Lietteenkuljetuksissa siirrytään kilpailutusvaiheeseen 

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) kilpailuttaa Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarten asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan asuntojen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset keskitetysti syksyn aikana. Kilpailutus räätälöidään asukkaille lähetetyn lietekyselyn ja kuljetusyritysten kanssa käydyn markkinavuoropuhelun pohjalta. – Markkinavuoropuhelu on tärkeä osa kuljetusten kilpailutusprosessia, asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta LSJH:sta toteaa.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti 2018, että Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toimialueella siirrytään sako– ja umpikaivolietteiden osalta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vaiheittain vuosina 20212026. Valmisteluissa ollaan nyt siirtymässä ensimmäisten kuntien ja alueiden kilpailutukseen. Sitä ennen LSJH käy aktiivisesti markkinavuoropuhelua toimialueen kuljetusyritysten kanssa. 

– Turussa pidetään tiistaina 29. syyskuuta keskustelutilaisuus Nauvon, Korppoon ja Houtskarin lietteenkuljetuksista. Markkinavuoropuheluun on kutsuttu kaikki ne Varsinais-Suomen yritykset, jotka ovat ilmoittaneet lietteiden kuljetusten kuuluvan toimialaansa, LSJH:n asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta kertoo.  

Tilaisuudessa yrittäjien kanssa käydään läpi muun muassa urakkasopimuspohjaa ja asukkaille lähetetyn lietekyselyn tuloksia.

– Vuoropuhelu ja yhteistyö kuljetusyritysten kanssa on LSJH:lle ensisijaisen tärkeää. Kuljetusyrityksillä on arvokasta tietoa muun muassa siitä, minkälaista kuljetuskalustoa voi käyttää milläkin alueella. Me tarvitsemme yrittäjien ammattitaitoa kilpailutusta sekä toimivan lietekuljetusjärjestelmän rakentamista varten. Tarkat pohjatiedot auttavat myös kuljetusyrittäjiä antamaan parhaan mahdollisen tarjouksen kilpailutuksessa, Huhta toteaa.

Keskitetyssä kilpailutuksessa kuljetusyritys saa valmiin asiakaspohjan ja voi keskittyä rauhassa tyhjennyksiin, mikä helpottaa myös pienten yritysten mahdollisuutta osallistua urakkakilpailuihin. Asukas saa kaikki lietekuljetuksiin liittyvät palvelut ”yhdeltä luukulta” eli LSJH:lta 

Paraisten saariston lietekyselyyn kaivataan lisää vastauksia

Kunnan kilpailuttamat lietteenkuljetukset on tarkoitus aloittaa Paraisten saaristossa keväällä 2021. Keskitetty kilpailutus koskee vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen sako– ja umpikaivoja, joille pääsee tyhjennysautolla. Kilpailutus ei koske saarikiinteistöjä, eikä kunnan viemäriverkostoon liitettyjä kiinteistöjä. 

Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarien asukkaille lähetettiin kesäkuussa lähes 3000 lietekaivokyselyäVastauksia kaivataan hyvästä vastausprosentista huolimatta edelleen, vielä yli 700 kiinteistöltä. 

 Tarvitsemme mahdollisimman tarkkoja tietoja lietekaivoista ja lietemääristä, jotta voidaan varmistaa lietehuollon toimivuuden. Etenkin nyt, kun Korppoon vedenpuhdistamo on suljettu. Kyselyyn voi edelleen vastata LSJH:n nettisivuilla, aikaisemmin kotiin lähetetyllä lomakkeella tai ottamalla puhelimitse yhteyttä asiakaspalveluumme, LSJH:n palvelusuunnittelija Greta von Wendt sanoo.  

LSJH tiedottaa kuljetuksista yksityiskohtaisesti vuoden 2021 alussa ja järjestää asian tiimoilta asukkaille myös tiedotustilaisuuksia. 

Lue lisää: www.lsjh.fi/fi/lsjh-kilpailuttaa-osan-paraisten-lietekuljetuksista-kaupungin-pyynnosta-jo-vuoden-2020-aikana/