Usein kysyttyä

Tälle sivulle olemme koonneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Lisää vastauksia saat asiakaspalvelustamme asiakaspalvelu@lsjh.fi ja puh. 0200 47470.

Jätehuollon perusmaksu

Mitä perusmaksulla saa?

Perusmaksulla katetaan sellaisia kustannuksia, joita ei voida kohdistaa palvelun käyttöhetkellä suoraan yksittäisille jätteen tuottajille. Tällaisia kustannuksia syntyy esimerkiksi jäteneuvonnasta, johon kuuluu muun muassa kaikille seudun kouluille tarjottu ympäristökasvatustyö ja koteihin postitettava asukaslehti Huomiselle.

Perusmaksulla järjestetään kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely siten, ettei jätteistä tuontihetkellä mene maksua ja myrkyt saadaan mahdollisimman tarkasti pois muun jätteen joukosta ja luonnosta.

Lisäksi perusmaksulla hoidetaan lajitteluasemia, kiertäviä jätteen vastaanottopalveluja ja Ringin ekopisteverkostoa täydentäviä LSJH:n kierrätyspisteitä sekä rahoitetaan jätehuoltolautakunnan viranomaistoimintaa, kuten jätteiden kuljetusrekisterin ylläpitoa.

Onhan palvelut tarjottu ennenkin, miksi maksutapaa muutetaan?

Perusmaksu tuo läpinäkyvyyttä jätehuollon rahoitukseen. Sen myötä asukkaat tietävät paremmin, mihin heidän maksamansa raha käytetään ja mitä palveluita heillä on oikeus käyttää.

Perusmaksulla saadaan turvattua lain vaatimia jätehuoltopalveluita riippumatta tuotetun polttokelpoisen jätteen määrästä. Aiemmin kaikki palvelut rahoitettiin pelkästään polttokelpoisen jätteen käsittelymaksuilla, mikä saattoi mahdollistaa myös maksujen välttelyn kokonaan, jos kiinteistön jätehuoltoa ei oltu järjestetty asianmukaisesti. Mikäli osa maksuvelvollisista ei osallistu jätemaksujen maksamiseen, se tarkoittaa käytännössä korkeampia jätemaksuja niille, jotka jätemaksuja maksavat.

Palvelujen kattaminen perusmaksulla on asukkaille tasapuolisempaa, kun jokainen maksaa yhteisesti käytössä olevista palveluista.

Minulla on sopimus jätteenkuljettajan kanssa. Miksi saan laskun myös LSJH:lta?

Jätteenkuljettajalle maksetaan kodin jäteastian tyhjentämisestä ja jätteen kuljettamisesta LSJH:n jätekeskukseen. LSJH sen sijaan huolehtii asumisen jätehuollon kokonaisuudesta eli kaikista niistä lain vaatimista palveluista, joita perusmaksulla rahoitetaan.

Kannustaako perusmaksu lajittelemaan?

Lajittelu kannattaa – ympäristösyiden lisäksi myös taloudellisesti: kierrätettävien jätteiden käsittely on edelleen polttokelpoista jätettä edullisempaa. Perusmaksu varmistaa kattavan jäteneuvonnan, jolla opastetaan ja kannustetaan jätteiden lajitteluun ja kestäviin kulutusvalintoihin. Lisäksi perusmaksun avulla voidaan täydentää pakkausalan tuottajien ylläpitämää keräyspisteverkostoa niin, että lajittelumahdollisuuksia voidaan tarjota myös pienemmissä taajamissa ja haja-asutusalueella.

Jos minulla on sekä kesämökki että vakituinen asunto LSJH:n alueella, tuleeko perusmaksu maksaa molemmista?

Perusmaksu on asuntokohtainen, joten maksu menee molemmista asunnoista. Vapaa-ajan asuntojen perusmaksu on kuitenkin pienempi kuin omakotitalojen.

Talossa/mökissä ei asuta. Pitääkö siitä kuitenkin maksaa perusmaksu?

Pitää. Perusmaksulla rahoitettavat palvelut on järjestettävä myös asumattomien asuntojen omistajille, jotta ne ovat käytettävissä heti, kun asunnon käyttötilanne muuttuu.

Jos kiinteistö tai huoneisto ei ole asuinkelpoinen, ilmoita siitä kuntasi rakennusvalvontaan, jotta tiedot voidaan muuttaa rekisteriin. Jos sait perusmaksulaskun asuinkelvottomasta asunnosta, tee tämän lisäksi maksumuistutus jätehuoltolautakunnalle. Ohjeet muistutuksen tekemiseen löydät laskustasi.

