LSJH suunnittelee Uudenkaupungin jätehuoltoa – asukkaiden toiveita kartoitetaan kyselytutkimuksella

Tiedote 1.6.2021
Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH)
Uudenkaupungin kaupunki

Uusikaupunki liittyy Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) omistajakuntien joukkoon vuoden 2022 alusta. Uudenkaupungin jätehuoltokokonaisuuden järjestämistä suunnitellaan parhaillaan yhdessä Uudenkaupungin kaupungin ja alueellisen jätehuoltoviranomaisen kanssa.  Suunnittelun tueksi LSJH kartoittaa kyselyllä asukkaiden jätehuoltoon liittyviä toiveita ja tarpeita.

Uudenkaupungin jätehuoltopalvelut siirtyvät Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämisvastuulle vuoden 2022 alusta, kun kaupungista tulee LSJH:n 18. omistajakunta. Yhtiössä suunnitellaan nyt tulevia palveluita yhteistyössä kaupungin kanssa.

LSJH teettää touko–kesäkuun vaihteessa uusikaupunkilaisille asukastutkimuksen Uudenkaupungin jätehuollosta ja sen nykytilasta. Innolink Oy:n toteuttamaan kyselyyn pyydetään satunnaisotannalla vastauksia yhteensä 200 vakituiselta ja vapaa-ajanasukkaalta. Kyselyllä selvitetään muun muassa asukkaiden lajittelutottumuksia ja nykyisten palvelujen toimivuutta. Asukkaat voivat esittää kyselyn kautta myös toiveita tulevaisuuden jätehuoltopalveluista.

– Kyselytutkimuksen tuloksia hyödynnetään monin tavoin nyt tehtävässä palvelusuunnittelussa. Tavoitteena on tarjota Uudenkaupungin asukkaille yhtä kattavat jätehuoltopalvelut kuin muissakin LSJH:n omistajakunnissa, LSJH:n palvelujohtaja Jaana Turpeinen summaa.

Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari kertoo, että kaupunki on halunnut liittymisellään jäteyhtiöön kehittää ja uudistaa koko jätehuollon toimintaansa.

– Yhtiöön liittymisen mukanaan tuoma ajantasainen toiminta niin jätelain kuin uusimpien jätteenkäsittelyyn liittyvien innovaatioidenkin osalta nostaa Uudenkaupungin kaupungin jätehuollon palvelut parhaalle mahdolliselle tasolle.  Kyselytutkimus on ensimmäinen osoitus LSJH:n osallistavasta tavasta huolehtia jätehuollon kehittämisestä ja toimivuudesta, Nikkari kommentoi.

Jätehuoltopalvelut uudistuvat vähitellen

Suurimmassa osassa Uudenkaupungin jätehuoltopalveluja ei tapahdu asukkaille näkyviä muutoksia vielä vuodenvaihteessa, vaikka vastuu jätehuollosta siirtyykin LSJH:lle. Jäteastioiden tyhjennykset jatkuvat entiseen tapaan, ja kaupungin ja L&T:n välinen pitkäaikainen palvelusopimus on voimassa vielä ensi vuoden lokakuuhun. Munaistenmetsän materiaalienkäsittelykeskus toimii siis edelleen jätteiden vastaanottopaikkana.

Jätehuoltopalvelut uudistetaan vähitellen vastaamaan LSJH:n muiden osakaskuntien jätehuollon palvelutasoa sekä uuden tulossa olevan jätelain vaatimuksia. Palvelut tuotetaan jatkossakin yhteistyössä ympäristöyritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa.

– Tärkeää on, että palvelukatkoksia ei tule Uudenkaupungin siirtyessä LSJH:n osakkaaksi, Turpeinen toteaa.

LSJH tiedottaa asukkaita erityisen aktiivisesti jätehuollon muutosvaiheessa. LSJH:n henkilökuntaa voi jo tulevana syksynä tavata Uudenkaupungin syysmarkkinoilla. Tavoitteena on, että vuonna 2022 uutena palveluna aloitetaan LSJH:n kiertävät jätekeräykset Pop up -lajitteluasema ja pyörillä liikkuva lajitteluasema Siira. Myös systemaattinen ympäristöneuvontatyö muun muassa Uudenkaupungin koululaisten keskuudessa alkaa.

Uudenkaupungin osakkuus LSJH:ssa virallistuu tämän vuoden joulukuussa yhtiön osakkeiden merkitsemisen myötä. Kaupunki saa oman jäsenensä viranomaisena toimivaan Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan. Lisäksi kaupunki valitsee yhdessä muiden vähemmistöosakkaiden kanssa yhteensä kaksi jäsentä LSJH:n hallitukseen. Kaupungin osakkuus alkaa 1.1.2022, mutta kaupunki pääsee jo kuluvana vuonna mukaan koko LSJH:n toimialuetta koskevaan jätehuollon suunnittelutyöhön.