Uudet jätemaksut voimaan vuoden 2016 alusta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt jätemaksuista fuusion myötä syntyneen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) toimialueella eli Salon ja Turun seutujen kunnissa. Seuduilla on tällä hetkellä erilliset taksat, joiden rakenteet poikkeavat toisistaan. Vuoden 2016 alusta voimaan tuleviin taksoihin ei tehty vielä suuria muutoksia. Maksurakenteet yhtenäistetään vuonna 2017 voimaan tuleviin taksoihin.

Perusmaksu alentaa sekajätteen käsittelymaksua Salon seudulla

Jätehuollon järjestämisen kustannukset katetaan Turun seudulla (entinen TSJ:n alue) pääosin jätteenkäsittely- ja vastaanottomaksuilla, joista tärkeimpiä ovat polttokelpoisen jätteen käsittelymaksut. Salon seudulla (entinen Rouskiksen alue) jätehuollon järjestämisen kustannukset katetaan pääosin sekalaisen yhdyskuntajätteen käsittelymaksuilla ja vuosittain laskutettavalla perusmaksulla. Polttokelpoinen jäte ja sekalainen yhdyskuntajäte ovat nimierosta huolimatta vastaavia, energiana hyödynnettäviä jätteitä.

Perusmaksulla katetaan vaarallisen jätteen vastaanoton, kierrätyspisteiden ja lajitteluasemien ylläpidon ja jäteneuvonnan kustannuksia sekä jätehuoltolautakunnan kulut. Perusmaksusta johtuen Salon, Paimion, Kemiönsaaren ja Sauvon kunnissa sekalaisen yhdyskuntajätteen käsittelymaksu on edullisempi kuin vastaava polttokelpoisen jätteen maksu Turun seudulla. Maksut on määritelty siten, että asukkaiden maksettavaksi kertyvä jätehuollon kokonaiskustannus olisi vastaava koko LSJH:n toimialueella.

Turun seudulla kerättävän polttokelpoisen jätteen käsittelymaksu vuonna 2016 on 181 €/tonni (alv 0 %). Maksu nousee nykyisestä 6,5 %. Salon seudulla kerättävän sekajätteen käsittelymaksu on perusmaksun vaikutuksen johdosta 161 €/t (alv 0 %) eli se laskee nykyisestä 8 %. Perusmaksu pysyy ennallaan (12,50–17,34 €/asunto/vuosi (alv 0 %)).

Biojätteen käsittely halpenee

LSJH kilpailutti biojätteen hyötykäytön syksyllä ja sen johdosta käsittelymaksua voidaan alentaa nykyisestä 27 %. Biojätteen käsittelymaksu vuonna 2016 on 80 €/tonni (alv 0 %). Käsittelymaksun aleneminen näkyy kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisten saaristossa, Raisiossa ja Ruskon Vahdon alueella biojäteastioiden tyhjennysmaksuissa keskimäärin 6-7 %:n hinnanlaskuna. Myös Kemiönsaaressa useimpien astiakokojen tyhjennysmaksu laskee nykyisestä. Syväkeräysastioissa hinnan alennus on suuresta jätemäärästä johtuen ensi vuonna suurkeittiöissä 18 % ja taloyhtiöissä 16 % nykyistä edullisempi.

Samat vastaanottomaksut kaikilla lajitteluasemilla ja jätekeskuksissa

Pienten jäte-erien jätelajinimikkeet ja maksut on yhtenäistetty. Pienasiakkaille tarjotaan jatkossa jäteasemapalvelut samoilla maksuilla kaikissa alueen jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla. Yhtenäistämisen vuoksi jätteiden vastaanottomaksuissa tapahtuu muutoksia, osa maksuista nousee ja osa laskee. Entisen TSJ:n kuntien asukkaille monien pienerien vastaanottomaksut laskevat.

Jäteastiakohtaiset maksut kiinteistöillä

Jäteastian tyhjennysmaksu koostuu jätteenkäsittelymaksusta, kuljetusmaksusta, asiakaspalvelun ja laskutuksen kuluista sekä arvonlisäverosta.

Jätehuoltolautakunta vahvistaa jätetaksassa jäteastioiden tyhjennysmaksut kunnissa, joissa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus (Kemiönsaari, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paraisten saaristo, Raisio ja Ruskon Vahdon alue). LSJH kilpailuttaa näissä kunnissa asuinkiinteistöjen ja julkisten toimijoiden jätteenkuljetuksen.

Turun seudulla kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla polttokelpoisen jätteen astiakohtaiset jätemaksut nousevat käsittelymaksun korotuksen vuoksi. Korotus on 240 litran jäteastioissa keskimäärin noin 4 % ja 600 litran astioissa noin 5 %. Mynämäessä 240 litran astian korotus on kuitenkin alle 2 %, johtuen kilpailutuksen ansiosta alentuneesta kuljetusmaksusta.

Niissä kunnissa, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, kuljetusyrittäjät määrittävät jäteastian tyhjennyshinnan itse. Jätteenkäsittelyn osuus tyhjennyshinnasta on joko taksassa olevan polttokelpoisen jätteen käsittelymaksun tai sekalaisen yhdyskuntajätteen käsittelymaksun suuruinen riippuen siitä, minkä kunnan alueella kiinteistö sijaitsee.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan hyväksymät taksat vuodelle 2016