Topinojan alueella on käynnissä hajupäästöjen yhteistarkkailu

Topinojan alueella on kesäkuussa 2016 käynnistynyt vuoden mittainen hajutarkkailu.  Hajupäästöjen yhteistarkkailuun osallistuvat Topinojan alueen toimijoista Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Gasum Biovakka Oy, Ekopartnerit ja Turun kaupungin vesiliikelaitos.

Hajutarkkailu koostuu seuraavista osa-alueista:

  • hajupäästölähteiden kartoitus
  • ympäristöilman hajupitoisuuden ja hajun leviämisen havainnointi
  • hajukaasujen päästömittaukset
  • hajun leviämismallinnus + 1 poikkeustilanne
  •  hajuhaittojen asukashavainnointi

Tarkkailun toteuttaa konsulttiyritys Ramboll Finland Oy ja tarkkailuohjelman on  hyväksynyt Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Tarkkailun tavoitteena on selvittää hajujen esiintyminen ja voimakkuus alueella sekä hajun aiheuttajat.

Lisäksi tavoitteena on tiedon tuottaminen mahdollisten korjaavien toimenpiteiden kohdentamiseksi mahdollisimman tehokkaasti.

 Lisätietoja:

Ann-Marie Teräntö, ympäristöasiantuntija
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
puh. 020 728 2186, ann-marie.teranto(at)lsjh.fi