Miten voin säästää jätekuluissa?

Käytä jätehuollon palveluja! Kun viet kaikki kierrätettävät jätteet omiin vastaanottopaikkoihinsa, jää jäteastiaan vähemmän täytettä. Tiesitkö, että nykyään myös muovipakkauksia voidaan kierrättää? Taloyhtiössä jätetilaan tuodut vääränlaiset jätteet tulevat kaikille kalliiksi.

Mitoita oikein! Pienen jäteastian tyhjennyskerta on edullisempi. Jos kompostoit ja kierrätät, polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysväli voi olla jopa 12 viikkoa.

Kilpailuta kuljetus! Pyydä tarjouksia eri kuljetusurakoitsijoilta, näin varmistat parhaan hinnan. Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa,
Nousiaisissa, Paraisten saaristossa, Raisiossa ja Ruskon Vahdolla LSJH kilpailuttaa kuljetukset asukkaiden puolesta.

Harkitseva kuluttaja säästää! Myös jätehuollossa. Aineettomat ilot sekä kestävät, korjattavat ja lainatut tavarat eivät paisuta roskista.

Hoidan kimppavastaavana yhteistä jäteastiaamme ja sen lasku tulee kokonaisuudessaan minulle. Saanko kaikkien kimppalaisten perusmaksulaskutkin?

Et. Perusmaksulaskut lähetetään erikseen jokaiselle kimpan osakkaalle.

Laskutus

Miksi minun pitää maksaa lasku, vaikka teen siitä maksumuistutuksen?

Päätöksen saaminen jätehuoltolautakunnasta ja siitä aiheutuvat mahdolliset korjaukset voi kestää useita viikkoja. Maksamaton lasku kerryttää korkoa eräpäivän jälkeen ja koska kyse on Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunnan, eli viranomaisen päättämästä maksusta, se on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä tai määräystä.

Jos maksumuistutus hyväksytään ja maksu perutaan, saa maksetut rahat takaisin.

Miten teen laskusta maksumuistutuksen?

Maksumuistutus tulee aina tehdä kirjallisena. Muistutuksen voi lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi tai postitse osoitteeseen ” Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, Turun kaupunki, PL 355, 20101 TURKU”. Maksumuistutuksen voi tehdä myös sähköisellä muistutuslomakkeella.

Muistutukseen on hyvä kirjoittaa tarkasti mitä asia koskee, omat yhteystiedot sekä oma tilinumero mahdollista rahan palautusta varten. Muistutus tulee tehdä 14 päivän sisällä laskun saamisesta.

Miksi maksua ei voida muuttaa puhelimessa?

Kirjallinen muistutus on osa asiakkaan oikeusturvaa, kun faktat säilyvät paperilla. Maksujen muutoksista päättää jätehuoltolautakunta, joten LSJH:lla ei ole valtuuksia maksun muuttamiseen.

Huomasin laskussa virheen. Saanko tehdä summaan itse muutoksia ja maksaa vain osan?

Et. Jos laskussa on virhe, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja selvitämme asian. Jos laskusta maksaa vain osan, jää jäljelle jäävä summa avoimeksi järjestelmäämme emmekä tiedä miksi laskusta on maksettu vain osa. Avoimista laskuista lähetetään maksumuistutukset ja, jos niidenkään jälkeen laskua ei makseta kokonaan, lähtee se perintään.

Onko minun mahdollista saada jätelaskuni e-laskuna tai suoramaksuna?

Yksityisasiakas voi tilata jätelaskut e-laskuina omaan verkkopankkiin. E-laskun voi tilata omassa verkkopankissa tai ottamalla yhteyttä omaan pankkiin. Yrityksellämme ei ole valtuuksia tilata e-laskuja asiakkaiden verkkopankkiin, vaan e-laskusopimus täytyy tehdä itse.

En halua jatkossa jätelaskuani e-laskuna tai suoramaksuna. Miten toimin?

Kaikki muutokset on tehtävä omassa verkkopankissa kyseisen pankin ohjeistuksen mukaisesti. Yrityksellämme ei ole valtuuksia tehdä muutoksia/lopetuksia asiakkaan puolesta.

Biojätteen lajittelu ja keräys

Miksi multaa ei saa lajitella biojätteeseen?

