Rinki-ekopisteet tulevat, kierrätyspisteitä poistuu

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle on vuoden alusta siirtynyt toistasataa Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) entistä kierrätyspistettä ja lisäksi Rinki rakentaa parhaillaan uusia ekopisteitä Turun ja Salon seudulle. LSJH täydentää Ringin verkostoa omilla kierrätyspisteillä. Kierrätyspisteitä kuitenkin poistuu maaliskuun loppuun mennessä noin 200. Muutos johtuu lainsäädännöstä, joka siirsi kuluttajapakkausten keräys- ja kierrätysvastuun kunnilta tuottajayhteisöille.

Moni Turun ja Salon seudulla asuva pientaloasukas voi varautua siihen, että kierrätykseen menevän lasin, metallin, kartongin ja paperin saa jatkossa viedä uuteen paikkaan. Rinki-ekopisteitä perustetaan kevään aikana seudulle yhteensä noin 160. Osassa Rinki-ekopisteistä kerätään myös muovipakkauksia ja hyväkuntoisia tekstiilejä. Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) jatkossa ylläpitämissä reilussa 120:ssä kierrätyspisteessä kerätään lasipakkauksia, metallia ja paperia.

LSJH:n nykyisistä kierrätyspisteistä poistetaan noin puolet maaliskuun loppuun mennessä. Poistaminen aloitetaan pienillä pinta-astioilla varustetuista pisteistä. Näitä on ollut eniten Turun kadunvarsilla, joten muutos näkyy nopeimmin turkulaisille. Maaliskuun loppuun mennessä poistettavat syväkeräyspisteet suljetaan. Kierrätyspisteitä poistetaan pääasiassa alueilta, joiden lähistölle on tullut Rinki-ekopiste. Jotkut poistettavista pisteistä ovat olleet muihin verrattuna vähäisessä käytössä. Näiden pisteiden lähistöllä on yleensä ollut pääasiassa kerros- ja rivitaloja, joissa on omat keräysastiat kierrätettäville jätteille.

Noin neljästäkymmenestä uudesta Rinki-ekopisteestä on osa myöhässä, mutta kevään aikana verkoston pitäisi tulla kuntoon. Rinki-ekopisteitä on jo joidenkin kauppojen yhteydessä ja osa LSJH:n ylläpitämistä kierrätyspisteistä siirtyy Rinki-ekopisteiksi. Rinki-ekopisteistä ja LSJH:n kierrätyspisteistä koostuva verkosto tulee sisältämään yhteensä yli 280 pistettä lasille, metallille ja paperille. Kartonkipakkauksia kerätään noin 160:ssä ja muovipakkauksia noin 50:ssä Rinki-ekopisteessä.

Vastuu siirtyi kunnilta tuottajille

Syynä kierrätyspisteiden poistamiseen on vuoden alussa voimaan astunut asetus, joka siirsi kuluttajapakkausten keräys- ja kierrätysvastuun kunnilta tuottajayhteisöille, käytännössä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle. Tuottajavastuu koskee myös kustannuksia. Pakkausten keräämisen ja kierrätyksen kustannukset sisällytetään pakattujen tuotteiden myyntihintoihin.

LSJH täydentää verkostoa jatkossa sellaisilla alueilla, missä Rinki-ekopisteet tai taloyhtiöiden omat keräykset eivät palvele asukkaita, kuten esimerkiksi saaristossa. Kierrätyspisteissä kerätään lasipakkauksia, metallia ja paperia. LSJH:n ylläpitämien pisteiden kustannukset katetaan edelleen Turun seudun kunnissa jätemaksuilla ja Salon seudun kunnissa perusmaksulla.

LSJH auttaa mielellään asukkaita löytämään korvaavan eko- tai kierrätyspisteen.

Rinki-ekopisteiden sijainnit ja palautekanava löytyvät verkkopalvelusta, www.rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/

Rinki-ekopisteistä voi myös kysyä Ringin asiakaspalvelusta, numerosta 0800 133 888.

Rinki-ekopisteet ja LSJH:n kierrätyspisteet sekä lajitteluasemat ja jätekeskukset löytyvät myös valtakunnallisesta Kierrätyspisteinfo-palvelusta, www.kierratys.info/

Lisätietoja antaa:

Lounais-Suomen Jätehuollon asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta, puh. 020 728 2117 tai cati.huhta(at)lsjh.fi