Topinpuisto toteuttaa Turun kaupunkistrategiaa

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ratkoo jätehuoltoon linkittyviä kiertotalouden haasteita Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ja yhteistyöverkoston tuella.

Lounaisessa Suomessa kotitalouksien jätteiden lajittelu ja kierrätys ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna kelpo tolalla. Tulevaisuuden tavoitteet ovat kuitenkin korkealla, ja lisää panostusta tarvitaan. Jätehuolto linkittyy tiiviisti laajempaan talouden murrokseen – täydentämään kiertotalouden kokonaiskuvaa. LSJH on osa verkostoa, joka ratkoo kiertotalouteen liittyviä haasteita Kiertotalouskeskus Topinpuistossa. Topinpuisto rakentuu fyysisesti Turun Kehätien varrella sijaitsevan Topinojan jätekeskuksen ympärille.
– Alueella toimivat ympäristöalan yritykset kehittävät jätteeksi nyt päätyvien materiaalien arvoketjuja yhteistyössä, kertoo LSJH:n kiertotalousasiantuntija Sini Ilmonen.

Topinpuisto on lisäksi lukuisten yritysten ja tutkimuslaitosten verkosto, joka linkittää seudun osaksi valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Topinpuisto tuo yhteen pitkän linjan osaamisen, merkittävimmät materiaalivirrat ja uudet ideat.
– Topinpuisto on virtuaalinen kohtauspaikka, jossa on mahdollista löytää yhteistyökumppaneita, kehittää ideoita alan ammattilaisten kanssa tai löytää hyödyntäjiä uusille ratkaisuille ja materiaaleille, Ilmonen tarkentaa.

Topinpuisto on merkittävä kiertotalouden tekijä

Tulevaisuudessa Topinpuisto toimii entistä vahvemmin myös seudun kiertotalousratkaisujen ja -mallien näyteikkunana sekä kiertotalouden ja kestävän kuluttamisen koulutuskeskuksena. Tällä hetkellä Topinpuistoa kehitetään osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanketta.

Myös Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kannustaa kiertotalouden kehittämiseen yhteistyön voimin. Topinpuiston verkkosivuilla julkaistussa tuoreessa blogikirjoituksessaan Arve kertoo, että huhtikuussa päivitetyn kaupunkistrategian mukaan Turku haluaa vauhdittaa materiaalikiertotalouden kehitystä ja toteuttaa resurssiviisauden periaatteita: jätteettömyyttä, päästöttömyyttä ja kestävää luonnonvarojen käyttöä. Tavoitteen toteuttamiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä yritysten, kaupungin, kuntalaisten ja tutkimuslaitosten kesken.

Topinpuisto on merkittävä kiertotalouden kehityskohde, jossa Turun strategiset tavoitteet toteutuvat käytännössä innovatiivisten yritysten ja aktiivisten kansalaisten voimin, Arve kirjoittaa.
Kaupunginjohtaja kannustaakin jatkamaan hyvin käynnistynyttä yhteistyötä:
”Topinpuisto toimijoineen on tärkeä kumppanimme kiertotalouden kehittämisessä ja kaupunkistrategian toteuttamisessa.”

Turun kaupunginjohtajan Minna Arven tuore blogi löytyy Topinpuiston verkkosivulta 

Mikäli olet kiinnostunut seudun kiertotalousverkoston työstä, tilaa sähköpostiisi Topinpuiston uutiskirje