Multa sisältää usein paljon hiekkaa ja karkeaa ainesta, joka haittaa biojätteen käsittelylaitoksen toimintaa. Kotikompostoriin mullan voi laittaa tai sen voi sirotella puutarhaan pensaiden juurelle. Jos tämä ei ole mahdollista, lajittele multa polttokelpoiseen jätteeseen.

Saako koirankakat laittaa biojäteastiaan?

Koirankakat eivät sovellu biojäteastiaan niiden sisältämien ulosteperäisten bakteerien vuoksi. Oikea paikka niille onkin polttokelpoinen jäte. Kotikompostoriin kakat voi laittaa kompostoitumaan.

Voinko laittaa biojätteet jäteastiaan muovipussissa?

Et. Paras tapa pakata biojätteet on tehdä sanomalehdestä pussi tai käyttää paperista pussia, kuten jauho- ja sokeripusseja. Katso video sanomalehtipussin taittelusta.

Toinen vaihtoehto on käyttää kaupasta ostettavia biohajoavia pusseja.

Miksi biojätteet pitää pakata?

Biojätteen pakkaaminen suojelee keräysastiaa likaantumiselta ja tätä kautta estää hajuhaittoja varsinkin kesällä. Talvisin pakkaus estää biojätteitä jäätymästä kiinni astiaan ja helpottaa astian tyhjennystä.

Mihin kissanhiekat laitetaan?

Kissanhiekka lajitellaan polttokelpoiseen jätteeseen. Pellettipohjaiset kissankuivikkeet voi myös kompostoida kotikompostorissa. Ulosteperäisten bakteerien vuoksi ne eivät kuitenkaan sovellu biojäteastiaan.

Oma jäteastia ja tyhjennykset

Mikä on hyvä paikka jäteastialle?

Asunnon pihaliittymä on usein sopiva paikka jäteastialle. Jäteastian voi sijoittaa muuallekin, mutta paikan tulee olla sellainen, että jäteautolla on esteetön kulku vähintään 10 metrin etäisyydelle astiasta. Muista aina kysyä maanomistajan lupa jäteastian sijoittamiselle, jos et pysty sijoittamaan astiaa omalle tontillesi.

Kuinka usein jäteastia on tyhjennettävä?

Polttokelpoisen jätteen astiat on tyhjennettävä vähintään neljän viikon välein. Jos ruokajätteet kompostoidaan pieneläimiltä suojatussa kompostorissa, voidaan jäteastia tyhjentää kahdeksan tai jopa kahdentoista viikon välein.

Jos biojäte kompostoidaan tai kerätään erikseen, jäteastian voi tyhjennyttää jopa kahdentoista viikon välein. Sovi tyhjennysväli sellaiseksi, että kaikki jätteet mahtuvat jäteastiaan.

Vapaa-ajan kiinteistöjen tulee kuulua jätteenkuljetukseen vähintään toukokuun ja lokakuun alun välisen ajan. Ympäri vuoden käytössä olevilla vapaa-ajan asunnoilla tulee olla säännölliset tyhjennykset vuoden ympäri.

Miten voin muuttaa jäteastian tyhjennysväliä?

LSJH:n järjestämän jätekuljetuksen piirissä olevien kuntien asukkaat voivat tehdä tyhjennysvälimuutoksen sähköisessä asiointipalvelussamme, lähettämällä sähköpostia asiakaspalvelu@lsjh.fi tai soittamalla asiakaspalveluumme puh. 0200 47470. Nämä kunnat ovat Kemiönsaari, Masku, Mynämäki, Naantali, Raisio, Nousiainen, Paraisten saaristo ja Ruskon Vahto. Muissa kunnissa voi muutoksen tehdä ottamalla yhteyttä omaan jätteenkuljettajaan.

Milloin on seuraava tyhjennyspäivä?

Voit tarkistaa seuraavan tyhjennyspäivän helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Voit tiedustella seuraavaa tyhjennyspäivää tai pyytää vaikkapa koko vuoden tyhjennyspäivät listattuna asiakaspalvelustamme.

Halutessasi voit laskea seuraavan tyhjennyspäivän helposti itsekin, kun tiedät, milloin jäteauto viimeksi kävi ja mikä on jäteastiasi tyhjennysväli. Huomioithan kuitenkin, että arkipyhät siirtävät tyhjennyspäivää joskus päivällä tai kahdella.

