Topinojan lajitteluaseman toimintojen uudelleenjärjestely saattaa ajoittain ruuhkauttaa asioinnin asemalla

Topinojan jätekeskuksen lajitteluaseman toimintoja järjestellään uudelleen tulevien viikkojen aikana. Uudelleenjärjestelyllä pyritään selkeyttämään asiointia lajitteluasemalla sekä parantamaan alueen turvallisuutta. Uudelleenjärjestelytyöt käynnistyvät viikolla 8 ja jatkuvat aina maaliskuun puoliväliin asti. Töiden ollessa käynnissä kannattaa lajitteluasemalla asiointiin varata hieman tavanomaista enemmän aikaa. 

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) Turussa Topinojan jätekeskuksessa sijaitsevan lajitteluaseman toimintoja järjestellään uudelleen helmi-maaliskuun aikana. Työt alkavat viikolla 8 ja jatkuvat maaliskuun puoliväliin saakka. Uudistustöiden aikana tehdään muun muassa muutoksia keräysvälineiden sijoitteluun alueella. Myös liikenteen kiertosuunta asemalla vaihtuu. 

– Uudelleenjärjestelyllä pyrimme selkeyttämään lajitteluasemalla asiointia sekä parantamaan liikenteen sujuvuutta ja alueen turvallisuutta. Selkeytetyillä liikennejärjestelyillä on tarkoitus sujuvoittaa asemalla asiointia estämällä aseman ruuhkautuminen sisäänajon yhteydessä. Jätteiden keräysvälineiden uudelleensijoittelu taas mahdollistaa jätenoutojen siirtämisen erilliselle alueelle, mikä vuorostaan parantaa alueen turvallisuutta niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin kannalta, kertoo LSJH:n palvelusuunnittelija Marko Kokkonen 

Uudelleenjärjestelytyöt voivat ruuhkauttaa asioinnin Topinojan lajitteluasemalla aika ajoin. Asemalle suuntaavien kannattaa tästä johtuen varata asiointiin hieman tavanomaista enemmän aikaa. 

Kohti uutta Topinpuiston lajitteluasemaa 

Nykyisen lajitteluaseman uudelleenjärjestely tarjoaa asioinnin sujuvoittamisen lisäksi mahdollisuuden kokeilla erilaisia ratkaisuja uuden Topinpuiston lajitteluaseman suunnittelun tueksi. Topinpuisto on Topinojan jätekeskuksen ympärille rakentuva tulevaisuuden kiertotalouskeskus, jonne on tarkoitus luoda mahdollisuuksia kiertotalouden kehittymiselle, olemassa olevan toiminnan yhteyteen. Topinpuistoon kaavaillaan myös uutta, jätteiden pientuojia palvelevaa lajitteluasemaa, jonka suunnittelu on parhaillaan käynnissä. 

– Työssä hyödynnämme Topinojan lajitteluaseman uudelleenjärjestelyistä saatuja kokemuksia. Olemme lisäksi osallistaneet sekä asukkaita että LSJH:n työntekijöitä, heillä kun on paras tuntemus ja tietotaito siitä, mitä uudelta asemalta odotetaan ja toivotaan toimivuuden ja palveluiden osalta. Tavoitteenamme on rakentaa uudesta lajitteluasemasta koko alueen ja toiminnan näyteikkuna ja käyntikortti, kuvailee LSJH:n käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta.  

Suunnittelussa ja toteuttamisessa noudatetaan kestävän ja vähähiilisen kiertotalouden periaatteita. Hankkeessa huomioidaan ratkaisujen koko elinkaari ja mahdollistetaan muuntojoustavuus. 

– Uuden lajitteluaseman toteutuksessa pyrimme myös suosimaan ratkaisuja, joilla voimme edistää alueen luonnon monimuotoisuutta. Luontokato on yksi aikamme suurista haasteista, ja me LSJH:lla haluamme kantaa kortemme kekoon biodiversiteettikriisin torjumiseksi, Metsänranta jatkaa.