Polttokelpoisen jätteen kasvavat paalivarastot konkretisoivat lajittelun merkityksen

Alueen kotitalouksissa syntyvää polttokelpoista jätettä paalataan varastoon Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) Topinojan jätekeskuksessa Turussa. LSJH:n alueen asukkaiden kotiroskapussien toimittaminen hyödynnettäväksi ulkomaille päättyi viime kesänä. Jätekeskuksen kasvavat paalivarastot ovat konkreettinen osoitus lajittelun merkityksestä. Paalatut jätteet hyödynnetään lähienergiaksi Saloon pian valmistuvassa ekovoimalaitoksessa.

LSJH:n alueella syntyvän polttokelpoisen jätteen kuljetukset ulkomaisiin hyödyntämislaitoksiin päättyivät kesäkuun lopussa. LSJH:n 17 omistajakunnan kotitalouksissa syntyvää kierrätyskelvotonta polttokelpoista jätettä on paalattu siitä lähtien varastoon Turun Topinojan jätekeskuksessa.

Paalattavan polttokelpoisen jätteen määrä on yhteensä noin 36 000 000–44 000 000 kiloa. Paaleja varastoidaan Topinojan välivarastokentillä, joista ne näkyvät muun muassa lajitteluasemalla asioiville. Paaleja on toimitettu kuluneen syksyn aikana varastoon myös Korvenmäen jätekeskukseen, mistä niitä aletaan ensi vuoden aikana purkaa Saloon valmistuvaan Lounavoiman ekovoimalaitokseen. Kokonaisuudessaan paalivarastot saadaan purettua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Paalien määrä pysäyttää

Topinojalla paalataan keskimäärin 400 jätepaalia päivässä. Yhdessä paalissa on noin 800 kiloa jätettä. Päivä päivältä kasvavat paalivarastot ovat konkreettinen osoitus lajittelun merkityksestä.

–Jos polttokelpoisesta jätteestä lajiteltaisiin jo jätteen syntypaikalla eli kotona erilleen kaikki materiaalihyödyntämiseen kelpaava, olisi paaleja merkittävästi vähemmän, LSJH:n käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta muistuttaa.

LSJH:n vuonna 2019 toteuttaman jätteen koostumustutkimuksen mukaan alueen polttokelpoisen jätteen joukossa on paljon sellaisia jätteitä, jotka olisivat soveltuneet hyötyjätteiden erilliskeräyksiin. Esimerkiksi biojätettä roskapusseissa oli reilu kolmannes.

– Seudun kodeissa polttokelpoisen jätteen joukkoon laitetaan biojätettä noin 64 kiloa vuodessa henkilöä kohden. Biojätteen ravinteita ei kannata hukata polttamalla. LSJH:n alueella lajitellusta biojätteestä valmistetaan Uudenkaupungin Biolinjalla biokaasua ja lannoitteita, Metsänranta kertoo.

Jätteelle paikallinen hyödyntämisratkaisu

Paalaukseen päädyttiin, sillä nykyisiin Suomessa sijaitseviin jätevoimalaitoksiin ei pystytä ottamaan vastaan kaikkea LSJH:n alueella tuotettua jätettä. Paalaus oli perusteltua myös siksi, että Lounavoiman ekovoimalaitoksen valmistuminen häämöttää jo horisontissa. Tavoitteena on saada laitos käyntiin alkuvuonna 2021.

– Ekovoimalaitoksen käynnistyttyä jätteille saadaan paikallinen hyödyntämisratkaisu, josta hyötyvät sekä alueen asukkaat että ympäristö. Kuljetusten haitalliset ympäristövaikutukset, kuten ilmastonmuutokseen vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöt ja muut ilmanlaatua heikentävät päästöt vähenevät, kun jätteitä ei tarvitse enää kuljettaa pitkiä matkoja, Metsänranta toteaa.

Polttokelpoisen jätteen käsittely LSJH:n ja Salon Kaukolämmön puoliksi omistaman Lounavoiman ekovoimalaitoksessa laskee kuljetus- ja käsittelykustannuksia. Syntyneet säästöt mahdollistavat asukashintojen alentamisen ja kiertotalouden kehittämisen.

Miljoonaurakka suomalaiselle Remeolle

Jätteen paalaus on merkittävä, yli miljoonan euron arvoinen julkinen hankinta. Hankinnan kilpailutuksen voitti suomalainen Remeo Oy, joka vastaa paalaustyöstä Topinojalla yhdessä aliurakoitsijoidensa kanssa. Paalausta on tarkoitus jatkaa tammikuun 2021 loppuun asti.

– Tällainen teknisesti haastava urakka sopii hyvin palveluvalikoimaamme. Hyvällä suunnittelulla, tehokkaalla paalainkalustolla ja erinomaisen aliurakoitsijamme kanssa olemme suunnitelman mukaisessa aikataulussa. Urakka vaatii saumatonta yhteistyötä, mikä on LSJH:n ja aliurakoitsijamme kanssa sujunut erittäin hyvin, toteaa Remeon liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti.

Lisätietoa lajittelusta osoitteessa www.lsjh.fi/abc.