Poistotekstiilin lajittelusta polkuja työelämään

Mediatiedote 13.02.2020
Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH)
Valmennuspiste
Varsinais-Suomen Työllistämisen Tuki VARTTI ry 

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on käynnistänyt yhteistyön Valmennuspisteen sekä Varsinais-Suomen Työllistämisen Tuki VARTTI ry:n kanssa poistotekstiilien lajittelussa. Työllistämispalveluiden tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja ehkäistä työttömyydestä aiheutuvia haittoja. Poistotekstiilien lajittelussa on tarjolla yleishöydyllistä matalan kynnyksen työtä, joka voi tarjota urapolkuja edelleen muihin kiertotalouden tehtäviin. Kiertotalouden ennustetaan tuovan Suomeen tulevaisuudessa runsaasti uusia työpaikkoja. 

Lounaissuomalaisista kotitalouksista kerättyä poistotekstiiliä on alettu lajitella Valmennuspisteen toimitiloissa Turussa. Valmennuspiste on osa Työpistettä eli Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskusta. VARTTI ry:n toimitiloissa Kaarinassa lajittelu aloitetaan todennäköisesti helmikuun aikana. 

– VARTTI ry:n tarkoituksena on tarjota työtehtäviä poistotekstiilin lajittelussa vuoden aikana noin 80 henkilölle, kertoo toiminnanjohtaja Johannes Joutsenlahti. 

Valmennuspiste siirtyi hoitamaan poistotekstiilin lajittelua samassa tilassa Kanslerintiellä, jossa aiemmin toimi Turun seudun TST:n pyörittämä Texvex-paja. Lajittelupaikassa tulee työskentelemään tänä vuonna noin 40–50 henkilöä.  

– Turun kaupunki haluaa panostaa kaupunkistrategian mukaisesti kestävään kiertotalouteen. Toiminta Kanslerintiellä on jo käynnistynyt. Se saadaan pyörimään täysimääräisesti kevään aikana, kertoo Valmennuspisteen johtaja Ari Laaksonen 

Valmennuspisteen ja VARTTI ry:n lajitteluun toimitetaan seudun kotitalouksien poistotekstiiliä, jota on kerätty LSJH:n ja yhteistyökumppanien vastaanottopaikoissa. Tällä hetkellä lajittelua on tehty LSJH:n oman henkilökunnan voimin poistotekstiilihallilla Turun Kärsämäessä. Poistotekstiiliä odotetaan tulevan tänä vuonna käsiteltäväksi noin 300 tonnia.   

Kiertotalous tulevaisuuden työllistäjänä 

Sitran arvion mukaan kiertotalouteen siirtyminen tuottaa Suomeen jopa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Esimerkiksi tekstiilien kierrätyksen kehittäminen luo monenlaista uutta liiketoimintaa.  

Poistotekstiilien lajittelussa on tarjolla yleishöydyllistä matalan kynnyksen työtä, joka voi myöhemmin työllistää muihin kiertotalouden tehtäviin. 

– Tekstiilien lajittelu tarjoaa aidon mahdollisuuden työllistyä. Poistotekstiilien keräyksen laajeneminen valtakunnalliseksi ja tekstiilin kierrätyksen kehittyminen tuo alalle pysyviä työpaikkoja, kertoo LSJH:n prosessikehitysinsinööri Jaakko Zitting 

Lajittelu tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä    

Valmennuspisteen ja VARTTI ry:n tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien siirtyminen koulutuspalveluihin ja avoimille työmarkkinoille. 

Toiminnanjohtaja Johannes Joutsenlahti kertoo, että VARTTI ry:ssä pidetään kierrätettävien tekstiilien käsittelyyn liittyviä tehtäviä erityisen suuressa arvossa.  

–Haluamme profiloitua yleishyödyllisenä yhteisönä myös työn sisällön kautta. Asiakkaillemme tekstiilien lajittelu ja kierrätystuotteiden valmistaminen tarjoavat mielenkiintoisia työtehtäviä. Työtoiminta tuottaa parempia tuloksia, kun työ on sellaista, että tekijä voi kokea sen merkityksellisenä. Ja tekstiilikierrätys on juuri tätä – aivan parhaasta päästä, Joutsenlahti iloitsee.  

Vanhat vaatteet hyötykäyttöön  

Tekstiili on materiaalina herkästi pilaantuvaa. Uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet heikkenevät nopeasti, jos epäpuhtauksia ei lajitella pois tekstiilin joukosta pian keräämisen jälkeen. 

Tekstiilien esilajittelussa kosteat tekstiilit sekä muut keräykseen kuulumattomat jätteet erotellaan pois hyödyntämiskelpoisten tekstiilien joukosta. Samalla poimitaan sellaisenaan vielä käyttökelpoiset vaatteet ja kankaat tarjolle uudelleen käytettäviksi.  

Uudelleenkäyttöön kelpaavaa poistotekstiiliä voidaan hyödyntää esimerkiksi työllistämispalveluiden pajatoiminnassa. Ompelu- ja verhoomotyöpajat tarjoavat työkokeilupaikkoja edelleen kymmenille ihmisille. 

Loput poistotekstiilistä pyritään kierrättämään materiaalina.  

– Turun seudulla valmistaudutaan käynnistämään pilottilaitos, jossa poistotekstiiliä avataan mekaanisesti kierrätyskuiduksi teollisuuden käyttöön, Jaakko Zitting selvittää.    

Kotitalouksien poistotekstiiliä otetaan vastaan muun muassa LSJH:n poistotekstiilihallilla/-myymälässä (keräysastia hallin ulkopuolella), jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla. Kaikki vastaanottopaikat ja lajitteluohje osoitteessa: www.lsjh.fi/poistotekstiilit-keraykseen

 

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 17 kunnan omistama yhtiö. Huolehdimme kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Tarjoamme palveluita myös kuntien kiinteistöille. Toimialueella asuu noin 420 000 asukasta, vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 36 000. Yhtiön tavoitteena on pienempi kuorma huomiselle! 

Valmennuspiste valmentaa ja kuntouttaa ihmisiä työelämään ja tarjoaa heille työpaikkoja muun muassa tekstiili-, metalli-, puu-, kunnossapito- ja kierrätysalalta. Valmennuspiste on osa Työpistettä eli Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskusta. 

Varsinais-Suomen Työllistämisen Tuki VARTTI ry on Paimion kaupungin perustama yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on maakunnan pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja työttömyydestä aiheutuvien haittojen ehkäisy. Paimion lisäksi yhdistys toimii Kaarinassa, jossa vuoden 2020 alussa aloittanut Toimintakeskus Vartti tarjoaa palveluita ensisijaisesti kaarinalaisille tuen tarpeessa oleville työttömille.