asti, pitää omatoimisesta käsittelystä aina tehdä kirjallinen ilmoitus jätehuoltolautakunnalle etukäteen, Rajala täsmentää.

Vaikka yksittäiselle asukkaalle jätevesilietteiden kuljetusta koskeva muutos on pieni, jätehuollon järjestäjälle 16:tta toimialueen kuntaa koskeva muutos on suuri. Siksi, valmistelutyöt kuljetusten kilpailutuksen toteuttamiseksi on aloitettu siitä huolimatta, että jätehuoltolautakunnan päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. Lietekaivokysely lähetetään vuoden 2020 loppuun mennessä vaiheittain kunta kerrallaan kaikille LSJH:n toimialueella sijaitseville kiinteistöille, joita muutos koskee. Kyselyn tulevat jatkossa siis saamaan vastaavat kiinteistöt Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Maskussa, Naantalissa, Paimiossa, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa, Ruskolla, Salossa, Sauvossa ja Turussa.