Lietekaivokysely postitetaan ensimmäisenä Nousiaisiin

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on aloittanut valmistelutyöt siirtymisessä kunnan kilpailuttamaan jätevesilietteiden kuljetukseen koko LSJH:n toimialueella vuoteen 2026 mennessä. Aluksi selvitetään Nousiaisissa viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevien asuinkiinteistöjen lietekaivojen ominaisuudet. Näille kiinteistöille LSJH lähettää kyselyn tulevalla viikolla. Lisäksi alueen lietekuljetusyrittäjät on kutsuttu tilaisuuteen, jossa tulevista muutoksista keskustellaan yhdessä.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti syksyllä 2018 siirtää jätevesilietteiden kuljetuksen kuntien omistaman jätehuoltoyhtiön Lounais-Suomen Jätehuollon järjestämäksi vaiheittain vuosien 2021–2026 aikana. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa alueen lietehuolto nykyistä kattavammin ja ympäristöystävällisemmin. Koska muutos on suuri ja koskee 16:tta toimialueen kuntaa, valmistelutyöt kuljetusten kilpailutuksen toteuttamiseksi on aloitettu siitä huolimatta, että jätehuoltolautakunnan päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

Tulevalla viikolla LSJH lähettää kyselyn kaikille Nousiaisissa sijaitseville asuinkiinteistöille, jotka eivät ole viemäriverkoston piirissä. Kyselyllä kartoitetaan kiinteistöillä käytössä olevien lietekaivojen tyypit ja tilavuudet sekä lietetyhjennystarpeet.

Vastaava kysely lähetetään vuoden 2020 loppuun mennessä vaiheittain kunta kerrallaan kaikille LSJH:n toimialueella sijaitseville kiinteistöille, joita muutos koskee. Kyselyn tulevat jatkossa siis saamaan vastaavat kiinteistöt Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Paimiossa, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa, Ruskolla, Salossa, Sauvossa ja Turussa.

Kyselyyn vastaaminen tärkeää

Kiinteistöjen lietekaivojen tiedot tarvitaan kuljetusten yhteiskilpailutuksen onnistumiseksi ja lietepalveluiden varmistamiseksi asukkaille.
– On todella tärkeää, että kaikki kiinteistöt vastaavat kyselyyn. Mitä tarkemmin pystymme tässä vaiheessa määrittämään tyhjennettävien lietekaivojen ja lietteen määrän, sitä paremmin kilpailutus onnistuu ja voimme varmistaa, että asukkaat saavat kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun jatkossakin, LSJH:n palveluesimies Sanna Rajala selventää.

LSJH:n kiinteistöille lähettämään kyselyyn voi vastata joko LSJH:n sähköisen asioinnin kautta osoitteessa www.lsjh.fi tai kiinteistöille postitettavalla paperisella lomakkeella. Apua kyselyn täyttämiseen saa kirjeen mukana tulevasta oppaasta tai LSJH:n asiakaspalvelusta, puh. 0200 47 470 (ma–pe klo 9–15) tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Toistaiseksi asukkaat tilaavat lietekaivon tyhjennyksen entiseen tapaan

Asukkaat tilaavat lietekaivojen tyhjennyksen toistaiseksi itse suoraan kuljetusyrittäjältä kuten tähänkin saakka. LSJH tiedottaa asukkaita kiinteistökohtaisesti hyvissä ajoin ennen kuin uuteen kuljetusjärjestelmään siirrytään. Keskitetysti kilpailutetun lietteiden keräyksen ja kuljetuksen on tarkoitus alkaa Nousiaisissa aikaisintaan vuoden 2021 aikana ja kaikissa LSJH:n toimialueen kunnissa siirtymäajan jälkeen vuosina 2021–2026.

Keskeisessä asemassa muutoksen onnistumisessa joustavasti ovat alueella toimivat lietekuljetusurakoitsijat. LSJH järjestää tulevalla viikolla yrittäjille keskustelu- ja infotilaisuuden, jossa tulevia muutoksia pohditaan yhdessä.