Tekstiilien kierrätystä ratkotaan paita kerrallaan

Vuoden 2017 aikana Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) vastaanotti jätekeskuksissa, lajitteluasemilla ja keräystempauksissa noin 118 000 kiloa kotitalouksien poistotekstiiliä. Niistä vajaa kolmannes on jo saatu eteenpäin uudelleenkäyttöön ja kierrätettäväksi. Kokemus näin laajasta kotitalouksien poistotekstiilin keräyksestä ja tutkimuksesta on Suomessa uutta. LSJH tekee työtä tekstiilikierrätyksen kehittämiseksi valtakunnallisesti ja varautuu samalla EU:n tuleviin tavoitteisiin.

LSJH:n alueella on kerätty asukkailta poistotekstiiliä jätekeskuksissa, lajitteluasemilla ja keräystempauksissa jo kahden vuoden ajan. Suurin osa vuonna 2017 kerätystä poistotekstiilistä oli sitä mitä tarkoituskin: kotitalouksien vanhoja, kuluneita ja rikkinäisiä vaatteita ja tekstiilejä.
– Joukossa oli noin 18 % vielä myyntikelpoista vaatetta ja tekstiiliä. Ne olisi voinut vaihtoehtoisesti lahjoittaa suoraan hyväntekeväisyysjärjestöille, kertoo Inka Mäkiö, joka toimii poistotekstiiliasiantuntijana LSJH:n kehityshankkeessa.

Keräykseen kuulumattomia jätteitä, kuten mattoja, pehmoleluja, laukkuja tai sekalaista roskaa, oli kerätyn tekstiilin mukana 11 %. Osa tekstiileistä oli märkiä, homeisia tai hyvin likaisia, jolloin ne lajiteltiin suoraan poltettavan jätteen joukkoon.
– Lajitteluohjeisiin kannattaa tutustua huolella ja tuoda keräykseen vain sinne kuuluvia tekstiilejä, sillä pahimmillaan esimerkiksi homeiset tekstiilit voivat pilata koko kuorman, Mäkiö selventää.
Aina kyse ei kuitenkaan ole asukkaan lajitteluvirheestä, vaan välillä kerättyä tekstiiliä pilaantuu myös kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Kokemusten perusteella keräystapoja pyritään kehittämään toimivammiksi.

Tekstiileille etsitään sopivia käyttökohteita jätelaista tutun etusijajärjestyksen mukaan. Ensisijaisesti tuotteet pyritään käyttämään uudelleen samassa käyttötarkoituksessa kuin ennenkin: paita paitana. Jos tämä ei onnistu, seuraava askel on uudelleenkäyttöön valmistelu: paidasta voidaan vaikkapa ommella kauppakassi tai leikata rättejä autokorjaamolle. Materiaalikierrätyksessä paita taas revitään kuiduiksi, jotka käytetään uusien materiaalien valmistukseen. Vuonna 2017 varsinaiseen materiaalikierrätykseen ohjattiin 5 % vastaanotetuista tekstiileistä. Kierrätykseen kelpaamattomat materiaalit päätyvät sähkön ja lämmön tuotantoon jätevoimaloihin. Viime vuonna kerätyistä tekstiileistä energiakäyttöön toimitettiin 14 % huonon laadun vuoksi (märkää, homeista) ja 14 % sopivan hyödyntämistavan puuttuessa. Vajaa kolmannes kaikesta vastaanotetusta materiaalista odottaa vielä varastossa sopivaa jatkokäsittelyä. Kaatopaikoille tekstiilijätettä ei nykyään viedä lainkaan.

Tällä hetkellä Suomessa toimii ainoastaan yksi yritys, joka pystyy kierrättämään tiettyjä poistotekstiilikuituja mekaanisesti. Dafecor Oy vastaanottaa LSJH:n keräyksestä lajitellut neulemateriaalit. Yritys valmistaa kierrätystekstiilistä muun muassa rakennuseristeitä ja öljynimeytystuotteita. Parhaillaan testataan myös t-paitojen sopivuutta käsittelyyn. Mekaaniseen kierrätykseen lähetettävissä vaatteissa ei saa olla mukana kovia osia, kuten nappeja tai vetoketjuja. Vaatteet leikataan käyttökelpoisiksi paloiksi Turun Seudun TST ry:llä käsityönä.

TST ry:n Texvex-hankkeen työntekijät lajittelevat valtaosan LSJH:n keräämistä poistotekstiileistä. Samoissa tiloissa Turun Kanslerintiellä on myös käytettyjen vaatteiden myymälä. Kuukausittain järjestetään ”Penkojaisia”, joissa pienyrittäjät, käsityöläiset, vintage-aarteiden metsästäjät ja tekstiileistä kiinnostuneet asukkaat pääsevät etsimään aarteita lajiteltujen tekstiilien joukosta.

Keräyksen aikana yksittäisiä eriä on viety ulkomaille myyntiin tai materiaalikierrätykseen erilaisten kokeilujen kautta. Viennin haasteena ovat pienten erien kalliit kuljetukset sekä jatkokäytön läpinäkyvyyden varmistaminen. LSJH haluaa olla mukana rakentamassa poistotekstiilien hyödyntämisen arvoketjuja Suomeen. Siitä syystä ulkomaille viemistä ei suosita. Myös tekstiilikierrätystä edistävä yhteistyöverkosto Telaketju pyrkii tuomaan läpinäkyvyyttä koko tekstiilikierrätyksen ketjuun ja rakentamaan jatkojalostusratkaisuja kotimaassa.

EU:n jätedirektiiveihin on tulossa muutoksia, joiden mukaan myös tekstiilijätteiden erilliskeräys on järjestettävä vuoteen 2025 mennessä. Aikataulu on tiukka, sillä kuten LSJH:n toteuttama, kaksi vuotta jatkunut hankekin on osoittanut: keräys ei ole vielä kierrätystä. Suuren mittakaavan kierrätysratkaisut puuttuvat vielä. Työ tekstiilien kierrätyksen tehostamiseksi jatkuu seudullisesti sekä valtakunnallisen yhteistyöverkoston kautta.

Poistotekstiilin lajitteluohjeet ja vastaanottopaikat