Raision, Ruskon, Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten lietetyhjennykset kilpailutetaan syksyllä 2021

Raision, Ruskon, Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten asukkaiden lietteenkuljetukset siirtyvät Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämäksi syksyllä 2022. Näiden kuntien lietetyhjennykset kilpailutetaan syksyllä 2021 ja vuoden 2022 syksystä lähtien lietekaivot tyhjentää LSJH:n kilpailuttama urakoitsija.

LSJH valmistautuu parhaillaan kilpailuttamaan seuraavat lietteenkuljetuksen urakka-alueet. Kilpailutusta varten alueen asukkailta on kerätty tietoja kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä. Asukkaat, jotka eivät vielä ole ilmoittaneet lietekaivotietojaan LSJH:lle, saavat muistutuskirjeen toukokuun lopussa. Kyselyllä kartoitetaan kiinteistöillä käytössä olevien lietekaivojen tyypit ja tilavuudet sekä lietetyhjennystarpeet kuljetusten kilpailutuksen onnistumiseksi ja lietepalveluiden varmistamiseksi asukkaille.

Tyhjennykset hoituvat LSJH:n kanssa syksystä 2022 alkaen

Kun LSJH:n tyhjennykset alkavat, ei tyhjennyksiä enää tilata lietteen kuljettajalta, vaan asukkaat sopivat tyhjennyksistä LSJH:n kanssa. Lietetyhjennysten hinnat eivät vielä ole tiedossa, sillä hinta määräytyy kilpailutuksen perusteella. Jätehuoltolautakunta päättää hinnoista vuoden 2022 aikana.

LSJH lähettää asukkaille hyvissä ajoin ennen tyhjennysten alkamista tiedotuskirjeen, jossa kerrotaan tarkemmin, miten lietepalvelut toimivat käytännössä. Lisäksi kesällä 2022 järjestetään infotilaisuuksia, joissa kerrotaan miten lietetyhjennykset syksystä 2022 alkaen hoidetaan.

Muutos perustuu Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan lainvoimaiseen päätökseen, jonka mukaan sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset siirtyvät LSJH:n hoidettavaksi koko yhtiön toimialueella vuosien 2021–2026 aikana.

Järjestelmän muutosaikataulu

  1. LSJH kilpailuttaa lietteiden keräyksen ja kuljetuksen keskitetysti asukkaiden puolesta syksyllä 2021.
  2. Jätehuoltolautakunta vahvistaa tyhjennyshinnat taksassaan vuoden 2022 aikana.
  3. LSJH tiedottaa asukkaita tyhjennyksistä hyvissä ajoin ennen syksyä 2022. Aiheesta järjestetään myös infotilaisuuksia.
  4. LSJH:n tyhjennysten alettua tilataan tyhjennykset LSJH:lta, jonka urakoitsijat tyhjentävät asukkaiden lietekaivot.

Lisätietoa:

LSJH:n asiakaspalvelu, puh. 0200 47470 (ma–pe klo 9–15) ja asiakaspalvelu@lsjh.fi 

Usein kysyttyjä kysymyksiä lietteiden keräyksestä

Lietteiden keräys LSJH:n omistajakunnissa