Topinojan kalliovaraston louhintatyöt jatkuvat

Topinojan jätekeskuksen lounaisosassa olevaan kallioon louhitaan välivarastotilaa polttokelpoiselle jätteelle. Kalliovaraston louhintatyöt aloitettiin helmikuussa, ja ne jatkuvat vuoden 2017 loppuun. Jätekeskuksessa tehdään louhintaan liittyviä räjäytystöitä seuraavaksi torstaina 23. marraskuuta. Jätekeskus suljetaan töiden vuoksi kello 14–14.30.

Kalliovaraston rakennusurakkaan kuuluva räjäytystyö sulkee Topinojan jätekeskuksen asioinnilta ja liikenteeltä torstaina 23.11. klo 14–14.30. Räjäytys tapahtuu noin kello 14.20, ja siitä varoitetaan katkonaisella äänimerkillä 2 minuuttia ennen räjäytystä. Räjäytyksen jälkeen annetaan yhtenäinen vaara ohi -äänimerkki. Liikenteenohjauksen ja aluevartioinnin hoitaa pääurakoitsija.

Torstaina tehtävän räjäytystyön jälkeen kalliovaraston louhintatyöt vaativat vielä yhdestä kolmeen räjäytyskertaa. Räjäytysten aikana alue suljetaan turvallisuussyistä asioinnilta ja liikenteeltä. Räjäytystyö kestää noin puoli tuntia kerrallaan, joten asiakkaat voivat ajoittain joutua odottamaan jätekeskuksen porttien ulkopuolella.

Räjäytystyöt tehdään arkisin kello 8–16 välisenä aikana ja ne ajoitetaan pääsääntöisesti kello 14–15 välille. Räjäytyspäivistä pyritään ilmoittamaan viimeistään edellisenä päivänä osoitteessa www.lsjh.fi.

Kalliovaraston muita rakennustöitä tehdään arkipäivisin kello 7–21 välisenä aikana. Työt on suunniteltu siten, että haitat lähiympäristöön ja jätekeskustoimintoihin pysyisivät mahdollisimman vähäisinä.

Vuonna 2018 käyttöön otettava kalliovarasto vähentää merkittävästi polttokelpoisen jätteen varastointia avoimella kentällä.

Kalliovaraston rakennuttaja on Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH). Louhintatyön pääurakoitsijana toimii Fjäder Group Oy. Työmaan työmaapäällikköitä ovat Kristian Nyström ja Jyri Lehmuskoski. Louhintapäällikkönä toimii Jyri Lehmuskoski.

 

LSJH pahoittelee louhintatyöstä aiheutuvaa haittaa!

Lisätietoja antaa LSJH:n rakennusinsinööri Joonas Yli-Tolppa, puh. 020 728 2149, joonas.yli-tolppa@lsjh.fi