Loppujätteen ja asbestin suurkuormien vastaanotto päättyy Topinojalla

Kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden ja asbestin suurkuormia ei enää 1.1.2019 alkaen vastaanoteta Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) Topinojan jätekeskuksessa. Asbestin ja loppujätteen pieneriä, kuten muitakin pienkuormia, vastaanotetaan kotitalouksilta kaikilla LSJH:n lajitteluasemilla entiseen tapaan. Loppujätteen ja asbestin suurkuormia otetaan jatkossa vastaan Salon Korvenmäen jätekeskuksessa.

Turun Topinojan jätekeskuksessa ei enää jatkossa oteta vastaan kuorma-autolla tai vaihtolavoilla tuotavia suuria jäte-eriä loppusijoitettavia jätteitä tai asbestia. Loppusijoitettavien jätteiden suurkuormien vastaanotto jatkuu Salon Korvenmäen jätekeskuksessa, jonka nykyisellä loppusijoitusalueella on riittävästi tilaa.

LSJH:n vastaanottamien loppusijoitettavien jätteiden määrät ovat viime vuosina merkittävästi vähentyneet. Vuonna 2017 vastaanotetuista yhdyskuntajätteistä yli 98 % kierrätettiin materiaalina tai hyödynnettiin energiana. Topinojan jätekeskuksessa nykyisin käytössä olevan loppusijoitusalueen täyttötilavuus alkaa olla täynnä, eikä uusia loppusijoitusalueita ole kannattavaa rakentaa. Paraisten Rauhalan jätekeskuksessa ja Raision Isosuon jätekeskuksessa loppujätteen suurkuormien vastaanotto on päättynyt jo aiemmin.

Pienten loppujäte- ja asbestierien vastaanotto jatkuu kaikilla LSJH:n lajitteluasemilla hinnastoon perustuvien pienkuormien vastaanottomaksujen mukaisesti. Loppujätettä ovat esimerkiksi lasivilla, peilit, laattoja sisältävät kipsilevyt, lasiastiat ja -esineet, auton tuulilasit sekä muut laminoidut lasit.

Asbestin vastaanottoraja lajitteluasemilla on 200 litraa. Tätä suuremmat erät otetaan jatkossa vastaan Salossa Korvenmäen jätekeskuksessa. Asbestin pienerät tulee pakata tiiviisti esimerkiksi vahvaan muoviin, joka ei rikkoudu ja estää jätteen pölyämisen.