LSJH kilpailuttaa osan Paraisten lietekuljetuksista kaupungin pyynnöstä jo vuoden 2020 aikana

Tiedote 1.6.2020 
Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH)
Paraisten kaupunki

Korppoon jätevedenpuhdistamon lietevastaanoton sulkeminen ja Paraisten saariston muiden jätevedenpuhdistamoiden rajallinen jätevesilietteen vastaanottokapasiteetti on aiheuttanut haasteita saariston lietekuljetuksille vuoden alusta lähtien. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) aloittaa tämän vuoksi lietekuljetusten kilpailutukset Paraisten saaristossa kaupungin pyynnöstä vielä vuoden 2020 aikana.

Paraisten kaupunki on pyytänyt Lounais-Suomen Jätehuoltoa (LSJH) aloittamaan kunnan järjestämän lietekuljetuksen Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla keväällä 2021. Tarkoituksena on löytää pikaisesti toimiva ratkaisu asumisen sako- ja umpikaivolietteiden käsittely- ja kuljetushaasteisiin, jotka johtuvat Korppoon jätevedenpuhdistamon lietevastaanoton sulkemisesta ja saariston muiden puhdistamoiden rajallisesta vastaanottokapasiteetista.

– Kaupunki pohti erilaisia vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi LSJH:n ja paikallisten yritysten kanssa. Lopulta hankala tilanne päätettiin ratkaista pyytämällä LSJH:ta kilpailuttamaan Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarten asukkaiden lietteenkuljetukset jo vuoden 2020 aikana, Paraisten kaupungin tekninen päällikkö Jonas Nylund kertoo.

Tavoitteena ratkaisu asukkaiden lietekuljetusten haasteisiin

Taustalla on syksyllä 2018 tehty jätehuoltoviranomaisen eli Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätös siirtää jätevesilietteiden kuljetukset kuntien omistaman jätehuoltoyhtiön LSJH:n järjestämäksi vaiheittain vuosien 2021–2026 aikana kaikissa LSJH:n 17 omistajakunnassa.

– Paraisten kaupungin ja LSJH:n tavoitteena on, että tyhjennykset ja kuljetukset alkavat Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla meidän organisoimana keväällä 2021 ja että keskitetyllä kilpailutuksella saavutetaan kustannussäästöjä asukkaille, LSJH:n asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta sanoo.

Pääsaarten ulkopuolella olevien saarten ja kanta-Paraisten lietekuljetusten toteutus ja kilpailutukset otetaan työn alle myöhemmin.

LSJH tarvitsee tietoja asukkaiden jätevesijärjestelmistä

LSJH kerää parhaillaan pohjatietoja alueen lietekaivoista kilpailutusta varten. Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarien viemäriverkoston ulkopuolella asuvat asukkaat saavat kyselykirjeen kesäkuun alussa. Kyselyllä kartoitetaan kiinteistöjen lietekaivoja ja syntyvän lietteen määrää. Kerättyjä tietoja käytetään kilpailutuksen pohjatietoina.

– On todella tärkeää, että kaikki kyselyn saaneet asukkaat vastaavat. Mitä tarkemmin pystymme tässä vaiheessa määrittämään tyhjennettävien lietekaivojen ja lietteen määrän sekä eri alueiden erityispiirteet, sitä paremmin kilpailutus onnistuu ja voimme varmistaa, että asukkaat saavat kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun jatkossakin, Huhta selventää.

Tiedot lietekaivojen määristä ja syntyvän lietteen määrästä toimivat apuna myös kilpailutuksesta kiinnostuneille yrityksille. Tarkat pohjatiedot alueen lietekaivoista ja -määristä auttavat kuljetusyrittäjiä antamaan parhaan mahdollisen tarjouksen kilpailutuksessa. Ennen kilpailutusta LSJH käy aktiivisesti markkinavuoropuhelua toimialueen kuljetusyritysten kanssa.

LSJH alkoi kartoittaa omistajakuntiensa lietekaivojen määriä ja syntyvän lietteen määrää jo noin vuosi sitten lähettämällä kyselykirjeen kunta kerrallaan viemäriverkoston ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille. Tähän mennessä kysely on lähetetty Nousiaisiin, Mynämäkeen, Ruskoon, Raisioon, Maskuun, Naantaliin, Auraan, Marttilaan ja Pöytyälle.