Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päivittää jätetaksaa 1.1.2021 alkaen

Mediatiedote 3.11.2020
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan käsittelyyn on 19.11.2020 tulossa vuoden 2021 jätetaksa. Taksaluonnoksessa esitetään, että polttokelpoisen jätteen käsittelymaksu säilyy vielä vuoden alussa ennallaan, mutta biojätteen käsittelymaksua alennetaan reilusti.

Ehdotus biojätteen käsittelymaksuksi on 51 euroa/tonni, kun se tällä hetkellä on 80 euroa/tonni.  Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tämä tarkoittaa biojätteen 140 l astian tyhjennysmaksun alenemista 1,26 eurolla ja 240 l astian tyhjennysmaksun alenemista 2,35 eurolla. Syväkeräysastiat punnitaan tyhjennettäessä ja käsittelymaksu kullekin tyhjennyskerralle määrätään painon mukaan.

Polttokelpoisen jätteen vastaanoton ja käsittelyn maksu on tällä hetkellä 160 euroa/tonni. Maksua varaudutaan tarkistamaan ensi vuoden aikana, sillä Salon Korvenmäkeen valmistuvan ekovoimalaitoksen odotetaan laskevan polttokelpoisen jätteen käsittelykustannuksia vuoden 2021 aikana. Aiemmin jätettä on jouduttu paikallisen käsittelyratkaisun puuttuessa kuljettamaan muihin kotimaisiin sekä ulkomaisiin voimalaitoksiin.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kuljetusmaksuihin esitetään pieniä tarkistuksia kuljetusurakoissa tapahtuneiden muutosten perusteella.

Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksut tarkistetaan muuttuneen kustannustason mukaan. Lisäksi Lounais-Suomen alueen lietteen käsittelymaksuihin on valmisteltu Salon kaupungin ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n aloitteesta uusi maksuluokka umpisäiliöjätevedelle. Sillä tarkoitetaan lietettä, joka on peräisin umpisäiliöstä, johon johdetaan kaikki kiinteistön jätevedet tai pelkät pesuvedet. Usein kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön vesiensuojelullisesti kaikkein herkimmillä alueilla. Lietteen vastaanottomaksut ehdotetaan tulevan voimaan 1.3.2021 alkaen.

Ehdotettuihin taksamuutoksiin on yleinen vaikutusmahdollisuus 3.–17.11.2020, jolloin taksasta voi jättää kirjallisia mielipiteitä tai kommentteja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle.