Naantalilaisten jäteastioita tyhjennetään nyt biokaasuautolla

Naantalissa alkoi tänään Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) jätteenkuljetusurakka, jota ajetaan ympäristöystävällisemmällä biokaasuautolla. Polttokelpoisen jätteen roskiksia tyhjennetään nyt biokaasujäteautoilla kunnan kilpailuttaman kuljetusjärjestelmän kunnissa Naantalissa ja Raisiossa.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) kilpailutti viime vuoden lopussa Raision ja Naantalin polttokelpoisen jätteen jätteenkuljetukset. Kilpailutuksen yhtenä ehtona oli, että urakkaa ajetaan pääsääntöisesti vähäpäästöisemmällä biokaasujäteautolla.

Raisiossa biokaasuautourakan aloitti huhtikuun alussa kilpailutuksen voittanut lietolainen perheyritys Valkama & Halinen Oy. Naantalissa biokaasuautolla urakan aloittaa maanantaina 5. lokakuuta Lassila & Tikanoja Oyj.

– Naantalin jäteastiatyhjennyksistä 97 prosenttia hoidetaan biokaasuautolla. Naantalin vanhan kaupungin kapeilla kujilla jätteenkuljetukset pitää hoitaa pienemmällä kalustolla. Samoin vanhan Velkuan alueella, jonne kuljetaan lossilla, LSJH:n asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta kertoo.

Päästöt vähenevät keskitetyssä kilpailutuksessa

LSJH on kiinnittänyt erityistä huomiota jätehuollon ympäristöpäästöihin jätteenkuljetusten kilpailutuksissa, mikä tukee myös alueellisten ja omistajakuntien ilmastotavoitteiden saavuttamista.

– Päästöjä pienentää jo keskitetty kuljetusjärjestelmä; raskaan liikenteen määrä vähenee ja päästöt tippuvat noin 15–30 prosentilla, kun LSJH kilpailuttaa jäteastiantyhjennykset asukkaiden puolesta ja kuljetuslogistiikka suunnitellaan kokonaisuutena. Perinteisen dieselpolttoaineen vaihtaminen kaasuksi vähentää päästöjä entisestään, Huhta tietää.

EU:n viime vuonna asettaman niin sanotun puhtaiden ajoneuvojen direktiivin (CVD) tavoitteena on edistää puhtaiden ajoneuvojen yleistymistä julkisilla hankinnoilla. Direktiivi velvoittaa, että vuodesta 2021 alkaen vähintään 9 prosenttia julkisen sektorin hankkimista kuorma-autoista, kuten jäteautoista, pitää olla sähköllä tai vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevia. Vuodesta 2026 alkaen prosenttiosuus nousee 15:een.

– Biokaasulla kulkevien jäteautojen käyttö jätteenkuljetusurakoissa otetaan jatkossa ehdoksi niihin LSJH:n jätteenkuljetusten kilpailutuksiin, joissa se on kaasuntankkausasemien sijainnit huomioiden mahdollista. Kaasuauton hinta ei ole juurikaan suurempi kuin tavallisen jäteauton ja polttoainekulut ovat huomattavasti alhaisemmat, Huhta kertoo.

Uuden urakkasopimuksen myötä Naantalin tyhjennysreittejä on kehitetty, minkä vuoksi suurimmalla osalla jäteastian tyhjennyspäivä muuttuu. Asukkaita on tiedotettu tyhjennyspäivämuutoksista kirjeitse.