Poistotekstiilien keräystä kokeillaan asuinalueilla

Varissuon, Vaalan ja Lausteen asuinalueille on elokuun alussa ilmestynyt Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) sinisiä poistotekstiilinkeräyskontteja. Keräyskontit ovat osa vuoden 2018 loppuun saakka jatkuvaa poistotekstiilinkeräyskokeilua.

Lounais-Suomen Jätehuollon toimialueella kokeillaan, miten poistotekstiilien keräys toimii asuinalueilla. Kokeilu on käynnistynyt elokuun alussa Varissuolla, Vaalassa ja Lausteella. Kokeilulla halutaan selvittää erilaisten asumismuotojen, keräystapojen ja viestintäkeinojen vaikutuksia asukkaiden tekstiilinlajitteluhalukkuuteen sekä kerätyn poistotekstiilin laatuun.

Poistotekstiiliä kerätään asuinalueelta kaikkiaan seitsemässä kohteessa. Kaikkien keräyskokeilun alueella asuvien käytössä on viisi keräyspistettä, joista osa on sijoitettu rivitaloalueiden ja osa omakotitaloalueiden keskelle. Kaksi keräyspistettä on sijoitettu kiinteistöjen pihoille ja ne on tarkoitettu vain kyseisten taloyhtiöiden käyttöön.

Tekstiiliä kerätään hyödynnettäväksi sekä tiedon kartuttamiseksi. Alueen asukkaiden asenteita ja etukäteistietoa sekä erilaisten viestintätapojen vaikuttavuutta selvitetään kotiin postitettavien kyselytutkimusten avulla sekä tutkimalla eri kohteista kerättyä tekstiiliä.

Poistotekstiilit helposti keräykseen kotinurkilla

Käyttöön kelpaamattomien, kuluneiden ja rikkinäisten tekstiilien kohtalona on yleensä tavallinen roskis ja sitä kautta hyötykäyttö energian tuotannossa. Vuoden 2016 alusta alkaen vaihtoehtona on ollut tekstiilien vieminen maksutta LSJH:n jätekeskusten tai lajitteluasemien poistotekstiilinkeräyskontteihin. Keräyskokeilun alueella asuville käyttökelvottomien tekstiilien vieminen keräykseen onnistuu nyt helposti kotinurkilla.

Kerätyt tekstiilit viedään lajiteltavaksi Kaarinan työttömien sekä Turun Seudun TST ry:n tekstiilihalleille. Kokeilualueen lisäksi tekstiiliä tuodaan tutkittavaksi Rauman seudun jätehuoltolaitoksen ja Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun Itä-Uudenmaan keräyskokeiluista, jolloin alueellisia keräystapoja voidaan verrata toisiinsa. Tuloksia verrataan myös UFF:n kokeilualueella keräämään materiaaliin, jotta saadaan tietoa siitä, onko LSJH:n keräyskokeilulla vaikutusta UFF:lle lahjoitettujen tekstiilien laatuun. Kokeilun avulla kerätään taustatietoa tekstiilinkierrätyksen logistiikan suunnitteluun valtakunnallisessa mittakaavassa.

Telaketju etsii ratkaisuja tekstiilien kierrätykseen

Poistotekstiilien keräyskokeilu on osa valtakunnallista Telaketju-hanketta, jonka avulla tekstiilien kierrätystä edistetään Suomessa. Telaketju toimii sateenvarjona erilaisille tekstiilinkierrätykseen liittyville hankkeille. LSJH:n koordinoima poistotekstiilien keräykseen ja lajitteluun keskittyvä kokeilu on yksi Telaketju-hankkeen tärkeistä avauksista.

Kokeilun yhteistyökumppaneina ovat UFF, Ekopartnerit ja Turun ammattikorkeakoulu sekä Akseli Kiinteistöpalvelut. Kokeiluun on saatu rahoitusta muun muassa Ympäristöministeriöltä. LSJH:n ja yhteistyökumppanien tavoitteena on kehittää Suomeen kattava poistotekstiilin keräys- ja lajittelujärjestelmä sekä nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta tehostamalla poistotekstiilin kierrätystä.