Lietekuljetusten kilpailutus jatkuu Lounais-Suomen Jätehuollon toimialueella

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) kilpailuttaa syksyn aikana Raision, Ruskon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, kanta-Paraisten sekä osittain Paraisten lossiyhteyden päässä olevien saarikiinteistöjen saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukset syksyn aikana. Kilpailutus räätälöidään asukkaille lähetetyn lietekyselyn ja kuljetusyritysten kanssa käytävien markkinavuoropuhelujen pohjalta.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) jatkaa lietetyhjennysten kilpailutuksia syksyn aikana. Taustalla on Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätös siirtymisestä saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen vaiheittain vuosina 2021–2026 koko LSJH:n toimialueella. Päätöksen lainvoimaisuus vahvistui helmikuussa 2021.

Seuraavana kilpailutusvuorossa ovat Raisio, Rusko, Masku ja Nousiainen, Mynämäki sekä kanta-Parainen ja osa Paraisten saarista. Edellinen kilpailutus, joka toteutettiin Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarille, onnistui hyvin. Uusien urakoiden tyhjennykset alkoivat huhtikuussa 2021.

– Saaristoalue luo aina omat haasteensa kuljetusten järjestämiselle, mutta olemme välttyneet suurimmilta ongelmilta ja tyhjennyspalvelut on saatu toteutettua suunnitelmien mukaisesti, asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta LSJH:sta toteaa.

Markkinavuoropuhelut tärkeä osa kilpailutusprosessia

Ennen tarjouspyyntöjen julkaisemista LSJH käy aktiivisesti markkinavuoropuhelua toimialueen kuljetusyritysten kanssa. Ensimmäinen vuoropuhelu järjestetään Turussa keskiviikkona 29. syyskuuta, jolloin keskustellaan Raision, Ruskon, Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen lietekuljetuksista. Marraskuussa on vuorossa Kanta-Paraisten ja Paraisten lossiyhteyksien päässä olevien saarten markkinavuoropuhelutilaisuus. Markkinavuoropuheluihin kutsutaan kaikki ne Varsinais-Suomen yritykset, jotka ovat ilmoittaneet lietteiden kuljetusten kuuluvan toimialaansa.

– Vuoropuhelu ja yhteistyö kuljetusyritysten kanssa on LSJH:lle ensisijaisen tärkeää. Kuljetusyrityksillä on arvokasta tietoa muun muassa siitä, minkälaista kuljetuskalustoa voi käyttää milläkin alueella. Me tarvitsemme yrittäjien ammattitaitoa kilpailutuksen järjestämistä ja toimivan lietekuljetusverkoston rakentamista varten. Tarkat pohjatiedot auttavat myös kuljetusyrittäjiä antamaan parhaan mahdollisen tarjouksen kilpailutuksessa, Huhta toteaa.

Keskitetyssä kilpailutuksessa kuljetusyritys saa valmiin asiakaspohjan ja voi keskittyä rauhassa tyhjennyksiin, mikä helpottaa myös pienten yritysten mahdollisuutta osallistua urakkakilpailuihin. Asukas saa kaikki lietekuljetuksiin liittyvät palvelut ”yhdeltä luukulta” eli LSJH:lta.

Asukkaille lähetettyyn kartoituskyselyyn kaivataan lisää vastauksia

Nyt kilpailutukseen tulevat lietekaivotyhjennykset on tarkoitus aloittaa syksyllä 2022. Keskitetty kilpailutus koskee vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen saostus- ja umpisäiliöitä, joille pääsee tyhjennysautolla tai traktorilla. Kilpailutus ei koske kaikkein pienimpiä ilman tieyhteyttä olevia saarikiinteistöjä, eikä kunnan viemäriverkostoon liitettyjä kiinteistöjä.

Kaikille viemäriverkoston ulkopuolisille asukkaille on lähetetty lietekaivokysely. Hyvästä vastausprosentista huolimatta vastauksia kaivataan edelleen.

– Tarvitsemme mahdollisimman tarkkoja tietoja lietekaivoista ja lietemääristä, jotta voimme varmistaa lietehuollon toimivuuden. Kyselyyn voi edelleen vastata LSJH:n nettisivuilla, aikaisemmin kotiin lähetetyllä lomakkeella tai ottamalla puhelimitse yhteyttä asiakaspalveluumme, kertoo LSJH:n palvelusuunnittelija Greta von Wendt.

LSJH tiedottaa asukkaita kuljetuksista yksityiskohtaisesti vuoden 2022 aikana ja järjestää myös asukkaille tiedotustilaisuuksia asian tiimoilta.

Lisätiedot:

Cati Huhta
asukaspalvelupäällikkö
puh. 020 7282 117
cati.huhta@lsjh.fi