Topinojan jätekeskuksessa louhitaan kalliovarastoa

Topinojan jätekeskuksen lounaisosassa olevaan kallioon louhitaan välivarastotilaa polttokelpoiselle jätteelle. Vuonna 2018 käyttöön otettava kalliovarasto vähentää merkittävästi jätteen varastointia avoimella kentällä. Uudistustyö on suunniteltu siten, että louhinnan ja murskauksen haitat lähiympäristöön ja jätekeskustoimintoihin pysyisivät mahdollisimman vähäisinä.

Kallion louhintatyö aloitetaan helmikuussa ja työ jatkuu syksyyn 2017 saakka.  Työtä tehdään arkipäivisin kello 7– 21 välisenä aikana. Kalliosta irrotettu louhe murskataan paikan päällä ja murskeella laajennetaan jätekeskuksen varastokenttiä.

Kallion räjäytysten ajaksi jätekeskuksen alue suljetaan turvallisuussyistä asioinnilta ja liikenteeltä. Räjäytystyö kestää noin puoli tuntia kerrallaan, joten asiakkaat voivat ajoittain joutua odottamaan keskuksen porttien ulkopuolella. Räjäytystyötä voidaan tehdä arkisin klo 8 – 16 välisenä aikana, mutta käytännössä räjäytyksiä tehdään muutamana päivänä viikossa ja pääsääntöisesti ne ajoitetaan klo 14 – 15 väliseksi ajaksi. Tulevasta räjäytyksestä varoitetaan katkonaisella äänimerkillä 2 minuuttia ennen räjäytystä.  Räjäytyksen jälkeen annetaan yhtenäinen vaara ohi -äänimerkki.

Kalliovaraston rakennuttaja on Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH). Louhintatyön pääurakoitsijana toimii Fjäder Group Oy. Räjäytystyötä johtaa Fjäder Groupin Jyri Lehmuskoski.

Pyrimme ilmoittamaan räjäytyspäivät viimeistään edellisenä päivänä osoitteessa www.lsjh.fi.

LSJH pahoittelee louhintatyöstä aiheutuvaa haittaa!

 

Lisätietoja antaa LSJH:n rakennuttamispäällikkö Patrik Jalonen, puh. 020 728 2133, patrik.jalonen@lsjh.fi.