Lounais-Suomen tekstiilihankkeesta eväitä valtakunnalliseen tekstiilikierrätykseen

Tekstiili 2.0 -poistotekstiilipilotissa selvitettiin vuonna 2016 poistotekstiilien laatua, määriä ja keräystapoja. Hankkeessa haettiin muun muassa kustannus- ja resurssitehokkaita tapoja tekstiilien hyödyntämiselle sekä kierrätystekstiilejä hyödyntävää yritystoimintaa. Tulosten pohjalta rakennetaan nyt Telaketju-hankekokonaisuus, ja sitä kautta tavoitellaan maan kattavaa poistotekstiilin käsittelyjärjestelmää.

Tekstiili 2.0 -poistotekstiilipilotissa kerättiin vuoden 2016 aikana 91 000 kiloa tekstiilejä. Tekstiilejä kerättiin Lounais-Suomen Jätehuollon jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla, kiertävässä Siira-keräyksessä, kauppojen yhteydessä Skanssissa ja Naantalissa sekä lukuisissa muissa tempauksissa. Hankkeesta saadut kokemukset ja kuluttajilta tullut palaute vaikuttivat siihen, että Lounais-Suomen Jätehuollon alueella poistotekstiilin maksuton keräys jatkuu vuonna 2017. Arvokasta tietoa poistotekstiileistä saadaan myös pilotin yhteydessä toteutetuista Turun AMK:n opiskelijoiden opinnäytetöistä.

Kerätyt tekstiilit lajiteltiin Turussa, Salossa ja Kaarinassa sijaitsevissa halleissa Turun seudun TST ry:n, EkoKaarinan ja Salon alueen Työttömät ry:n voimin. Lajitteluohjeistusta päivitettiin vuoden aikana sen mukaan mitä materiaaleja todettiin tarpeelliseksi erotella. Viimeisimmässä ohjeessa tekstiilit jaoteltiin 11 eri jakeeseen.

Kerätystä poistotekstiileistä 31 prosenttia hyödynnettiin vuoden 2016 aikana. Osa materiaaleista lähti suoraan kuluttajille sekä yrityksille uudelleenkäyttöön, joko sellaisenaan tai uuden tuotteen materiaaliksi. Osa materiaaleista lähti lajiteltuna Dafecorille teollisuuden käyttöön, vintage-alan toimijoille, ja pieni osa myös kokeiluna eurooppalaiselle toimijalle sekä Pure Wasten materiaalikokeiluun. Lajitelluista tekstiileistä uusia tuotteita valmistaa myös uusi yritys Pumpa Design Oy.

Kuluttajakyselyyn vastasi yli 400 henkilöä. Vastauksista nousi esille kuluttajien halu saada tekstiilikeräysastiat kauppakeskuksiin ja lähelle hyväntekeväisyyslaatikoita sekä päivittäisten kulkureittien varrelle.

Tekstiili 2.0 -hanketta vetivät Lounais-Suomen Jätehuolto ja Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun kaupungin, SITRA:n, Jätelaitosyhdistyksen ja Ekokemin kanssa.

Telaketjussa jalostuu yhteistyö ja raaka-aine

Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju, eli Telaketju, jatkaa poistotekstiilipilotin työtä. Laajassa yhteistyössä toteutettavan hankekokonaisuuden tavoitteena on maanlaajuinen poistotekstiilin käsittelyjärjestelmä, joka nostaa tekstiilien kierrätysastetta, on kuluttajalle yksinkertainen ja luo uusia avauksia suomalaiselle teollisuudelle.

Kahteen Telaketjun kehittämishankkeeseen on jo haettu rahoitusta. Ympäristöministeriö myönsi 20.1.2017 rahoituksen Lounais-Suomen Jätehuollon koordinoimalle hankkeelle, jossa kootaan kattava poistotekstiilien kierrätysverkosto, kokeillaan erilaisia keräyksen ja kuluttajaviestinnän tapoja sekä suunnitellaan ja testataan tekstiilien lajittelutyön koulutusta. Tekesiltä on haettu rahoitusta VTT:n koordinoimaan yrityksien prosessien, liiketoiminnan ja tuotekehityksen hankekokonaisuuteen.

Suomella on Telaketjun avulla mahdollisuus nousta monipuolisen tekstiilinkierrätyksen edelläkävijäksi.

 

Tekstiili 2.0 -hankkeen loppuraportti: https://kumu.io/poistotekstiili/poistotekstiili
Lisää tietoa Telaketju-hankekokonaisuudesta ja sen tavoitteista: http://www.topinpuisto.fi/hankkeet/telaketju/

Lisätietoja

Tekstiili 2.0. ja Telaketju:
Hankekoordinaattori Sini Ilmonen
puh. 040 867 0139, sini.ilmonen(at)lsjh.fi

Tekstiili 2.0:
Projektipäällikkö Henna Knuutila
puh. 040 355 0827, henna.knuutila(at)turkuamk.fi

Telaketju Tekes-hanke:
projektipäällikkö Pirjo Heikkilä
puh. 040 689 1443, pirjo.heikkila(at)vtt.fi