Pohjoismainen jätehuoltomalli ja kiertotalous puntarissa Kustavissa

Pohjoismaiset jätehuoltojärjestöt Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista ja Suomesta ovat keskustelleet yhdyskuntajätehuollon tilasta ja ajankohtaisista aiheista 20.-21.6.2016 Kustavissa. Järjestöjen yhteistyöelin Nordiska Avfallsföreningen eli NAF, järjestää neuvottelupäivät yhteistyömaissa vuorovuosina. Tällä kertaa isäntinä toimivat Jätelaitosyhdistys ry ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Jätehuoltoyhteistyön tavoitteena on kehittää Pohjoismaista julkista jätehuoltoa ja lisätä vaikuttamismahdollisuuksia Euroopan laajuisesti. Neuvottelupäivillä pohditaan jätehuollon kehittämistä maissa hyviksi havaittujen toimintamallien pohjalta. Yhteistyöllä olisi mahdollista edistää kiertotaloutta ja esimerkiksi tekstiilien materiaalikierrätystä.

Keskusteluissa on pohdittu myös EU:n jätelainsäädännön soveltamista sekä sen eroja maiden välillä.

Suomessa herättää tällä hetkellä huolta julkisen jätehuollon vastuualueen kaventamiseen tähtäävät lakimuutoshankkeet, joka toteutuessaan erottaisi Suomen toimintakentän entistä jyrkemmin Pohjoismaisesta mallista. Myös kaavaillut pelisäännöt jätehuollon markkinaperusteisten palvelujen tarjoamisessa ovat luomassa Suomen julkiselle jätehuollolle eriarvoista asemaa Pohjoismaissa ja koko Euroopassa.

–        Markkinaehtoisen toiminnan rajoittaminen estää Suomessa tehokkaan yritysyhteistyön ja myös vaikeuttaa pohjoismaisen yhteistyön kehittämisen. Vaarana on, että Suomi jää tämän takia pois pohjoismaisista yhteishankkeista, toteaa Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo.

Pohjoismaat ovat yhteiskuntarakenteeltaan ja olosuhteiltaan lähellä toisiaan, joten yhdyskuntajätehuollon kehittämiseen on luontevaa löytää yhteisiä linjauksia.

–        Jätehuollon ja kierrätyksen järjestämisessä löytyy Pohjoismaissa suuria yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja. Yhteistä on, että kuntien jätehuolto on yleishyödyllinen palvelu, jota kansalaiset tulee käyttää ja joka on oltava heidän ulottuvillaan. Tässä kunta on luonnollinen vaikuttaja, joka ottaa kansalaisten intressit huomioon kattavasti ja kestävästä näkökulmasta, Weine Wiqvist Avfall Sverige -toimialayhdistyksen toimitusjohtaja sanoo.

NAF on toiminut vuodesta 2002 alkaen. Pohjoismainen jätehuoltoyhteistyö aloitettiin vuonna 1993 kun Det Nordiska Renhållningsutskottet (DNR) perustettiin. Suomen edustaja NAF:in hallituksessa on toimitusjohtaja Leif Åkers Ab Stormossen Oy:stä. Seuraavan kesäkokouksen järjestää Tanska.

Lisätietoja antavat:

Markku Salo
Toimitusjohtaja, Jätelaitosyhdistys
matkapuhelin: 040 561 0560
markku.salo(at)jly.fi

Weine Wiqvist
verkställande direktör , Avfall Sverige
matkapuhelin: + 47 708 93 15 99
weine.wiqvist(at)avfallsverige.se