Uusi teknologia mahdollistaa tekstiilien luotettavan tunnistuksen

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on käynnistänyt Turussa jalostuslaitospilotin kotitalouksilta peräisin olevien poistotekstiilin käsittelyyn. Tavoitteena on varmistaa kierrätysratkaisu kaikkien suomalaisten tuottamille poistotekstiileille. Jalostuslaitoshanketta on valmisteltu yhteistyössä muiden Suomen jätelaitosten ja valtakunnallisen Telaketju-verkoston kanssa. Yksi keskeisimpiä kehityskohteita laitoshankkeen valmistelussa on ollut laadukkaan lajittelun varmistaminen. Tarkoitusta varten kehitetyllä infrapunatekniikkaan perustuvalla tunnistusteknologialla voidaan pian erottaa eri tekstiilikuituja toisistaan. Tunnistusteknologia vie tekstiilien kierrätysmahdollisuuksia Euroopassa pitkän harppauksen eteenpäin.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) valmistelee parhaillaan tekstiilien kiertotaloutta vauhdittavaa pilot-vaiheen jalostuslaitosta, jossa kotitalouksilta kerätty poistotekstiili jalostetaan mekaanisesti kuidut avaamalla kierrätyskuiduksi. Pilot-laitoksen käsittelylinjaston kilpailutus on käynnissä ja hankintapäätös tehdään lähiviikkoina. Pilot-vaiheessa on tarkoitus varmistaa jalostuslaitoksen tuottaman kuidun hyödyntäminen suuremmassa teollisessa mittakaavassa. Tulevaisuuden tavoitteena on saada pystyyn täyden mittaluokan jalostuslaitos, joka pystyy käsittelemään koko Suomen poistotekstiilit ja ottamaan vastaan poistotekstiiliä myös Itämeren maista sekä tarjoamaan käsittelypalveluja mahdollisesti myös yritysten sivuvirroille ja tekstiilijätteelle.

Tunnistusteknologia takaa laadukkaan lajittelun

Tähän mennessä sekä Suomessa että muualla Euroopassa poistotekstiilien lajittelua on tehty käsityönä, jolloin materiaalin tunnistus tehdään pesulappujen avulla. Pesulaput saattavat kuitenkin olla epätarkkoja tai ne on voitu leikata pois. Kierrätyskuidusta uusia tuotteita valmistavan teollisuuden täytyy olla varmoja siitä, mitä käytettävä raaka-aine sisältää. Nyt kehitettävällä optisella tunnistusteknologialla tekstiilien sisältämien kuitumateriaalien tunnistusvarmuus paranee ja kuitutuotteista saadaan laadukkaita.

LSJH on kehittänyt poistotekstiilien lajitteluun soveltuvaa teknologiaa yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ja laitetoimittaja Spectral Enginen kanssa.
– Infrapunatunnistukseen perustuva tunnistusteknologia on tuttua esimerkiksi muovipakkausten lajittelussa, mutta uutta tekstiilien kierrätyksessä. Teknologian kehittäminen tekstiilinlajitteluun soveltuvaksi työkaluksi on vaatinut spektri-datan keräämistä ja tunnistusalgoritmin luomista. Käsikäyttöisellä IR-skannerilla yhdistetään manuaalisen ja koneellisen lajittelun hyödyt ja pystytään erottelemaan kierrätyskelpoisimmat monomateriaalit sekoitteista, kertoo tunnistusteknologiaa kehittämässä ollut LSJH:n projekti-insinööri Jaakko Zitting.

Yritysten tuotekehitys tekstiilien kiertotalouden edellytyksenä

Tunnistusteknologia otetaan syksyn aikana käyttöön LSJH:n poistotekstiilien lajittelussa. Laitteen avulla lajittelukäytäntöjä kehitetään ensi kesänä käyttöön otettavaa avauslinjastoa varten. Tunnistuslaitteen avulla erikseen lajitellut materiaalit, kuten puuvilla tai viskoosi, syötetään avauslinjastolle, joka leikkaa tekstiilit ja avaa niiden kuidut.
– Tuloksena on kierrätyskuitua, jota yritykset voivat jalostaa eteenpäin erilaisiksi uusiksi tuotteiksi. Laadukkaimmat kuidut voivat kelvata langan ja uusien vaatteiden valmistukseen. Lisäksi kierrätyskuidusta voidaan tehdä esimerkiksi komposiittituotteita ja eristemateriaalia, LSJH:n kiertotalousasiantuntija ja hankkeen vetäjä Sini Ilmonen kertoo.

Laitoksen pilot-vaiheessa käsikäyttöisestä tunnistuksesta on tarkoitus edetä kohti automatisoitua tunnistuslinjastoa, jonka avulla pystytään käsittelemään suuria poistotekstiilivirtoja.
– Poistotekstiiliä on kerätty LSJH:n alueella jo useamman vuoden ajan. Nyt olemme edenneet vaiheeseen, jossa pääsemme tunnistamaan materiaalit ja jalostamaan ne edelleen. Kerääminen ja kuitujen jalostaminen on kuitenkin turhaa, jos kierrätyskuidulle ei löydy riittävästi sitä tuotteissaan käyttäviä yrityksiä. Tekstiilien kierrätys on mahdollista vain, jos koko tekstiilien arvoketju saadaan kiertotalouden mukaiseksi, eli kuidusta tehdään aidosti uusia tuotteita markkinoille. Ensiarvoisen tärkeää on siis löytää mukaan yritykset, jotka haluavat lähteä kehittämään uusia tuotteita kierrätyskuitua hyödyntäen, Ilmonen pohtii.

LSJH:n jalostuslaitoshankkeessa arvokkaita yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Telaketju-yhteistyössä alusta asti mukana olleet Touchpoint, Pure waste Textiles ja Infinited Fiber Company. Tuotekehitysyhteistyö yritysten kanssa on tiivistä tänä kesänä käynnistyneen valtakunnallisen Telaketju 2 -hankkeen tukemana. Tällä hetkellä rahoitusta jalostuslaitoksen kehittämiseen saadaan Suomen kuntien jätelaitoksilta ja työ- ja elinkeinoministeriöltä. Business Finland on myöntänyt pilot-laitokselle investointitukea 1,5 miljoonaa euroa.