Uusi jätelaki vaikuttaa huomattavasti asukkaiden jätehuoltoon – LSJH auttaa muutoksissa

Eduskunta on juuri hyväksynyt hallituksen esityksen jätelain muuttamisesta. Uusi jätelaki lisää asukkaiden lajittelumahdollisuuksia ja kuntien vastuuta jätehuollossa. Asukkaiden lajittelu helpottuu, kun kiinteistöiltä kerätään suoraan yhä useampaa jätelajia. Kuntien omistamana yhtiönä Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) kilpailuttaa ja järjestää hyötyjätteiden kuljetukset.

Jätelaki siirtää erilliskerättävien hyötyjätteiden kuljetukset kuntien vastuulle. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) kilpailuttaa ja järjestää jatkossa biojätteen, pienmetallijätteen ja pakkausjätteen kuljetukset kiinteistöiltä omistajakunnissaan Aurassa, Kaarinassa, Kemiönsaaressa, Liedossa, Marttilassa, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Pöytyällä, Paraisilla, Raisiossa, Ruskolla, Salossa, Sauvossa ja Turussa. Muutos koskee myös Uuttakaupunkia, josta tulee vuoden 2022 alussa LSJH:n 18. osakaskunta.

Kuljetukset siirtyvät LSJH:n hoidettavaksi siirtymäaikojen jälkeen. LSJH suunnittelee syksyn aikana, miten kuljetukset toteutetaan kaikkien omistajakuntien alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa keräysvälineiden kartoitusta ja optimointia sekä logististen ratkaisujen suunnittelua.

– Järjestämme hyvissä ajoin ennen tarjouspyyntöjen julkaisemista markkinavuoropuheluja. Niissä kerromme tulevien hankintojen sisällöstä ja täsmennämme yhdessä kuljetusurakoitsijoiden kanssa hankintaan liittyviä asioita. Aktiivisen vuoropuhelun kautta saavutamme jätehuoltopalveluissa parhaimman lopputuloksen, kertoo LSJH:n asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta.

Jätelaki lisää asukkaiden lajittelumahdollisuuksia

Jätelakiin liittyvissä asetuksissa määritellään syksyn aikana, mitä lajitteluastioita kullakin kiinteistöllä jatkossa pihassaan tulee olemaan. Asetusluonnoksen mukaan kaikkien taajamissa sijaitsevien, vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen on mahdollista liittyä biojätteen keräykseen. Lajittelumahdollisuudet paranevat entisestään lähitulevaisuudessa, kun vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä aloitetaan pienmetallin lisäksi myös lasi-, kartonki- ja muovipakkausten keräys. Biojätteen keräys laajenee myöhemmin yli 10 000 asukkaan taajamissa joka kiinteistöön. Poistotekstiilien alueellinen keräys alkaa vuoden 2023 alussa koko Suomessa.

Jäteasetusta koskevan luonnoksen mukaan taloyhtiöille on luvassa suuria muutoksia lähivuosien aikana. Jatkossa kaikki hyötyjätteet tullaan taajamissa keräämään vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöistä. Nykyisten LSJH:n alueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan biojäte ja lasipakkaukset kerätään 10 huoneiston kiinteistöistä ja muovi- ja kartonkipakkaukset 20 huoneiston kiinteistöistä. Pienmetallia on kerätty 4 huoneiston kiinteistöistä.

LSJH tekee yhteistyötä isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden kanssa, jotta asukkaiden olisi mahdollisimman helppo omaksua omalle jätepisteelle tulevat muutokset.

–  Jotta taloyhtiö saa kustannustehokkaat ratkaisut, kannattaa tulevaa jätehuoltoa suunnitella yhteistyössä LSJH:n kanssa. Olemme apuna ja tukena lakiuudistukseen liittyvissä kysymyksissä, kertoo LSJH:n jätelakiuudistuksen projektipäällikkö Katariina Humalamäki.

Eduskunta on keskiviikkona 23.6.2021 hyväksynyt hallituksen esityksen jätelain muuttamisesta. Uusi jätelaki menee vielä presidentin vahvistettavaksi. Lakiin liittyvät asetukset ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Uusi jätelaki edellyttää myös jätehuoltomääräysten päivittämistä.

Lisätietoa: https://www.eduskunta.fi/YmVM_3+2021