Lietekaivokyselyt lähetetään Paraisille loppuvuodesta

Valmistaudumme kunnan kilpailuttamaan jätevesilietteiden kuljetukseen postittamalla vuoden 2021 loppuun mennessä kunta kerrallaan omistajakuntiemme asukkaille lietekaivokyselyn. Kyselyllä kartoitetaan kiinteistöillä käytössä olevien lietekaivojen tyypit ja tilavuudet sekä lietetyhjennystarpeet kuljetusten kilpailutuksen onnistumiseksi ja lietepalveluiden varmistamiseksi.

Marras–joulukuun vaihteessa lietekaivotietoja tiedustellaan kaikilta viemäriverkoston ulkopuolisilta kiinteistöiltä Paraisilta. On tärkeää, että kaikki kyselyn saavat vastaavat kyselyyn. Mitä tarkemmin tyhjennettävien lietekaivojen ja lietteen määrä pystytään määrittämään, sitä paremmin kilpailutus onnistuu ja voidaan varmistaa, että asukkaat saavat kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun jatkossakin.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti syksyllä 2018 siirtää asumisessa syntyvien jätevesilietteiden kuljetuksen kuntien omistaman jätehuoltoyhtiön LSJH:n järjestämäksi vaiheittain vuosien 2021–2026 aikana.

Kyselyyn voi vastata sähköisesti

Kiinteistöille lähetettyyn kyselyyn voi vastata sähköisen asiointimme kautta tai kiinteistöille postitettavalla paperisella lomakkeella. Apua kyselyn täyttämiseen saa kirjeen mukana tulevasta oppaasta sekä LSJH:n asiakaspalvelusta, puh. 0200 47470 (ma–pe klo 9–15) ja asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Vastaa lietekaivokyselyyn sähköisen asioinnin kautta

Asukkaat tilaavat lietekaivojen tyhjennyksen toistaiseksi itse suoraan kuljetusyrittäjältä kuten tähänkin saakka. Tiedotamme asukkaita hyvissä ajoin, ennen kuin uuteen kuljetusjärjestelmään siirrytään. Keskitetysti kilpailutetun lietteiden keräyksen ja kuljetuksen on tarkoitus alkaa kaikissa LSJH:n toimialueen kunnissa vuosina 2021–2026.

Lieteneuvontaa Paraisten kirjastossa 8.12. ja 16.12.

Järjestämme lieteneuvontaa Paraisten kirjastossa 8.12. klo 15.30–18.00 ja 16.12. klo 15.30–18.00. Tilaisuudessa tarjoamme henkilökohtaista neuvontaa, kyseessä ei ole yleinen infotilaisuus. Tulethan paikalle vain terveenä ja muista huomioida turvavälit. Suosittelemme myös kasvomaskin käyttöä. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi tilaisuus saatetaan siirtää LSJH:n Facebook-sivulle. Ilmoitamme mahdollisista tilaisuuteen liittyvistä muutoksista verkkosivuillamme.

Usein kysyttyä lietteiden keräyksestä

Lietteiden keräys LSJH:n omistajakunnissa

Lietteiden keräys Lounais-Suomessa -esite