Pilottihanke käynnistää poistotekstiilien kierrätyksen

Vuoden 2016 alusta alkaen kuluttajilla on mahdollisuus tuoda käytöstä poistetut vaatteet ja kodintekstiilit maksutta Lounais-Suomen Jätehuollon jätekeskuksiin ja lajitteluasemille.  Poistotekstiilien keräyspilotin avulla halutaan avata ovia tekstiilijätteen kierrättämiselle. Turun ammattikorkeakoulun ja Lounais-Suomen Jätehuollon vetämä pilotti kestää vuoden 2016 loppuun.

Kiertotalouden kehittyminen tarvitsee uusien rakenteiden luomista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lounais-Suomen jätehuollon alueella käynnistyvässä keräyspilotissa luodaan toimiva poistotekstiilien keräysjärjestelmä ja selvitetään tekstiilien kierrätysmahdollisuudet aina pk-yrityksistä suuren mittaluokan käsittelijöihin.

Kierrätyksen ensimmäinen lenkki on lajittelu kotona

Loppuun kuluneet tekstiilit vastaanotetaan asukkailta maksutta jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla. Vastaanottopaikkoja ovat Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset sekä Auranmaan, Kemiönsaaren, Korppoon, Paimion, Perniön ja Yläneen lajitteluasemat. Hankkeen edetessä vastaanottopaikkojen verkostoa on tavoitteena myös laajentaa.

Keräykseen voi tuoda kotien käytöstä poistettuja vaatteita ja tekstiileitä. Poistotekstiilien tulee olla kuivia, ja ne pakataan suljettuihin muovipusseihin tai säkkeihin kosteuden torjumiseksi. Poistotekstiilien keräykseen ei voi tuoda kenkiä, laukkuja, mattoja, patjoja, peittoja, tyynyjä tai täytteitä ja pehmusteita, eikä mitään muita jätteitä.  Suoraan uudelleenkäyttöön kelpaavat, hyväkuntoiset vaatteet kannattaa entiseen tapaan joko myydä tarvitseville tai lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestöjen keräyksiin.

Tuloksena uutta kierrätysliiketoimintaa ja -osaamista

Pilottihanke tuottaa tietoa tekstiilijätteen määrästä ja koostumuksesta sekä erilaisista keräystavoista jaettavaksi yhteiseen käyttöön. Tavoitteena on löytää kustannus- ja resurssitehokkaita tapoja saada tekstiilijätteet paremmin kierrätettyä. Samalla luodaan kasvualustaa kierrätystekstiilejä hyödyntävälle uudelle yritystoiminnalle, niin pienyrityksille kuin teollisen mittaluokan ratkaisuille.

Keräyspilotti yhdistää monen toimijan osaamista ja hyödyntää valtakunnallisesti jo saatuja kokemuksia. Lajitteluun otetaan mallia TexVex-pajojen hyväksi havaituista käytännöistä. Tekstiilit lajitellaan ja varastoidaan Turussa ja Kaarinassa sijaitsevissa halleissa yhteistyössä Turun Seudun TST ry:n Texvex poistotekstiilipajan ja Kaarinan kierrätyskeskuksen kanssa. Yhteistyö tarjoaa pitkäaikaistyöttömille työtä poistotekstiilien lajittelussa ja käsittelyssä, mikä lisää työvalmiuksia avoimille markkinoille.

Pilotin käynnistävät Lounais-Suomen Jätehuolto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Sitra, Jätelaitosyhdistys ja Ekokem ja mukaan otetaan alusta saakka muita yhteistyökumppaneita.

Tekstiilijätettä syntyy Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan vuosittain yli 10 kg henkilöä kohden. Määrä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan. Tekstiilien materiaalikierrätykselle ei Suomessa toistaiseksi ole vaihtoehtoja laajamittaisesti tarjolla. Varsinais-Suomen tavoitteena on tulevaisuudessa olla hiilineutraali maakunta sekä kiertotalouden edelläkävijä. Turun kaupunkistrategia tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2040 sekä energia­tehokkuutta ja resurssiviisautta kaikessa toiminnassa. Poistotekstiilipilotti on osa yhteistä suuntaa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Henna Knuutila
puh. 040 355 0827, Henna.knuutila(at)turkuamk.fi

Käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta
puh. 044 727 6850, jyri.metsanranta(at)lsjh.fi