Poistotekstiilin jalostuslaitos sai rahoitusta

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on saanut kaksi myönteistä rahoituspäätöstä poistotekstiilin jalostuslaitoksen ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen ja myöhempien vaiheiden suunnitteluun. Kotimaisen poistotekstiilin jalostuslaitoksen perustamiseen tähtäävät hankkeet toteutetaan Varsinais-Suomessa tiiviissä yhteistyössä Telaketju-verkoston ja poistotekstiiliä hyödyntävien yritysten kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Varsinais-Suomen Liitto ja kuntien jätelaitokset rahoittavat LSJH:n hankkeita, jotka mahdollistavat poistotekstiilin jalostuslaitoksen vaiheittaisen toteutuksen käynnistämisen. Ensimmäisen vaiheen toteutusta varten etsitään nyt tiloja Turusta. Hankkeiden saamalla tuella on mahdollista hankkia Suomeen laitekantaa, jolla poistotekstiili saadaan käsiteltyä ja myöhemmin jalostettua yritysten tarpeisiin kotimaahan sekä kansainvälisille markkinoille. Kehitystyöllä valmistaudutaan samalla poistotekstiiliä koskevaan EU:n jätedirektiivin muutokseen, jonka mukaan tekstiilijätteiden erilliskeräys on järjestettävä vuoteen 2025 mennessä.

TEM ja jätelaitokset rahoittavat laitehankintoja

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin suunnattua tukea LSJH:n poistotekstiilin jalostuslaitoshankkeen käynnistämiseen. Hankkeen kokonaisbudjetti on investointien osalta 300 000 euroa ja kehittämistyön osalta toiset 300 000 euroa. Rahoittajina hankkeella ovat lisäksi lähes kaikki Suomen kuntien jätelaitokset, sillä jalostuslaitoksessa on tarkoitus käsitellä tulevaisuudessa kaikkien suomalaisten poistotekstiilejä. Hanke alkaa elokuussa 2018 ja kestää kaksi vuotta. Hanke mahdollistaa poistotekstiilin jalostuslaitoksen pilotin käynnistämisen ja myöhempien vaiheiden suunnittelun. Pilotti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kotimaisten tekstiilin hyödyntäjien kanssa.

Varsinais-Suomen Liitolta tukea liiketoiminnan suunnitteluun

Varsinais-Suomen Liiton LSJH:lle myöntämä AIKO-rahoitus tukee jalostuslaitoksen kehitystä. AIKO-rahoitus mahdollistaa markkinakartoituksen poistotekstiilijalosteille sekä laitoksen liiketoimintasuunnitelman laatimisen. Hankkeesta saadaan tukea laadukkaan lajittelun kehittämiseen siten, että jalostettavat materiaalit saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan poistotekstiiliä hyödyntävien yritysten tarpeita. Hankkeen kokonaisbudjetti on 73 000 euroa. Vuoden mittainen hanke käynnistyy toukokuun 2018 aikana.

Jalostuslaitosta kehitetään osana valtakunnallista Telaketju-verkostoa

LSJH:n, Turun ammattikorkeakoulun ja VTT:n vetämän tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketjun Telaketjun tavoitteena on kotimaiseen osaamiseen perustuva tuotannon ekosysteemi, jossa monialaisella yhteistyöllä luodaan poistotekstiilin ympärille uutta, vahvaa kiertotalouteen perustuvaa teollisuutta ja työpaikkoja. Ajankohtaisten jalostuslaitoshankkeiden käynnistäminen on mahdollista Telaketju-yhteistyön ansiosta.

Turussa merkittävänä yhteistyökumppanina on ollut Turun Seudun TST ry, joka on lajitellut ja käsitellyt suurimman osan LSJH:n alueella kerätystä poistotekstiilistä. Telaketju-verkoston aiemmissa hankkeissa on kehitetty poistotekstiilin keräystä, lajittelua sekä kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja laajan valtakunnallisen yhteistyön voimin. Seuraava askel on poistotekstiilin jalostuslaitos, joka tarjoaa teollisuudelle kotimaassa jalostettuja raaka-aineita uusien kierrätystuotteiden kehittämiseen.