LSJH:n yhtiökokous päätti jäte-energiayhtiön perustamisesta

Lounais-Suomen Jätehuollon yhtiökokouksessa päätettiin perustaa ekovoimalaitoksen toteuttava jäte-energiayhtiö. Yhtiö on tarkoitus perustaa vuoden 2017 aikana.

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) tiistaina 14.11.2017 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin LSJH:n osalta perustaa jäte-energiayhtiö, joka rakentaa ekovoimalaitoksen Salon Korvenmäkeen. Yhtiö perustetaan yhteisomistuksessa LSJH:n ja Salon Kaukolämpö Oy:n kanssa. Omistajuus jakautuu puoliksi LSJH:n ja Salon Kaukolämmön kesken. Salon Kaukolämpö Oy päättää jäte-energiayhtiön perustamisesta vielä omassa yhtiökokouksessaan.

Ekovoimalaitoksessa käsitellään ja hyödynnetään LSJH:n 17 omistajakunnan asukkaiden polttokelpoiset jätteet, joista on kotona lajiteltu erilleen kierrätettävät jätejakeet ja vaaralliset jätteet. Laitoksessa jätteistä tuotetaan lähienergiaa Salon kaupungin asukkaille ja yrityksille.

Mankala-periaatteella toimiva jäte-energiayhtiö ei jaa osinkoa, vaan taloudellinen hyöty jää Lounais-Suomen alueelle ja näkyy asukkaille edullisina jätteenkäsittelyhintoina. Nykytilanteeseen verrattuna vuotuista säästöä kertyy reilu 4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 10 euroa jokaista asukasta kohden. Osa taloudellisesta hyödystä kohdennetaan kierrätyksen ja kiertotalouden kehittämiseen.

Yhtiö perustetaan ja ekovoimalaitoshankkeen esisuunnittelu käynnistyy tämän vuoden aikana. Rakentamiskustannuksiksi on arvioitu yhteensä 110 miljoonaa euroa. Ekovoimalaitokseen liittyvät rakentamisurakat alkavat ensi vuoden aikana, ja laitos pyritään saamaan käyttöön vuoden 2020 lopulla. Laitos mitoitetaan omistajien ennakkonäkemykset sekä kierrätyksen kehittäminen huomioiden.

Ekovoimalaitoksella on merkittävä rooli lounaisen Suomen kiertotaloudessa. Osana hankekokonaisuutta valmistellaan Turun Topinojan jätekeskuksen alueelle sijoittuva Topinpuiston kiertotalouskeskus. Ekovoimalaitos tukee myös Salon Korvenmäen jätekeskuksen muodostumista kiertotalouden kasvualustaksi.