Lounais-Suomessa on jatkossakin kattava ekopiste- ja kierrätyspisteverkosto

Kuluttajia palvelee Turun ja Salon seudun kunnissa heinäkuun alusta 162 Rinki-ekopistettä. Ringin pisteiden lisäksi seudulla säilytetään LSJH:n ylläpitämät 142 kierrätyspistettä. Viimeisetkin rakennusvaiheen yli palvelleet 36 tilapäispistettä poistetaan seudun kunnista kesäkuun loppuun mennessä.

Viime vuoden alussa jätelain ja pakkausasetuksen muutos siirsi pakkausten keräysvelvoitteen kunnilta ja kuntien omistamilta jätehuoltoyhtiöiltä pakkausten tuottajille, joiden edustajana toimii Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Rinki on rakentanut ekopisteverkostoaan alueelle vuoden 2016 alusta lähtien. Ringin pisteissä kerätään lasi- ja kartonkipakkauksia sekä metallia ja osassa pisteistä myös muovipakkauksia. Lisäksi ekopisteillä saattaa olla täydentävää paperin tai tekstiilien keräystä.

Ringin pisteitä on Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toimialueella heinäkuun alusta lähtien yhteensä 162 kappaletta. Rinki on rakennusvaiheen aikana vuokrannut LSJH:lta kierrätyspisteitä omaa verkostoa täydentämään. Aurassa, Kaarinassa, Maskussa, Naantalissa, Paimiossa, Paraisilla, Raisiossa, Salossa sekä Turussa sijaitsevat yhteensä 36 vuokrapistettä poistetaan lopullisesti kesäkuun loppuun mennessä.

Paraisilta tilapäiset pisteet on jo poistettu. Parhaillaan työ jatkuu Kaarinassa, josta siirrytään seuraavaksi Turkuun ja Raisioon. Poistuvilla kierrätyspisteillä on ollut asukkaiden nähtävillä kyltti pisteen poistumisesta. Pisteeltä löytyy myös tieto lähimmästä palvelevasta eko- tai kierrätyspisteestä.

LSJH:n kierrätyspisteverkostoa ylläpidetään perusmaksulla

Jätelaitokset voivat asetuksen mukaan täydentää RINKI Oy:n keräystä omilla kierrätyspisteillään. Lounais-Suomen Jätehuolto täydentää jätehuoltolautakunnan päätöksellä Ringin verkostoa omilla jo olemassa olevilla kierrätyspisteillään varsinkin saaristossa ja muilla haja-asutusalueilla.

LSJH:n kierrätyspisteitä on heinäkuun alusta lähtien toimialueella yhteensä 142. Niiden ylläpito katetaan osittain jätehuollon perusmaksulla, joka otettiin käyttöön tänä vuonna koko toimialueella. LSJH:n pisteissä vastaanotetaan lasipakkauksia, metallia ja paperia.

Ringin ekopisteverkosto on maanlaajuinen

Kotitalouksien pakkausjätteitä otetaan nykyään vastaan yli 1 850 Rinki-ekopisteellä, jotka on jaettu asukastiheyden mukaan koko maan alueelle. Useimmat pisteet sijaitsevat kauppojen tai liikekeskusten yhteydessä. Rinki-ekopisteverkon kehitystyö jatkuu edelleen.

Kaikki alueen Rinki-ekopisteet ja LSJH:n kierrätyspisteet löytyvät kootusti osoitteesta www.kierratys.info. Lisätietoa pakkausjätteiden lajittelusta saat osoitteista www.rinkiin.fi ja www.lsjh.fi.