Esimerkiksi: Jäteauto kävi edellisen kerran keskiviikkona 11.1. Tiedät, että tyhjennysvälisi on neljä viikkoa. Laske kalenterista viimeisimmästä käyntipäivästä tasan neljä viikkoa eteenpäin (1 vko = 18.1., 2 vkoa = 25.1., 3 vkoa = 1.2., 4 vkoa = 8.2.). Seuraava tyhjennyskerta on siis ke 8.2.

Miksi jäteastiaani ei ole tyhjennetty?

Todennäköisimmin se ei ole vielä tyhjennysvuorossa. Syynä voi olla myös jokin jäteastiaan tai kulkureitteihin liittyvä este.

Jäteastia voidaan jättää tyhjentämättä esimerkiksi seuraavista syistä:

 • jäteastiaa ei löydy
 • jäteastia on rikki
 • jäteastia ei sovellu koneelliseen kuormaukseen
 • jäteastiassa on sopimatonta jätettä (esim. vaarallisia jätteitä tai sähkölaitteita)
 • jäteastia on liian painava
 • reitti on kulkukelvoton (esim. tie ei kestä jäteauton painoa, kelirikko, lumityöt tekemättä)
 • keräyspaikka (esim. jätekatos) on lukittu

Jos jäteastiaa ei voida tyhjentää, peritään käynnistä hukkanoutomaksu.

Loka-auto/tukkirekka pystyy kääntymään pihassamme, miksi ei jäteauto?

Jäteautossa akseliväli on lyhyt, mikä aiheuttaa suurta pistemäistä kuormitusta toisin kuin tukkirekalla, jolla akseliväli on pitkä ja paino jakautuu isommalle alueelle. Koska jäteauto voi painaa jopa 27 000 kg ja jäteautossa paino keskittyy auton takaosaan, ei jäteauto pysty ajamaan pehmeällä alustalla (esim. nurmikko tai puutteellisen kantavuuden omaava tie) ilman riskiä pihan tai auton rikkoutumisesta.

Kuljettajan mukaan tie on ollut liukas, eikä astiaa ole tyhjennetty. Henkilöautollakin on pihaan päästy, niin miksi ei jäteautolla?

Jäteauto voi painaa jopa 27 000 kg, ja erityisesti talviaikaan liukkailla teillä voi syntyä isoja vahinkoja, jos kuljettaja menettää auton hallinnan. Kuljettajat tekevät kaikki ajolistalla olevat tyhjennykset myös talvisin eikä jäteastioita jätetä tyhjentämättä ilman syytä. Jos piha on talvella usein liukas, kannattaa jäteastian paikka muuttaa talven ajaksi isomman tien varteen.

Muovipakkausten keräys

Mihin voin viedä muovipakkauksia?

Muovipakkauksia kerätään maksutta osassa Rinki-ekopisteitä. Kaikki Rinki-ekopisteet löytyvät osoitteesta www.kierratys.info. Niitä voi kysyä myös Ringin asiakaspalvelusta puh. 0800 133 888 ja asiakaspalvelu@rinkiin.fi.

Muovipakkauksia otetaan vastaan myös LSJH:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla.

Mitä kaikkia jätteitä muovinkeräykseen saa viedä?

Muovinkeräykseen voi viedä kodin tyhjät, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset, kuten

 • elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
 • pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
 • muovipullot, -kanisterit ja -purkit – mieluiten litistettyinä
 • muovikassit, -pussit ja -kääreet

Poistotekstiilien keräys

Minne voin viedä vanhoja kodintekstiilejä ja rikkinäisiä vaatteita?

Kodin poistotekstiiliä voi tuoda maksutta Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskuksiin sekä Auranmaan, Kemiönsaaren, Korppoon, Paimion, Perniön ja Yläneen lajitteluasemille.

Keräykseen kelpaavat käyttökelvottomat, kuivat vaatteet ja kodintekstiilit, kuten

 • takit, housut, hameet ja paidat
 • lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat

Keräykseen eivät sovellu matot, kengät, laukut, vyöt, alusvaatteet, tyynyt, peitot eivätkä pehmusteet. Pakkaa tekstiilit muovipussiin tai jätesäkkiin.

Suoraan uudelleenkäyttöön kelpaavat, hyväkuntoiset vaatteet kannattaa entiseen tapaan joko myydä tarvitseville tai lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestöjen keräyksiin.