Lainattavat materiaalit

Lounais-Suomen Jätehuolto lainaa maksutta toimialueensa koulujen, päiväkotien ja yhdistysten ympäristökasvatustyöhön erilaisia leikkejä ja tehtäviä. Opetusmateriaaleja voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta asiakaspalvelu@lsjh.fi tai puhelimitse numerosta 0200 47470.

Lajittelusetti

Lajittelusetin avulla voi harjoitella jätteiden lajittelua oikeilla jätteillä. Settiin kuuluu kokoelma puhtaita jäte-esimerkkejä ja joko laminoidut jäteastioiden kuvat tai pienet astiat, joihin jätteet lajitellaan. Tehtävää voi muokata kaikenikäisille sopivaksi vaihtamalla lajiteltavia jätteitä. Kahden lajittelusetin avulla tehtävän voi toteuttaa joukkuekilpailuna.

Jätejengi-käsinuket

Jätejengiin kuuluu yhdeksän käsinukkea, joista kukin edustaa yhtä tavallisimmista jätelajeista. Nukkejen mukana saa valmiita näytelmiä, runoja ja muita tekstejä, joiden avulla lajittelun oppiminen sujuu leikiten. Näytelmiä voivat esittää opettajat ja ohjaajat tai lapset itse.

Rastirata

Jätejengirastit sisältävät yhdeksän lajitteluun liittyvää kysymystä sekä vastauslomakkeet, joissa osallistujat valitsevat oikeat vastaukset valmiista vaihtoehdoista. Jätejengirasteja on kolme eri vaikeusastetta. Sopii hyvin käytettäväksi samassa tapahtumassa Jätejengi-käsinukkien kanssa.

Kestävän kehityksen mukaisiin kysymyksiin pääsee vastaamaan Fiksu vähentää jätettä -rasteilla. Kysymykset on kiinnitetty rastikeppeihin, jotka voi pystyttää pihamaalle nojaamaan aitoja ja seiniä vasten. Fiksu vähentää jätettä -rasteja on 9 kpl.

Biojäterasteihin kuuluu 10 biojäteaiheista kysymystä ja niihin kolme vastausvaihtoehtoa. Kysymyssarjoja on kaksi: helppo ja vaikea.

Kaikki rastitehtävät soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön, esimerkiksi koulun ympäristöpäivään.

Fiksu ostaa viisaasti

Tehtävän tavoitteena on valita kestävämmät ja ympäristön kannalta paremmat tuotteet ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Leikkiä voi muunnella kohderyhmälle sopivaksi esimerkkituotteita vaihtamalla – tarkastelussa voivat olla vaikkapa elintarvikkeet tai vaarallisia jätteitä sisältävät tuotteet.

Muistipeli

Muistipelissä tarkoituksena on löytää oikeat parit jätteiden, tavaroiden, jäteastioiden ja paikkojen joukosta. Leikkijän tulee tietää, miten jätteet lajitellaan. Muistipeli sopii kaikenikäisille. Pienimpien leikkijöiden apuna on hyvä olla lukutaitoinen vetäjä.

Tunnista merkit

Ympäristömerkkien tunnistusleikissä tarkoituksena on yhdistää merkki ja sen selitys. Ympäristömerkit ohjaavat kestäviin valintoihin ostoksilla. Merkkejä on yhteensä kuusi.

Vaarallisen jätteen tunnistaa kemikaalien varoitusmerkinnästä. Kemikaalien varoitusmerkkien tunnistusleikissä tutustutaan merkkeihin, niiden vaaraominaisuuksista kertoviin selityksiin ja vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Merkit ovat uudistuneet! Vanhoista oranssipohjaisista merkeistä on siirrytty uusiin musta-puna-valkoisiin.

Biojätepolku

Biojätepolulla leikkijä kiertää ämpäriltä toiselle ja poimii omaan ämpäriinsä kompostoriin tai biojätteen keräykseen kelpaavia jätteitä. Leikkijä palaa alkuun, jossa tarkistetaan ovatko kerätyt jätteet kompostorissa maatuvia biojätteitä. Valinta on oikea, jos Kelpaanko kompostiin? Muutunko mullaksi? -ehdot täyttyvät. Biojätepolun voi sijoittaa sisätiloihin tai pihapiiriin.

Mysteerilaatikot

Mysteerilaatikot sisältävät erilaisia pieniä tavaroita, joita tunnustellaan pienen aukon kautta. Laatikossa olevat tavarat ovat kaikille tuttuja ja pienikin tutkija tunnistaa ne helposti. Tunnustelun jälkeen voidaan yhdessä keskustella, mitä laatikoista löytyi ja miten ne kuuluisi lajitella.

Laatikoita on 5 kpl. Leikki sopii päiväkoti- sekä eskari-ikäisille.