Turun kaupunki ja Lounais-Suomen Jätehuolto maa-ainesyhteistyöhön Saramäessä

Turun kaupunki perustaa Saramäkeen maa-ainespuiston, joka keskittyy erityisesti maa-ainesten uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos on suunnitellut maa-ainesyhtiön toimintaa yhteistyössä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) kanssa. Toiminnan järjestäjäksi esitetään kaupungin ja LSJH:n yhteistä maa-ainesyhtiötä. LSJH on tiedustellut ennakkonäkemystä maa-ainesten käsittelyyn keskittyvän tytäryhtiön perustamisesta Salon ja Turun kaupungeilta, jotka ovat yhtiön suurimmat omistajakunnat.

Maa-ainesten kustannus- ja resurssitehokas hyödyntäminen on yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa, joka edellyttää kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Turun kaupunki on suunnitellut maa-ainesten käsittelyä varten maa-ainespuistoa Saramäkeen. Noin 55 ha alueelle on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely ja kaupunki on hakenut toiminnalle ympäristölupaa.

Maa-ainespuiston toiminnan järjestäjäksi esitetään uutta maa-ainesyhtiötä, joka olisi LSJH:n ja Turun kaupungin yhteinen yhtiö. Turun kaupungin kiinteistötoimialan johtaja Jouko Turto toteaa, että LSJH sopii hyvin maa-ainespuiston toimijaksi, koska yhtiö tuntee kierrätystoiminnan, mutta ei kilpaile markkinoilla rakennushankkeista. Uuden maa-ainesyhtiön on kaavailtu olevan LSJH:n tytäryhtiö, jolloin se voisi käyttää emoyhtiön järjestelmiä ja osaamista maanrakennustoiminnassa sekä maa-ainesten jalostuksessa. LSJH omistaisi yhtiöstä 80 % ja Turun kaupunki 20 %. Maa-ainesyhtiö ei olisi omistajiensa sidosyksikkö, joten se toimisi markkinoilla. Maa-ainesyhtiö neuvottelee ja hankkii tarvittavat maa-ainespuiston yhteistyökumppanit.

Maa-ainesyhtiön tavoitteena on kehittää maa-ainesten ja jätteiden kiertotaloutta maakunnallisesti. Yhtiö tarjoaa resurssitehokkaita kierrätys- ja loppusijoituspalveluja. Yhtiön palvelut tukevat laadukasta rakentamista ja vähentävät luvatonta maanläjitystä sekä nostavat maa-ainesten käsittelyn ympäristönsuojelutasoa. Yhtiön toiminta rahoitetaan palvelu- ja käsittelymaksuilla. Rahoitukseen ei käytetä yhdyskuntajätehuollon maksuja tai verovaroja.

Tavoitteena on, että maa-ainesyhtiö perustetaan kesällä ja että yhtiön käytännön toiminta alkaa vuoden 2017 aikana.

Lisätietoja antavat:

Jouko Turto, toimialajohtaja, Turun kaupungin kiinteistötoimiala, puh. 050 558 9536, jouko.turto@turku.fi

Jukka Heikkilä, toimitusjohtaja, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, puh. 020 728 2101, jukka.heikkila@lsjh.fi