Lounaisen Suomen jätelaitokset valittavat markkinaoikeuden päätöksistä

Lounaisen Suomen jätelaitokset eivät tyydy markkinaoikeuden tekemiin päätöksiin, jotka koskivat hankintarenkaan kilpailutusta yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä.  Pääsyynä valitukseen on, että markkinaoikeus ei jätelaitosten näkemyksen mukaan huomioinut päätöksissään hankinnassa käytettyä, kilpailullista neuvottelumenettelyä koskevia säännöksiä ja erityispiirteitä. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn malli tulee nyt käydä huolellisesti läpi ja saada siitä KHO:n ennakkopäätös.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallitukset sekä Porin jätehuolto ja Rauman seudun jätehuoltolaitoksen johtokunta ovat päättäneet, että markkinaoikeuden päätöksistä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lounaisen Suomen Hankintarenkaan jätelaitokset toteuttivat yhteistyössä edistyksellisen kilpailutuksen, jolla etsittiin mahdollisimman monipuolisesti vaihtoehtoja sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämiseksi. Hankintalainsäädännön mukainen kilpailullinen neuvottelumenettely valittiin kilpailuttamistavaksi, koska se on tarkoitettu vaativia hankintoja varten. Hankintarengas on toiminut täysin kilpailullista neuvottelumenettelyä koskevien säännösten mukaisesti ja kilpailutus on ollut avointa ja syrjimätöntä. Hankinnan jakaminen kahteen hankintakauteen on sallittua kyseisessä hankintamenettelyssä ja hankintarengas on ilmoittanut sen käytöstä julkisessa hankintailmoituksessa.  Jätelaitokset katsovat, että markkinaoikeus on tarkastellut hankintakautta vuodesta 2018 eteenpäin virheellisesti, eristettynä hankintakokonaisuudesta.

Markkinaoikeuden päätösten perusteet ovat jätelaitosten mielestä myös ristiriidassa jo pitempään vallalla olleen, hankintamenettelyjen ja –säännösten joustavuutta ja hankintayksikköjen harkintavaltaa korostavan suuntauksen kanssa. Vaativissa julkisissa hankinnoissa, joissa mahdollistetaan tarjoajilta innovatiivisten ratkaisujen esittäminen, on hankintaa voitava hoitaa neuvottelumenettelyjen pohjalta vaiheittain.

Lounaisen Suomen Hankintarenkaan alueella asuu noin 700 000 asukasta. Kotitalouksien roskapussit ja julkisen toiminnan tavanomaisen sekajäte hyödynnetään vuosien 2015 – 2017 aikana hankintarenkaan kilpailutuksen tuloksena neljässä jätevoimalassa. Jätevoimalat sijaitsevat Vantaalla, Riihimäellä, Vaasassa ja Tukholmassa. Kilpailutuksessa hyödyntämisen pääratkaisuksi vuodesta 2018 alkaen valittiin Ekokem Oyj:n uusi jätevoimala Salon Korvenmäessä. Markkinaoikeuden tekemän päätöksen vuoksi jätteen energiahyödyntäminen Salossa tulee viivästymään. Jätelaitokset joutuvat selvittämään väliaikaisia ja vaihtoehtoisia hyödyntämistapoja sekalaiselle yhdyskuntajätteelle. Kierrätystä edistetään edelleen syntypaikkalajitellulla ja lajiteltujen jätteiden vastaanotoilla.

Lounaisen Suomen Hankintarengas on Loimi-Hämeen Jätehuollon, Lounais-Suomen Jätehuollon, Porin Jätehuollon ja Rauman seudun jätehuoltolaitoksen muodostama yhteistyöelin. Hankintarengas perustettiin sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämishankintaa varten vuonna 2013. Hankintailmoitus julkaistiin keväällä 2013.

 

Lisätietoja antavat:

Immo Sundholm, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, p. 050 553 0709

Jukka Heikkilä, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, p. 020 728 2101

Jussi Lehtonen, Porin Jätehuolto, p. 044 701 2527

Seppo Heikintalo, Rauman Seudun Jätehuoltolaitos, p. 02 834 4620