LSJH keskeyttää jätteiden hyödyntämishankinnan

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on päättänyt omalta osaltaan keskeyttää Lounaisen Suomen hankintarenkaan jätteiden hyödyntämiskilpailutuksen. Hankinnan ratkaisussa Fortum olisi rakentanut jätevoimalan Salon Korvenmäkeen.

Hankinta keskeytetään, koska Fortum on kieltäytynyt tekemästä sopimusta antamansa tarjouksen ja hankintarenkaan jätelaitosten tekemien hankintapäätösten mukaisesti. Jätelaitosten mukaan hankinta olisi pitänyt toteuttaa hankintapäätösten ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti. Hankintarengas valmistelee asian viemistä oikeuteen sopimuksentekorikkomuksena.

Tilanteesta johtuen hankintarenkaan jätelaitokset ovat alkaneet pohtia vaihtoehtoisia alueellisia kiertotalousratkaisuja. LSJH on selvittänyt useita vaihtoehtoja, joista yhtenä potentiaalisena on yhteisomisteisen ekovoimalaitoksen rakentaminen Saloon. Hankinnan uudelleenkilpailuttaminen on vasta viimeinen ratkaisu.

– Lounais-Suomessa on pitkät perinteet kierrätyskelpoisten materiaalien lajittelussa niiden syntypaikoilla eli kotitalouksissa. Siitä huolimatta LSJH:n jätekeskuksiin kuljetetaan joka arkipäivä 350 000 roskapussia kotien polttokelpoisten jätteiden jäteastioista. Lounaiseen Suomeen tarvitaan kustannustehokas hyödyntämisratkaisu näille jätteille, kertoo Lounais-Suomen Jätehuollon toimitusjohtaja Jukka Heikkilä.

Jäteralli ulkomaille tulee asukkaille kalliiksi

LSJH yhdessä muiden Lounaisen Suomen Hankintarenkaan jätelaitosten kanssa kilpailutti vuonna 2014 syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämispalvelun 25 vuodeksi vuosille 2018–2042. Hankintakilpailutuksen voitti Ekokem Oyj (nykyinen Fortum Waste Solutions Oy). Ekokemin ratkaisuna oli rakentaa 110 000 tonnia polttokelpoista jätettä hyödyntävä jätevoimalaitos Saloon Korvenmäen jätekeskukseen sekä toimittaa 30 000 tonnia yhdyskuntajätettä hyödynnettäväksi Riihimäelle.

Hankinnasta tehtiin valitus, jonka korkein hallinto-oikeus lopulta hylkäsi yli kahden vuoden käsittelyn jälkeen ja palautti hankintapäätökset voimaan maaliskuun lopussa. Oikeuskäsittely on viivästyttänyt ratkaisun löytymistä lounaisen Suomen jätteen hyödyntämisongelmaan.

Hankintarengas on joutunut kilpailuttamaan väliaikaisia jätteen hyödyntämisratkaisuja, joiden seurauksena LSJH:n polttokelpoisista jätteistä jo noin puolet toimitetaan ensi vuonna ulkomaille eli Ruotsiin ja Viroon. Asukkaat lounaisessa Suomessa joutuvat kustannustehokkaan ja ekologisen alueellisen ratkaisun puuttuessa maksamaan Suomen korkeimpiin lukeutuvia jätemaksuja.