Turun ja Salon seudun polttokelpoinen jäte jatkossa energiaksi kolmessa maassa

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimialueen kierrätyskelvoton polttokelpoinen jäte hyödynnetään energiaksi vuosina 2018 ja 2019 Riihimäellä, Kotkassa, Tukholmassa ja Tallinnassa. Salon jätevoimalahankinnasta tehty valitus on edelleen käsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joten väliaikaisratkaisun kilpailuttaminen oli tarpeen. Tällä hetkellä jätettä hyödynnetään Riihimäen ja Tukholman lisäksi jätevoimalassa Vantaalla.

Syntypaikkalajitellun polttokelpoisen jätteen hyödyntämispaikat vuosille 2018-2019 on kilpailutuksen myötä vahvistettu. Tarjouskilpailussa hyödyntämispalvelun tuottajiksi valittiin neljä erillistä toimijaa: Kaakkois-Suomen hankintarengas, Ekokem Oyj, Revisol Oy ja Gemifin Oy. Kaikki tarjosivat jätteen hyödyntämistä energiana, Revisolin tarjouksessa on mukana jätteen esikäsittelyä lajittelulaitoksessa. Kotimaasta ei ollut saatavissa riittävästi hyödyntämiskapasiteettia, joten osa jätteestä on vietävä käsiteltäväksi ulkomaille.

Lounais-Suomen Jätehuollon toimialueelta lähtee vuodesta 2018 alkaen polttokelpoista jätettä energiahyötykäyttöön Riihimäen Ekokemin jätevoimalaan, Kotkaan Kotkan Energia Oy:n voimalaan, Tukholman Fortum Värme AB:n voimalaan ja Tallinnaan Eesti Energi AS IRUn voimalaan. Hyödyntämistä voidaan jatkaa näissä jätevoimaloissa vielä optiokautena 1.1.-30.6.2020.

Rajoitetussa hankintamenettelyssä oli mahdollista tarjota polttokelpoiselle jätteelle hyödyntämisratkaisuja, jotka sisältävät kierrätystä, energiahyödyntämistä ja muita lainsäädännön sallimia jätteen hyödyntämistapoja. Tarjouksia saatiin molemmille vuosille yhteensä 10 kappaletta. Hyödynnettävälle jätemäärälle ei saatu riittävän suurta yksittäistä tarjousta.  Valinnassa koottiin useamman tarjouksen yhdistelmä, jolla jätteen hyödyntämiselle saatiin kustannustaloudellisesti paras kokonaisuus. Hankintarenkaan järjestämässä kilpailutuksessa oli mukana myös Loimi-Hämeen Jätehuolto omalla jätemäärällä.

Energiahyötykäyttöön toimitettava jäte on kodeissa syntyvää kierrätykseen kelpaamatonta päivittäistä jätettä eli polttokelpoista sekajätettä. Jätevoimaloihin toimitetaan myös jätekeskuksissa lajiteltuja kierrätykseen soveltumattomia jätteitä, joita syntyy muun muassa huonekalujen ja rakennusjätteiden murskauksessa.

Lisätietoja:

Lounais-Suomen Jätehuollon toimitusjohtaja Jukka Heikkilä, puh. 020 728 2101, jukka.heikkila@lsjh.fi

Aiheeseen liittyvää:

Jätelaitokset valittavat markkinaoikeuden päätöksistä